Navigace

Obsah

Obec Žlutava připravuje úpravu silnice III/36740 a chodníku

Typ: ostatní
Obec Žlutava připravuje úpravu silnice III/36740 a chodníku podél zmiňované silnice a taky osazení přechodu přes III/36740 u základní školy. Finance v celkové výši až 95 % výdajů snad budou získány z prostředků EU.

 
 
 
 

Obec Žlutava připravuje úpravu silnice III/36740 a chodníku podél zmiňované silnice a taky osazení přechodu přes III/36740 u základní školy.

V nejbližších letech by se mohli chodci v naší obci cítit bezpečněji.  Naše obec se uchází o získání finančních prostředků z hlediska bezpečnosti na úpravy stávajících úseků jak silničného tak i úseku pro pěší. Finance v celkové výši až 95 % způsobilých výdajů potřebných pro realizaci záměru snad budou získány z prostředků EU prostřednictvím  Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu ČR.

Úsek určený k rekonstrukci je hlavní tah přes obec v úseku od křižovatky ke kamenolomu (před hospodou) po křižovatku „Do Žlabů“ v celkové délce 350 m. Stavební úprava navrhuje sjednocení šířky silnice na 6,5m a zároveň řeší i podchycení srážkových vod. Současně s tímto úsekem se počítá i se stavební úpravou chodníku téměř po celé délce řešené úpravy silnice III/36740 .

V roce 2016 proběhla výstavba nového levostranného chodníku. V místě, kde je chodník ukončen je navrženo přecházení na pravou stranu silnice a návaznost na stávající betonový chodník, který bude v celé délce rekonstruován.

V návaznosti na úpravu chodníku je navržen i přechod pro chodce u základní školy s vhodným nasvětlením ve značně frekventovaném místě. To přispěje ke zvýšení bezpečnosti zejména dětí, které využívají autobusovou přepravu při dojíždění do školy.

Dále se počítá s úpravou zastávkových pruhů pravidelné hromadné dopravy s bezbariérovými nástupišti, které jsou určeny zejména osobám se sníženou schopností pohybu a orientace nebo pro maminky s kočárky.

 Níže je dostupný koordinační výkres k zamýšlenému úseku.

Uskutečněním zamýšleného záměru dojde k celkovému propojení stávající, již revitalizované sítě bezpečných pěších komunikací obci do jediného nedílného celku.

KOORDSIT_ZLUTAVA_CHODNIK  zde ke stažení


Přílohy

Vytvořeno: 2. 1. 2018
Poslední aktualizace: 2. 1. 2018 10:54
Autor: Správce Webu