Navigace

Obsah

Studánky v katastru obce

 

Studánka Pod hrubou planinou Studánka ve Strhané
 Studánka Pod Hrubou planinou

  Studánka ve Strhané

.

Šrámkova studánka
 Machova studánka  Šrámkova studánka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studánky v katastru obce
.

Se současnými klimatickými změnami nabývají podzemní vody na významu.
Na území České republiky, se v dalších letech očekává pokračující růst průměrných teplot.

Množství srážek by mělo zůstat stejné.  Vyšší teploty však zapříčiňují větší výpar a tím pádem
nižší podzemní odtok.
Výsledkem je tedy klesající hladina podzemních vod i vydatnost pramenů.

Toto však není jediný důvod vysychání některých pramenů a studní. Neméně důležité jsou změny v krajině,
kde díky znehodnocování  půd dochází ke snižování schopnosti  krajiny vodu zadržovat.
Navíc tedy dochází ke zvýšení povrchového odtoku opět na úkor podzemních vod.
Je tedy potřebné zachránit a pečovat o praneny a studánky které máme.
V katastrálním území obce Žlutava se nachází 12 studánek. Zdaleka ne všechny se nacházejí
v uspokojivém stavu. Některé by vyžadovaly rekonstrukci, zatímco jiné postrádají jen pečovatele,
který by v okolí udržoval pořádek.

Seznam studánek:

Konvalinka                  Krápníková                         Machova                     Mrtvá voda                

Pod bukem                 Pod hrubou planinou       Sirkový pramen          Šrámkova

U Polepilů                  U svaté Anny                      Ve strhané                  Živá voda

 

Konvalinka

Studánka Konvalinka

 Poloha zdroje: Mapy.CZ
 GPS: 49.2082531N, 17.5021956E

 Nadmořská výška: 220 m

Popis:
Studánka se nachází asi 70 m napravo od oblíbené cyklotrasy, vedoucí ze Žlutav do Otrokovic.
Vede k ní lesní cesta asi v dolní třetině kopce. Odbočka ale není nijak označena.
Jedná se o přepad z vodárenského reservoáru vybudovaného přibližně v roce 1934 jako vodojem pro tovární čtvrť na Baťově v Otrokovicích. Vodní zdroj (studna) se však nachází o 500 m výše ve vydatném prameništi pod motokrosovou dráhou. Vyvěračka z přepadu vodojemu byla pojmenovaná panem Blahou z Expedice Chřiby jako studánka Konvalina. Vydatnost zdroje dosahuje přibližně 8 l/min. Od "studánky" teče vydatný potůček. Studánkový režim na místě probíhá přibližně od roku 1980 a od roku 2000-2002 naplno jako

studánka. Místo má své příznivce, kteří vodu běžně pijí a pravidelně odebírají do velkých kanystrů.

studánka. Místo má své příznivce, kteří vodu běžně pijí a pravidelně odebírají do velkých kanystrů.
Voda ze studánky byla 26. 5. 2017 podrobena rozboru. Stanovena byla 1 kolonie koliformních bakterií ve 100 ml vody. Limitní množství je 0 kolonií. V ostatních parametrech vyhověla. I přesto tedy nesplňuje zákonné hygienické požadavky na pitnou vodu.

Odkaz na národní registr pramenů a studánek: http://www.estudanky.eu/10833

.

Okolí studánky Konvalinka, v pravém horním rohu lze vidět vodojem.

 

Krápníková

.

Poloha zdroje: Mapy.CZ
GPS: 49.2037208N, 17.4855244E

Nadmořská výška: 275 m

Popis:

Studánka se nachází pod místní bytovkou na začátku Romanického potoku. Přístupná je po louce pod zástavbou.

Pramen původně vyvěral ve formě podmáčené louky. Voda byla zachycena drenážními trubkami a svedena na kraj lesa. V létě v roce 2017 byl pramen jednoduše upraven pro další sledování zdroje. Vzhled začátku Romantického potoku je velmi neuspokojivý a vyžaduje také úpravu.

Voda z pramene při padání po pár metrech do koryta potoku, vytvořila povlaky z vysrážených minerálů. Voda je tedy mineralizována ale není jisté, jestli zcela přirozeným způsobem.

..

Útvary vzniké vysrážením minerálů             Studánka po úpravě.
rozpuštěných ve vodě.