Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičůStránky SDH Žlutava 

Historie SDH
 


Slavičínský Plamínek

V sobotu 13.5. se Mladí hasiči zúčastnili soutěže Slavičínský Plamínek, kde plnili různé disciplíny jako je štafeta dvojic, překonání překážky po vodorovném laně, střelba ze vzduchovky, určení topografických značek nebo uzlování. Nakonec předvedli i požární útok. Družstvo mladších žáků si vybojovalo 5. místo a družstvo starších skončilo 6.

Společné foto


Soutěž v požárním útoku

V sobotu 6. května 2017 se konal na místním fotbalovém hřišti 6. ročník MEMORIÁLU KARLA PAVLÍKA  v požárním útoku.
V kategorii mladších žáků z 5 družstev naše získalo 2. místo.
Rovněž soutěžilo 5 družstev starších žáků. Žlutavští muži získali 2. místo a ženy také 2. místo.
Poháry předávali také synové bývalého velitele SDH K.Pavlíka. Putovní pohár si odvezlo družstvo z Pohořelic.
Soutěž byla dobře organizačně připravená a proběhla za příznivého počasí. Hasiči děkují za návštěvu
a povzbuzování soutěžících přihlížejícím hostům a příznivcům požárního sportu.

 


. .
. .
. .
 

Den otevřených dveří

Tradiční akce SDH Žlutava DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhla v pátek 28. dubna pro 36 dětí mateřské školy a 56 žáků
základní školy. Beseda měla preventivní, výukovou i praktickou část. Velitel sboru Jakub Goiš zaujal svým výkladem  
formou besedy a vyzval děti k živé diskuzi.  Následovala prohlídka garáže hasičské zbrojnice s pojmenováním názvů
a využitím jednotlivého vybavení a hasebních prostředků. Tato akce je oboustranně potřebná a užitečná, aby děti poznaly
náročnou a záslužnou činnost hasičů a čím ony samy mohou pomoci v předcházení požárů, popřípadě co dělat při jejich vzniku.

Poděkování patří členům SDH: Jakubu Goišovi, Petru Bilíkovi, Radku Kociánovi a Vlastimilu Sovadinovi.

. .
. .


Výroční valná hromada SDH Žlutava

V sobotu 7. ledna se konala Výroční valná hromada SDH na hasičské zbrojnici. Vedením byl pověřen místostarosta sboru Pavel Gabryš. Přítomné členy seznámil s programem. V úvodu byla uctěna minutou ticha památka zemřelých členek Josefy Pasekové a Marie Mišurcové. Zprávu o činnosti SDH a zprávu o hospodaření za rok 2016 přednesl starosta Daniel Fuksa. S revizní zprávou seznámil František Potočný. Součástí programu byl návrh akcí na rok 2017 a volba delegátů na okrskovou Valnou hromadu, které byly schváleny. V diskuzi vystoupili hosté: starosta obce ing. Stanislav Kolář, který poděkoval hasičům za jejich práci a chválil i dobrou spolupráci s OÚ. Starosta okresního a krajského sdružení hasičů ing. Josef Bernátík se pochvalně vyjádřil k práci žlutavského SDH, zejména poděkoval za práci s mládeží.Závěrem proběhla volná beseda s pohoštěním.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

Pohárová soutěž

V neděli 6. září se družstva mužů a žen z SDH Žlutava zúčastnila soutěže "O putovní pohár města Napajedla", kde družstvo žen obsadilo 2. místo a muži vybojovali 3. místo.

.
   

Soutěž TFA - "Nejtvrdší hasič přežije"

V sobotu 27. října 2014 uspořádal SDH Žlutava na fotbalovém hřišti 1. ročník této požární soutěže. Zúčastnilo se 19 mužů a 6 žen a to z Halenkovic, Halenkova, z Huslenek, z Napajedel, ze Spytihněvi a ze Žlutavy.

Výsledky muži:
1. Januš Martin - SDH Halenkov
2. Šimek Jan - SDH Spytihněv
3. Bětík Antonín - SDH Spytihněv

Pořadí domácích:
4. Lukáš Trnka, 6. Jakub Goiš, 7. Petr Bilík, 9. Radek Kocián, 11. Petr šamša.

Výsledky ženy:
1. Kučerová Helena - SDH Huslenky
2. Kašpárková Jana - SDH Halenkovice
3. Paseková Kateřina - SDH Žlutava
4. Bůžková Marie - SDH Žlutava
5. Horková Veronika - SDH Žlutava
6. Bilíková Markéta - SDH Žlutava

Soutěž v disciplínách TFA patří mezi nejnáročnější a divácky nejatraktivnější sportovní klání hasičů. Úspěšné absolvování všech úskalí soutěže v těžkém zásahovém obleku a s dýchací technikou vyžaduje vynikající fyzickou kondici, obratnost, houževnatost a psychickou odolnost.

. .
. .

Pohárová soutěž

Žlutavští hasiči se zúčastnili v sobotu 6. 9. 2014 pohárové soutěže v Napajedlích. Po lítých bojích se muži umístili na 3. místě, ženy pak vyhrály a ovládly celou soutěž a přivezly domů putovní pohár starostky města Napajedel.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Schůze SDH

Výroční valná hromada SDH Žlutava proběhla v sobotu 11. ledna 2014 ve 14 hodin v hasičské zbrojnici v hojné účast členů a hostů – starosty obce ing. Stanislava Koláře a zástupce Okresního sdružení Víta Blahy. Na programu byla výroční zpráva sboru, zpráva o hospodaření a revizní zpráva za rok 2013. Mladým členům byla předána čestná uznání za aktivní činnost. Závěrem se oba hosté pochvalně vyjádřili k bohaté činnosti našeho sboru.
. .
. .

 

Soutěž TFA

V sobotu 9. listopadu uspořádal SDH na hřišti za sokolovnou 0. ročník požární soutěže TFA - "Nejtvrdší hasič přežije", které se zúčastnilo 14 mužů a 3 ženy a to z Halenkovic, Halenkova a Žlutavy.
Výsledky muži Výsledky ženy
1. Závičák Stanislav - SDH Halenkov 1. Kašpárková Jana - SDH Halenkovice
2. Goiš Jakub - SDH Žlutava 2. Bilíková Markéta - SDH  Žlutava
3. Daubner Ondřej - SDH Halenkovice 3. Lišková Lucie - SDH Halenkovice
Soutěž TFA
Soutěž TFA

Zájezd SDH

SDH Žlutava podnikl v sobotu 19. 10. zájezd na Ostravsko. První zastávka byla návštěva Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě-Zábřehu. Vozový park, vybavení, ale i zázemí bylo na vysoké profesionální úrovni. Průvodce areálem ochotně seznámil naše hasiče s psychickou a fyzickou přípravou, výcvikem i zásahy v praxi. Jejich příslušníci slouží 24. hodinové směny, po nichž následuje 48 hodin odpočinku. Vnitřní i venkovní prostory objektu byly ve vzorném pořádku. Na fotografiích jsou záběry z této největší zbrojnice v České republice a z prohlídky vrtulníku, který je připraven k okamžitým zásahům. Celá prohlídka byla pro nás velkým nevšedním zážitkem s obdivem k profesionálním hasičům, kteří zachraňují životy a majetky lidí při mimořádných událostech.
 

. .

Druhá zastávka – 3. a 4. foto, byla ve vítkovických železárnách. Hasiči byli vybaveni žlutými přilbami a řídili se bezpečnostními pokyny po celou dobu prohlídky, která byla i fyzicky náročná. Průvodce s velkým přehledem poutavě vyprávěl o historii i o využití těchto prostorů v současnosti.
Vítkovický areál, respektive jeho tak zvaná Dolní část byl v roce 2002 vyhlášen kulturní technickou památkou, jejíž součástí je Důl Hlubina, Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren.  Jedná se o zajímavou průmyslovou památku pocházející z první poloviny 19. století. Areál železáren byl vybudován v místech, kde v roce 1828 nechal olomoucký arcibiskup Rudolf postavit pudlovací pec. V roce 1836 se začalo se zpracováním železa v první postavené vysoké peci. V roce 1843 byla zahájena těžba uhlí v Dole Hlubina, který zásoboval železárny uhlím a byla vystavěna koksovna. Kromě staveb, které jsou chráněny jako technické památky, ale jsou zde i jiné zajímavé technické stavby, a to původní budovu staré ocelárny a kovárny. Tyto budovy byly postaveny z režného zdiva v 80. letech 19. století a to ve stylu vídeňské průmyslové architektury.

Z jedinečných technických památek se zachovala například gigantická pístová plynová dmychadla vysokých pecí, strmotrubné kotle systém Garbe z let 1914 až 1916, náraží a oběh vozů, tzv. staré koupelny mužstva.
V roce 2002 byla železárna-koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren spolu se souborem technického vybavení v tzv. Dolní oblasti Vítkovice a Dolem Hlubina vyhlášeny národní kulturní památkou. Dolní oblast Vítkovic spolu s areály Dolu Anselm, Dolu Michal a Dolu Vrbice je uvažována k přihlášce k zápisu do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.
Celou dobu zájezdu provázelo slunečné a teplé počasí. Závěr zájezdu byl ve Žlutavě s večeří u Karasů, která přišla vhod.
Všichni účastníci spokojeně a kladně hodnotili celou úroveň zájezdu.

František Potočný, SDH Žlutava.
 


Soutěž o putovní pohár

V sobotu 11. května uspořádalo SDH Žlutava soutěž v požárním útoku. Po celý den tuto akci provázelo deštivé počasí.
UMÍSTĚNÍ DOSPĚLÍ                                          UMÍSTĚNÍ ŽÁCÍ
Z 9. družstev mužů - 1. Prštné                         Mladší žáci - 1. Pohořelice
                                  2. Hřivínův Újezd                             2. Žlutava
                                  3. Bělov                                           3. Prštné

Ze 3. družstev žen - 1. Pohořelice                     Starší žáci - 1. Žlutava
                                 2. Žlutava                                        2. Pohořelice
                                 3. Prštné

.


Valná hromada SDH

Valná hromada sboru dobrovolných hasičů se  konala v sobotu 12. ledna 2013 ve 14 hodin v hasičské zbrojnici. Ve svém programu byla zhodnocena bohatá činnost hasičů za rok 2012, naplánovány tradiční akce a přijato usnesení.           Práce hasičů byla oceněna i starostou obce ing. Stanislavem Kolářem, který předal starostovi sboru Františku Potočnému knižní dary s věnováním.                          Rovněž zástupce Okresního sdružení hasičů Zlín Vít Blaha tlumočil poděkování našemu sboru s udělením diplomu k medaili Za příkladnou práci.                                    V diskuzi dále vystoupil dlouholetý člen a bývalý starosta SDH Stanislav Kašík, který s potěšením kvitoval nárůst mladých členů ve sboru.  Závěr patřil neformální besedě všech členů.