Navigace

Obsah

Český svaz zahrádkářů  Český zahrádkářský svaz Žlutava se již desítky let podílí na řadě prospěšných aktivit pro krásu a rozvoj obce.
Jde zejména o jarní brigády na úpravu a prořez zeleně, budování nových třešňových alejí v místní části
Slováčeny a podél cesty směrem k Ovocným sadů Jiřího Marčíka.
Mezi další akce patří odborné ukázky řezu slivoní v sadu u Vlastimila Slavíka. Chcete-li však skutečně poznat
život žlutavských zahrádkářů, rozhodně si nenechte ujít jejich podzimní Výstavu ovoce a zeleniny. Ta je
doplněna nejen originálním koštem slivovice, ale také receptářem žlutavských zahrádkářek, soutěžemi
o nejoriginálnější dýni či o netradiční pěstitelské výpěstky.Součástí výstavy bývá i vyhlášení výsledků
žlutavských předzahrádek pod názvem Rozkvetlá Žlutava , Kalendář Žlutavy a vyhlášení tomboly. V roce
2013 byla místní základní organizaci udělena Ústředním výborem ČZS Praha 
"Stříbrná medaile za zásluhy".
 

VÝBOR ZO ČZS ŽLUTAVA - kontakty:

PŘEDSEDA  BOHUSLAV MIŠUREC - 732 461 516

MÍSTOPŘEDSEDA  STANISLAV JEŘÁBEK - 723 353 539

POKLADNÍK  VLASTIMIL SLAVÍK - 604 503 588 

TAJEMNÍK  DANA BUREŠOVÁ - 606 226 077

DALŠÍ ČLENOVÉ VÝBORU: FRANTIŠEK MIŠUREC (JEDNATEL), OLDŘICH ŽELEZNÍK, MILUŠE ŠVECOVÁ
(KRONIKÁŘKA), VLADIMÍR MIŠUREC A LUBOŠ HUBÁČEK.


PODĚKOVÁNÍ ZA BRIGÁDU

Předseda ZO ČZS Žlutava Bohuslav Mišurec děkuje všem členům spolku, kteří se pravidelně zúčastňují brigád. Poslední z nich se konala v sobotu 4. listopadu 2017 v třešňové aleji na Slováčenách, v níž byly odstraněny náletové dřeviny. Zkontrolovány byly také chrániče stromků. Z důvodu mrazů, sucha a větru byly poškozeny dvě třešně, které budou v průběhu listopadu odstraněny a na jejich místo přijdou nové, mladé stromky. Alej na Slováčenách byla první alejí ve Žlutavě, kterou v roce 2012 založili členové ZO ČZS a pokřtili zde i památný kámen. Teď už nezbývá než se těšit, že na jaře celá řada stromků rozkvete sněhobílými květy a brzy se dočkáme i sladké úrody.

ZO ČZS Žlutava

.

Sobotní slunečné počasí dne 4. listopadu 2017 využili žlutavští zahrádkáři k brigádě. S pilami a sekačkami se vydali na Slováčeny, kde ošetřili třešňovou alej s pětadvaceti šlechtěnými stromky.                                                                                               Foto: Dana Burešová


 

BABÍ LÉTO ZPESTŘILA VÝSTAVA OVOCE

V sobotu 3O. září 2017 se v sokolovně Žlutava uskutečnila tradiční výstava ovoce a zeleniny. Od jejího uspořádání neodradil žlutavské zahrádkáře ani letošní výrazný pokles úrody všech druhů ovoce, kterou již druhým rokem poškodily mrazy. Snad právě proto pomocí vlastní fantazie a zajímavých nápadů připravili členové základní organizace krásné a nápadité expozice a zhotovili tak celkově pěkné aranžmá ovoce i zeleniny, které obohatily ukázky bylin a podzimních hřibů.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

JABLKO ROKU: 1. Antonín KOCIÁN (Rosana). 2. Josef ŠTĚPÁNIK (Gala). 3. Jiří MENŠÍK (Zvonkové)

ZELENINA ROKU: 1. Vlasta BUREŠOVÁ. 2. Miluše ŠVECOVÁ. 3. Vladimír MIŠUREC.

DEKORACE ROKU: 1. Jiřina MENŠÍKOVÁ. 2. Dana ŠTĚPÁNIKOVÁ. 3. Lubomír BOBEK.

RARITA ROKU: 1. Dana ŠTĚPÁNIKOVÁ (kalaba). 2. František MIŠUREC (pýchavka). 3. Lubomír BOBEK (hřiby).

LETNÍ KVAS: 1. Vladimír MIŠUREC z Lučiny (meruňka). 2. František KRÁTKÝ (meruňka). 3. Cyril BUREŠ (hruška).

SLIVOVICE ROKU: 1. Vlastimil SLAVÍK. 2. Jarmila BILÍKOVÁ. 3. Ferdinand SUDICKÝ.

ROZKVETLÁ ŽLUTAVA LÉTO 2017 - VÝSLEDKY SOUTĚŽE

CENY STAROSTY OBCE:

1. místo: Ilona Zámečníková
2. místo: Žaneta Fišerová
3. místo: Zdena Wagnerová

ČESTNÉ UZNÁNÍ: Zlatka Krkošková, Blažka Železníková, Milena Juřenová a manželé Polišenstí.

SPOLEČNÁ CENA PRO NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE: holky Piňkovy a Menšíkovy.

Základní organizace ČZS děkuje dětem a pedagogickým pracovníkům ZŠ Žlutava za výtvarné práce a zvlášt pěkné originální, ručně vytvořené kreativní výrobky z ovocných plodů. Předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec děkuje za účast a pomoc všem členům komise koštu slivovice, který se v rámci letošní výstavy již po jedenadvacáté uskutečnil. Výbor ZO dále děkuje Cyrilu Burešovi za moderování celé výstavy, na které žlutavské zahrádkáře za jejich práci a prezentaci při celostátním kole Vesnice roku 2017 pochválil také starosta naší obce. Starostovi Žlutavy inženýru Stanislavu Kolářovi vyjadřují zahrádkáři rovněž poděkování a to nejen za krásné dárkové koše pro soutěž Rozkvetlá Žlutava, ale i za ochotu, pomoc a zvláštní podporu, které se z jeho strany základní organizaci dostává. Z příjemné atmosféry výstavy, k jejímuž zdárnému průběhu přispěla večer také taneční hudba kapely Eso, se v současnosti zpracovává fotodokumentace. Ta bude od 15. října k vidění na zahrádkářské nástěnce.

Za ZO ČZS Žlutava Dana Burešová

. .

V sobotu 30. září se žlutavští členové ČZS představili na výstavě v nových stejnokrojích a připravili návštěvníkům ukázky ovoce, zeleniny, rarit a dekorací z vlastních zahrádek

.

Kuřecí rarášci, vepřové nudličky, banán v čokoládě s pěnovou čepicí a jiné. Kromě tradičního receptáře nabídla výstava nové zahrádkářské menu. Čerstvé a výtečné gastrospeciality teplé kuchyně s úspěchem připravil šéfkuchař Miroslav Mišurec

.

V rámci zahrádkářského podvečera se v sále představili nejmenší účastníci výstavy. Ti předvedli milou tanečně- písničkovou show na téma Šel zahradník do zahrady. Výbornému nápadu Ivany Piskové, která za doprovodu hudební produkce toto překvapení pod názvem „Tralala“ připravila, tleskáme.

.

Žlutavští zahrádkáři děkují všem sponzorům, díky nimž mohli na výstavu připravit více než 14O cen. Hlavní cenu – motorovou sekačku s pojezdem získaly holky Švecovy z Kozince. Blahopřejeme.

.

Za zásluhy o rozvoj, propagaci a popularizaci zahrádkářského hnutí při příležitosti 6O. výročí založení celostátního ČZS a za dlouholetou práci ve prospěch ČZS Žlutava udělila Republiková Rada Českého zahrádkářského svazu ČESTNÉ UZNÁNÍ Daně Burešové, které dále za organizaci soutěže Rozkvetlá Žlutava 2017 poděkoval na výstavě také starosta obce ing. Stanislav Kolář.

.

Košt slivovice 2017 – hodnotící komise složená z odborníků posuzovala 26 vzorků slivovic a 12 letních kvasů.

.

Vítězka soutěže Rozkvetlá Žlutava – léto 2017 Ilona Zámečníková.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ROZKVETLÁ ŽLUTAVA 2017

CENY STAROSTY OBCE:

1. místo: Ilona Zámečníková. 2.místo: Žaneta Fišerová. 3. místo: Zdena Wagnerová

ČESTNÉ UZNÁNÍ: Zlatka Krkošková, Blažka Železníková, Milena Juřenová a manželé Polišenstí.

SPOLEČNÁ CENA PRO NEJMLADŠÍ ÚČASTNICE SOUTĚŽE: holky Piňkovy a Menšíkovy.

Ceny byly vítězkám předány dne 30. září 2017 na výstavě ovoce a zeleniny v sokolovně Žlutava.


 

V ÝSADBA NOVÝCH STROMŮ TŘEŠNOVÉ ALEJE

V pátek 7. dubna se uskutečnila v pořadí již druhá jarní brigáda zahrádkářů. Zaměřena byla na výsadbu nových třešní podél cesty ke kamenolomu. Ke stávajícím stromům osmičlenná skupina zahrádkářů vysadila 18 nových třešní. Stromky věnovali žlutavští zahrádkáři obci Žlutava. Smyslem výsadby nového stromořadí je zachovat krásu a ráz naší krajiny. V průběhu roku se zahrádkáři zaměří ještě na péči o uvedené ovocné stromy. ZO ČZS Žlutava děkuje Jiřímu Marčíkovi za sponzorskou a odbornou pomoc při výsadbě.

ZO ČZS ŽLUTAVA

.

I přes chladné počasí vysadili žlutavští zahrádkáři v pátek 7. dubna v naší obci nové třešně.

 

 

 

 

Foto: Dana Burešová


 

UKÁZKY ŘEZU STROMKŮ
 
Jak omladit koruny slivoní, aby plodily co nejvíce? Praktickou instruktáž na toto téma předvedl v pátek 31. března 2017 pan Jiří Marčík ve švestkovém sadu u žlutavské pálenice. Součástí pátečního podvečera byla i beseda, při které si přítomní vyměnili poznatky o pěstování jednotlivých odrůd slivoní. Za organizaci besedy děkují žlutavští zahrádkáři panu Vlastimilu Slavíkovi.
                                                                                   Výbor ZO ČZS
.
 

 

JARNÍ ÚKLID ZAHRÁDKÁŘŮ

Od osmé ranní do čtrnácté hodiny odpolední trvala jarní brigáda zahrádkářů ve Žlutavě, která se konala v sobotu 25. března 2017. Zúčastnilo se jí 25 členů ČZS, kteří se tentokrát zaměřili na přerostlou zeleň v obci a s pomocí pracovníka obce Ladislava Goiše vyklidili, naložili a odvezli osm avií s odpadem. Brigáda byla mimořádně náročná – pracovalo se na mnoha místech a to zejména v úseku od žlutavského Pohostinství, prostranství nad kostelem, na Podsedkách a dále před některými rodinnými domy na Dolním konci, kde byla zeleň přerostlá. Kompletně uklizen byl také školní dvůr včetně ořezu jabloně a přípravy jahodníku na letošní sezónu.

Prostříhán byl živý plot nad základní školou, uklizen je prostor před pomníkem vojínů 1. světové války, omlazeny jsou některé lípy a jedna nová byla v centru obce zasazena. Potřebné proměny se zejména pokud jde o průřez stromů a keřů dočkal ostrůvek na dolním konci. Předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec děkuje všem účastníkům brigády za mimořádnou ochotu a nasazení. Za odbornou garanci zahrádkáři děkují Jiřímu Marčíkovi, za průřez a odstranění stromů a keřů Luďkovi Trvajovi a Alexandru Daňkovi, za domácí zákusky a koláče pro brigádníky Miroslavu Mišurcovi a Libuši Mišurcové a za pracovní pomůcky Oldřichu Železníkovi.

ZA ZO ČZS DANA BUREŠOVÁ

. .
. .
...
.

 
JARNÍ SBĚR ŽELEZA
 
V březnu 2017 uspořádala ZO ČZS Žlutava svoz železa. Žlutavští zahrádkáři děkují všem občanům, kteří nachystali do sběru kovový šrot. Výtěžek sběru bude sloužit k rozvoji zahrádkářské činnosti v obci.
Foto: Dana Burešová
. .

 

ZAHRÁDKÁŘI OŠETŘILI ŠKOLNÍ VINOHRAD

.

 

Před nástupem jara je třeba ostříhat vinnou révu. Praktická přednáška na toto téma se pro žlutavské zahrádkáře uskutečnila v pátek 10. března 2017 ve školním vinohradě.

.

 

Výbor ZO ČZS vyslovuje poděkování Jiřímu Marčíkovi za odbornou přednášku a besedu o víně.

 

 

 

 

 

 

Foto: Antonín Kocián

 


 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ - 3. BŘEZNA 2017

Letošní rok je pro žlutavské zahrádkáře jubilejní. Připomínají si v něm 6O. výročí založení Českého zahrádkářského svazu na celostátní úrovni. K dobrým výsledkům svazu přispěla i ZO ČZS Žlutava, jejíž členové odpracovali vloni pro obec 239 brigádnických hodin. Kromě devíti brigád na zvelebení obce a údržby ovocných alejí uspořádala ZO ČZS pod vedením jejího předsedy Bohuslava Mišurce tři přednášky pro zvýšení odborné úrovně svých členů, uspořádány byly 7. ročník soutěže Rozkvetlá Žlutava a soutěž Strom roku 2017. Bohatá byla také činnost zahrádkářského kroužku při ZŠ Žlutava, v němž si děti osvojují zahrádkářské dovednosti. Kroužek bude pokračovat v práci i v letošním roce.

Také v roce 2017 se budou zahrádkáři brigádami aktivně podílet na zvelebování obce a uspořádají řadu kulturních akcí. Jak dále zaznělo na výroční členské schůzi v pátek 3. března, první brigáda na návsi se uskuteční v sobotu 25. března. Na návrh členky ZO ČZS Ivany Piskové, vyzývají žlutavští zahrádkáři i další organizace, aby se do brigády zapojily. „Tato obec je naše a bydlíme v ní všichni“, zdůvodnila I. Pisková. Také letos se uskuteční soutěž Rozkvetlá Žlutava, která bude zaměřena na léto – fotit se bude v červnu a v červenci. Zahrádkáři naplánovali termín výstavy – 3O. září 2017. Výbor ZO ČZS děkuje Radkovi Kromsiánovi za dobré pohoštění, dále Miroslavu Mišurcovi, který pro ženy k jejich svátku připravil výborné domácí zákusky a Renatě Slavíkové za pěkné jarní květiny.

ZA ZO ČZS ŽLUTAVA DANA BUREŠOVÁ

.

Podrobnou zprávu o činnosti základní organizace přednesl její předseda Bohuslav Mišurec. Na výroční členské schůzi poděkoval zahrádkářům za jejich práci také starosta ing. Stanislav Kolář.

Foto: Antonín Kocián

 
.

Bronzovou medaili Republikové rady ČZS za dlouholetou aktivní činnost převzal od předsedy územní rady Zlínského kraje dr. Františka Němečka Vlastimil Slavík (vpravo na snímku). Čestné uznání Republikové rady ČZS dále obdrželi: František Krátký, Vladimír Mišurec, Jiří Menšík a Miluše Švecová.

Foto: Antonín Kocián

 
.

Jaro je za dveřmi - na výroční členské schůzi oslavily žlutavské zahrádkářky MDŽ. Hovořilo se nejen o pěstitelských úspěších a zkušenostech, ale také o úkolech, které naše zahrádkáře čekají v roce 2017.

Foto: Antonín Kocián

 

 

SEMÍNKO JAKO ZÁKLAD VŠEHO

PŘEDNÁŠKA ZAHRÁDKÁŘŮ

Zimní měsíce jsou obdobím výsadby semínek. ZO ČZS Žlutava proto uspořádala v pátek 17. února
pro veřejnost přednášku pod názvem „ Semínko jako základ všeho.“ Přednášející ing. Jaroslav Čajka
ze Seva Moravia Valtice podrobně hovořil o druzích zeleniny a o jejím vhodném sázení v různých
oblastech a půdách. Organizátoři devadesátiminutové přednášky děkují všem přítomným za hojnou
účast a dotazy v diskusi.

Za ZO ČZS Dana Burešová

.

 

Čekání na jaro je letos dlouhé, a tak si jej žlutavští zahrádkáři zkrátili besedou. Přednášejícího ing. Jaroslava Čajku (na fotografii vlevo) a všechny přítomné přivítal předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec.

 

Foto: Antonín Kocián  
.

Za okny je sice ještě sníh, ale žlutavští zahrádkaři již začali s výsadbou semínek. Kavárna žlutavského Pohostinství byla zaplněna do posledního místa.

Foto: Antonín Kocián  

 


 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ROZKVETLÁ ŽLUTAVA 2016

 

Ceny starosty obce:

1. místo: Věra Mertlíková
2. místo: Zlatka Krkošková
3. místo: Iveta Antošová
 

Za Rozkvetlou Žlutavu Dana BurešováBYLINKÁŘKA VE ŽLUTAVĚ

Bylinky mají léčivé schopnosti a lidé, kteří je užívají, prospívají svému zdraví. Na toto téma si ve středu
12. října přijela na Žlutavu povídat jedna z nejvyhledávanějších bylinářek v našem kraji paní Jaroslava Divílková
z bylinářství Petrklíč ve Vizovicích. Paní Divílková je absolventkou botaniky na farmaceutické fakultě
v Hradci Králové a žačkou známých, již zesnulých bylinářů Josefa A. Zentricha a Jiřího Janči.
Nyní spolupracuje s otrokovickým farářem a bylinářem mgr. Ing. A. J. Pleskačem. O její besedu byl velký zájem
a kromě bylinek se hovořilo i o léčivých schopnostech ovoce a zeleniny. Účastníci besedy vysoce hodnotili
také vstřícnost přednášející a individuální, osobní odborné poradenství, které zájemcům poskytla.

ZO ČZS – DANA BUREŠOVÁ

.

Jaroslavu Divílkovou její práce naplňuje a obohacuje tím nejen sebe, ale i ty, kteří o byliny mají zájem. Bylinkářku na Žlutavě přivítal předseda ZO ČZS Žlutava Bohuslav Mišurec.

.

Většina lidí si vaření bez bylin a koření neumí představit - velký zájem byl o koupi kořenících směsí ze sušených bylin a zeleniny a o léčivé čajové směsi, masti i kapky. Vše bez chemie. Ty nabídla přítomným Marie Jurčáková – vlevo na snímku.

.

Jaroslava Divílková (na snímku vpravo) při přednášce.

.

O přírodní léčitelství a bylinkovou poradnu projevila zájem také řada mužů.ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA

Jubilejní, dvacátý ročník koštu slivovice, který byl součástí výstavy ovoce a zeleniny, se „odehrál“ v sobotu
1. října 2016 v sokolovně ve Žlutavě. Přihlásilo se do něj 23 „modrých vzorků“ a 12 letních kvasů. Návštěvníci
výstavy mohli zhlédnout výpěstky členů ZO ČZS, mezi nimiž bylo široké zastoupení zeleniny, ovoce, květin
a bylin. Kromě jejich nápaditých aranžmá vyzdobily sál sokolovny krásné výtvarné exponáty dětí místní
základní a mateřské školy, kterým ČZS Žlutava děkuje. Dík patří také Cyrilu Burešovi za moderování večera.
 

 

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

SLIVOVICE: 1. Ivan Josef. 2. Vlastimil Slavík. 3. Ing. Petr Bureš

LETNÍ KVAS: 1. Vladimír Mišurec – Lučina (meruňka). 2. Cyril Bureš (špendlík, rynglót). 3. Jiří Talaš (meruňka)

JABLKO ROKU: 1. Antonín Kocián (Rubín). 2. Cyril Bureš (Zvonkovo). 3. František Mišurec (Ontario)

ZELENINA ROKU: 1. Vlasta Burešová. 2. Blažka Železníková. 3. Miluše Švecová

DEKORACE ROKU: 1. Jiřina Menšíková. 2. Blažka Železníková. 3. Dana Burešová

RARITA ROKU: 1. Radek Očadlík (žampión na kládě). 2. Václav Polišenský (cibule Globo a celer). 3. Josef Štěpaník (dýně)

STROM ROKU: 2016: 1. Lípa u kapličky. 2. Hrušeň pod pálenicí u Vlastimila Slavíka. 3. Smuteční vrba pod domem Ireny Šenovské.

Na výstavě byly předány ceny vítězkám soutěže Rozkvetlá Žlutava a pořadatelé děkují starostovi obce
ing. Stanislavu Kolářovi za krásné dárkové koše, které věnoval do soutěže. Za kolekci vítězných fotografií
v soutěži Strom roku 2016 získal poděkování Antonín Kocián a Jiřina Menšíková. Dík za obětavou práci pro svaz
obdržel předseda ZO Bohuslav Mišurec. Za zásluhy o rozvoj ČZS byl oceněn Vlastimil Slavík a za odbornou
pomoc Jiří Marčík. Pořadatelé děkují všem sponzorům, díky nimž mohla zahrádkářská tombola nabídnout
krásné ceny.
 

ZO ČZS – DANA BUREŠOVÁ

.

Ve Žlutavě se v sobotu 1. října konal dvacátý ročník koštu slivovice.

.

Za zásluhy o rozvoj ČZS obdržel poděkování Vlastimil Slavík.

.

Mottem letošní zahrádkářské výstavy bylo: radost-krása-užitek.

.

Za zeleninové exponáty obdržel cenu nejmladší vystavovatel – Karel Mišurec.

.

Starosta obce ing. Stanislav Kolář vyslovil poděkování Daně Burešové za organizaci květinové soutěže Rozkvetlá Žlutava a Strom roku 2016.

.

Raritou roku se stal žampión na kládě od Radka Očadlíka.

.

Návštěvníci obdivovali i obří dýně od Josefa Štěpaníka.

.

Receptář nabídl řadu specialit.

.

Sál sokolovny zaplnili návštěvníci výstavy do posledního místa.


BESEDA V SADU

.

ZO ČZS Žlutava děkuje panu Jiřímu Marčíkovi a jeho manželce Marii na srdečné přijetí a přednášku, kterou zorganizovali v pátek 9. září v Ovocných sadech Žlutava. Odborný výklad, jehož součástí byly podrobné odpovědi na otázky o pěstitelství, měl vysokou a mimořádnou úroveň a líbil se všem zúčastněným. Manželé Marčíkovi připravili i originální překvapení - ochutnávku řady druhů švestek, a přítomní tak měli možnost ochutnat a vybrat nejchutnější odrůdu.

.

Procházka mezi dozrávajícími jabloněmi za krásného počasí byla příjemně stráveným odpolednem pro účastníky vycházky do sadu. Velký zájem byl o rady týkající pěstování nejoblíbenějších druhů jablek.

.

Topas, Admiral, Gold Star, Rubín, Bohemia….. patří v současnosti mezi nejžádanější jabloně. Jak o ně pečovat a zamezit jejich nejčastějším škůdcům? Na to si pěstitelé přišli pro radu do místního žlutavského sadu.


BRIGÁDY ZAHRÁDKÁŘŮ V ROCE 2016

 
V jarních a  letních měsících roku 2016 uskutečnili žlutavští zahrádkáři celkem 6 brigád
v katastru obce Žlutavy. V jejich rámci členové vysekli trávu kolem třešňových alejí
u cesty směrem ke Kamenolomu Žlutava a v místní části Slováčeny. 
Velká část brigád - celkem čtyři - se dále uskutečnily v měsíci červnu. Upraven byl ostrůvek na točně a část pozemku nad místním kostelem. Obě prostranství byla uklizena, pokryta netkanou textilií a uskutečnila se tu nová výsadba. Celkově  bylo vysazeno 9O kusů skalníků, 21O kusů mochny a 3O ks lonicery. Celková částka za tyto dřeviny činí 8 25O korun a žlutavští zahrádkáři ji věnovali Obci Žlutava. ZO ČZS děkuje manželům Marii a Jiřímu Marčíkovi za sponzorskou a odbornou činnost.

 

. .

ROZKVETLÁ ŽLUTAVA 2016

ZO Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci s obcí Žlutava vyhlašuje soutěž Rozkvetlá Žlutava 2016. Letošní, již 7. ročník bude zaměřen na jarní květiny. Své fotografie můžete posílat na emailovou adresu: rozkvetlazlutava@seznam.cz. Soutěž s podtitulem JARO V ZAHRADĚ má také telefonický kontakt: 6O6 22 6O 77. Nejpěknější výzdoby budou oceněny na výstavě ovoce a zeleniny dne 1. října. Vítězové obdrží ceny starosty obce ing. Stanislava Koláře. Děkujeme předem za zaslané fotografie. Uzávěrka soutěže bude v měsíci červnu 2016.

ZO ČZS - DANA BUREŠOVÁ
 


POSEZENÍ U VÍNA

V pátek 22. července se v přísalí naší sokolovny uskutečnilo přátelské posezení žlutavských zahrádkářů. Program byl spojen s ochutnávkou vína, na níž naši zahrádkáři pozvali majitele rodinného vinařství Zbyňka Němce. Ten představil devět vzorků vín z Čejkovic včetně jejich charakteristik. Na tuto kvalitní nabídku vín navazovala přednáška Jiřího Marčíka, který připravil další degustaci sedmi vzorků z vinařské obce Perná. Všichni přítomní mohli proniknout do nejrůznějších odrůd vín a dozvědět se od obou přednášejících zajímavosti o pěstování, ošetřování a zpracování vína včetně kultury jeho pití.
Akce se uskutečnila jako poděkování členům ZO ČZS za jejich práci na brigádách pro obec v letošním roce. Výbor ZO ČZS Žlutava děkuje Cyrilu Burešovi za příjemnou atmosféru večera, v jehož průběhu zazpíval a zahrál řadu moravských písniček o víně a ke zdaru akce připravil i originální zpěvník. Dále vyslovujeme poděkování předsedovi ZO ČZS Bohuslavu Mišurcovi a Jiřině Menšíkové za dobrý nápad a výbornou organizaci celé degustace.

Za výbor ZO ČZS Dana Burešová

.

Pro výboru vína je základem kvalitní hrozen. To nejlepší z nich ochutnali naši zahrádkáři na přátelském posezení.

.

Košt nabídl rozmanité vzorky z moravských vinohradů.

.

V pátek 22. července strávili žlutavští zahrádkáři příjemný společenský večer.


ZAHRÁDKÁŘI NA VÝLETĚ

Krásné, téměř letní počasí provázelo účastníky zahrádkářského výletu do Moravského krasu a Botanické zahrady v Brně. Kromě návštěvy Macochy a plavby po řece Punkvě si žlutavští zahrádkáři přišli na své na tradiční každoroční jarní výstavě kosatců Iris v brněnském arboretu, v jehož sbírce je neuvěřitelných tři sta druhů velkokvětých kultivarů. Ke zhlédnutí tu dále bylo pět tisíc dřevin, dva tisíce trvalek a dva tisíce orchideí. ZO ČZS děkuje ing. Petru Burešovi za organizaci zájezdu a dále firmě Gracla za pohodovou jízdu.                                                                    ZO ČZS Žlutava

.

V sobotu 21. května 2016 se uskutečnil zájezd zahrádkářů na Macochu a do brněnského arboreta. Výlet byl pro členy odměnou za jejich celoroční práci.


UKÁZKY VE ŠKOLNÍM VINOHRADU

Jak často a kdy správně řezat vinou révu? Jaké jsou způsoby řezu včetně další péče? Odpovědi na tyto otázky včetně praktické instruktáže získali členové ZO ČZS Žlutava. Ukázky se konaly v pátek 11. března 2016 ve vinohradu na školním dvoře základní školy, kde je vysazeno devět hlav stolní vinné révy. Zahrádkáři děkují panu Jiřímu Marčíkovi za odbornou instruktáž včetně ochutnávky vína z oblasti Pálavských vrchů.

Výbor ZO ČZS Žlutava

.

Řez vinné révy je prvním letošním úkonem ve vinohradě. Ukázky řezu zorganizoval pro zahrádkáře pan Jiří Marčík.

.

Když zima končí, je čas postarat se o vinohrad. A protože je školní vinohrad po zimě již ošetřen, zahrádkáři uspořádali na školním dvoře i malou besedu, jak o vinnou révu pečovat v dalším ročním období.


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ

Nová výsadba ostrůvku na točně autobusu a celková revitalizace prostranství včetně okrasných úprav nad kostelem. To budou dvě velké letošní akce žlutavských zahrádkářů, díky nimž získá obec Žlutava důstojná a nově zbudovaná zelená prostranství. Na obou projektech již začali členové spolku pracovat a brigády budou dále pokračovat na jaře a v dalším období. I tyto úkoly zazněly na výroční členské schůzi žlutavských zahrádkářů, která se konala 4.3. 2O16 v Pohostinství u Bílků.
Jak dále uvedl předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec, který přednesl obsáhlou hodnotící zprávu za uplynulý rok, vloni odpracovali členové dvě stovky brigádnických hodin ve prospěch obce. Za to patří všem velké poděkování. Zahrádkáři uspořádali také řadu společenských akcí a nejinak tomu bude i letos. Letošní výstava ovoce a zeleniny se bude konat 1. října. Novinkou je fotosoutěž Strom roku 2O16 a osmý ročník květinové soutěže Rozkvetlá Žlutava bude letos zaměřen na jaro. Z dalších úkolů jmenujme celkovou údržbu dosud vysazených ovocných alejí, sběry železa, instruktáž jarních ořezů peckovin u místní pěstitelské pálenice, vycházku do žlutavských sadů a další.
Zvláštní dík za pomoc a odborné zkušenosti byl na schůzi vysloven panu Jiřímu Marčíkovi z Ovocných sadů Žlutava. Za tři desítky let aktivní práce pro svaz zaznělo poděkování panu Vlastimilu Slavíkovi. Pochvalu si zaslouží PaedDr. Jarmila Bilíková za vedení zahrádkářského kroužku pro děti naší základní školy, které s výsadbou květin pomáhá Jiřina Kociánová a dále Miluši Švecové za vedení kroniky. Poděkování za řízení páteční výroční schůze, která pokračovala oslavou MDŽ, patří zakládajícímu členu Františku Mišurcovi. Zahrádkáři děkují také Radku Kromsiánovi za pohoštění a dále členu ZO Miroslavu Mišurcovi, který pro zahrádkářky k svátku žen připravil domácí zákusky.

ZA VÝBOR ČZS DANA BUREŠOVÁ

Dne 4. března se konala výroční členská schůze zahrádkářů. Dne 4. března se konala výroční členská schůze zahrádkářů.
. .

Součástí zahrádkářské schůze bylo i udělení dvou vyznamenání Republikové rady Českého zahrádkářského svazu. Z rukou předsedy územní rady ČZS dr. Františka Němečka jej po zásluze obdrželi předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec a zakládající člen žlutavské organizace František Krátký.


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

STROM ROKU 2016

Víte ve Žlutavě o krásném nebo zajímavém stromu, aleji nebo sadu? Nebo o dřevině neobvyklého druhu anebo jednoduše o stromu, k němuž se váže nějaký nevšední příběh? Pokud ano, přihlaste se do soutěže Strom roku obce Žlutavy 2016. Soutěž vyhlašuje základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žlutava. Jde výhradně o fotografickou soutěž, v níž se její účastníci mohou dále zaměřit například na druh dřeviny, letitost, významnost nebo památnost stromu, obvod kmenu, na zvláštnost místa, kde dřevina roste, plodnost stromu či jakékoliv jiné další zajímavosti.

Podmínkou soutěže je, že strom nebo alej se musí nacházet v katastru obce Žlutava. Fotografie s krátkou charakteristikou můžete posílat do 15. září 2016 na emailovou adresu: rozkvetlazlutava@seznam.cz. Nejkrásnější a nezajímavější stromy budou zveřejněny a vyhodnoceny na výstavě ovoce a zeleniny dne 1. října 2016. Při vyhodnocení bude kladen důraz zejména na nápad včetně jeho zpracování. Autoři nejlepších fotografií budou oceněni pěknými věcnými cenami. Z došlých fotografií bude připravena také fotogalerie do Infokanálu Žlutava a na webové stránky ČZS. Soutěž je určena všem občanům Žlutavy. Bližší informace získáte na telefonním čísle 6O6 22 6O 77.

ZO ČZS – STROM ROKU – DANA BUREŠOVÁ


ROZKVETLÁ ŽLUTAVA 2015 – VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Ceny starosty obce:

TOP OCENĚNÍ – NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRÁDKA: Pavla a Václav Polišenští

1. místo: Jiřina a Jiří Menšíkovi
2. místo: Pavla Kotásková
3. místo: Iveta Pšenčíková

Mimořádné ocenění ZO ČZS – zájezd na Flóru Olomouc: Anna a Antonín Vojtáškovi.

Prosíme výherce, aby se dostavili na výstavu ovoce a zeleniny v sobotu 26. září k převzetí cen. Vyhlášení výsledků se uskuteční v čase od 18 do 19 hodin.

ZO ČZS – Dana Burešová


ŽLUTAVŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI OSLAVILI 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY ZAUJALA ROZMANITOSTÍ

Stoly bohatě prostřené ovocem, zeleninou a barevnou škálou krásných dekorací přivítaly v sobotu 26. září 2O15 ve 13 hodin návštěvníky výstavy ovoce a zeleniny, která se uskutečnila v sále sokolovny Žlutava. Součástí výstavy byl košt pálenek, v němž se „sešlo“ 26 vzorků slivovice a 16 vzorků letních destilátů. K dobré atmosféře přispěl společenský večer se skupinou Eso. Žlutavští zahrádkáři děkují dětem a pedagogickému sboru ZŠ Žlutava za pěkné výtvarné práce na téma Od semínka ke sklizni. Výbor ZO ČZS dále vyslovuje poděkování Vlastimilu Slavíkovi ze žlutavské pálenice za kolekci slivovic a ovocných destilátů a Jiřímu Marčíkovi za vystavená jablka z Ovocných sadů Žlutava.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

SLIVOVICE ROKU: 1. Vladimír Mišurec (č.p.3OO). 2. Antonín Kocián. 3. Ing. Petr Mišurec.
LETNÍ DESTILÁTY: 1. Josef Štěpaník (meruňka). 2. Oldřich Železník (meruňka). 3. Vlastimil Slavík (meruňka).
JABLKO ROKU: 1. Jiří Menšík (red devil). 2. Antonín Kocián (rubín). 3. Bohuslav Mišurec.(Bohemia)
ZELENINA ROKU: 1. Vlasta Burešová. 2. Luboš Bobek. 3. Vladimír Mišurec.
DEKORACE: 1. Miluše Švecová. 2. Dana Burešová. 3. Blažena Železníková.
RARITA ROKU (fotosoutěž): 1. Dana Burešová. 2. Jiřina Menšíková. 3. Vladimír Mišurec. 4. Václav Polišenský. 5. Jarmila Štěpaníková.

U příležitosti 5O. výročí založení organizace bylo uděleno Poděkování Bohuslavu Mišurcovi, Cyrilu Burešovi, Oldřichu Železníkovi, Stanislavu Jeřábkovi, Luboši Bobkovi a Daně Burešové.

Za výbor ZO ČZS Dana Burešová


 

Dekorace

Zahrádkářská výstava, konaná letos již v září, přispěla k odlišné, lepší skladbě vystavovaných plodin a stala se tak ukázkou šikovnosti žlutavských zahrádkářů a zahrádkářek.

Dekorace Výstavu zpestřily desítky vzorků jablek.
Žlutavský krtek

Ocenění Žlutavský krtek a Poděkování za práci u příležitosti padesáti let založení spolku dostal po zásluze předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec (na snímku vpravo). GRATULUJEME.

Nejlepší slivovice

Nejlepší slivovici roku 2015 ve Žlutavě má Vladimír Mišurec, majitel Kamenolomu Žlutava (na snímku vpravo).

Poděkování D. Burešové

Ve Žlutavě se letos konal již 6. ročník květinové soutěže Rozkvetlá Žlutava. Starosta obce ing. Stanislav Kolář poděkoval organizátorce Daně Burešové za její práci.

Dětský koutek

Na výstavě se nenudili ani nejmenší návštěvníci. Nově pro ně byl připraven dětský koutek, který měl velký úspěch. Starší děti se zapojily do zahrádkářského kvízu.

Barmani

Bohaté a pestré občerstvení v kuchyni, i to nabídla zahrádkářská výstava. Hodně práce měli také žlutavští barmani. Burčák, víno i „tekuté trnky“ se rychle vyprodaly.

Tombola

Žlutavští zahrádkáři děkují všem sponzorům, díky nimž připravili do tomboly 137 cen.

Receptář

Receptář žlutavských zahrádkářek zval návštěvníky na „domácí dobroty“.

Poděkování C. Burešovi

Moderátorem a bavičem výstavy byl Cyril Bureš (na snímku vlevo), kterému bylo uděleno Poděkování za práci u příležitosti 5O. výročí založení organizace.

Poděkování O. Železníkovi

Poděkování u příležitosti 5O. výročí založení základní organizace obdržel také další aktivní člen výboru Oldřich Železník (na snímku vlevo). Ocenění mu předal pokladník organizace Vlastimil Slavík (vpravo).

A. Kocián

Oceněn byl i Antonín Kocián, znalec odrůd jablek. Jeho „rubín“ skončil v soutěži Jablko roku na druhém místě. Diplom dostal i za slivovici, která se umístila rovněž na „stříbrném místě“


Zpívání krojovaných

Celý pátek pozorovali žlutavští zahrádkáři zataženou oblohu s bouřkovými mraky nad Žlutavou a obávali se, zda nebudou muset vystoupení krojovaných pod širým nebem zrušit. Jenže počasí naštěstí vyšlo a mužské pěvecké soubory mohly předstoupit před diváky na prostranství nad žlutavským kostelem. Zpěváci se po necelém dvouhodinovém vystoupení dočkali dlouhého potlesku. Výbor ZO ČZS děkujeme sponzorům – manželům Marčíkovým za výborné víno a dále Kateřině Kašpárkové, Vlastimilu Slavíkovi a ing. Petru Burešovi za podporu této akce.

 

.

Soubory Lajbl a Chlapčiska si v pátek 19. června připravily známé i méně známé slovácké a valašské písně.

.

Někteří posluchači měli i to štěstí, že si mohli sednout.

.

Koncert v centru obce umocnila i atmosféra zeleně.


Brigáda zahrádkářů

S příchodem jara se v sobotu 21. března uskutečnila brigáda zahrádkářů na návsi. Jarního úklidu se dočkala především levá část Podsedků, kde členové základní organizace vyhrabali a vyčistili travnaté plochy. Před domy č.p. 8 a 1O byly odstraněny přerostlé stromy a dřeviny. Do další práce se zahrádkáři pustili také na okraji cesty směrem ke Kamenolomu. Zde byla zahájena první etapa výsadby třešňové aleje. Zasazeno bylo celkem 16 třešní. Před Kamenolomem je vysazena nová lípa.

Kompletní jarní údržba se konala také ve školním dvoře. Tady se letos brigáda konala již podruhé. Záhony a skleník jsou zryty a kompletně vyčištěny. Vysazeny jsou ředkvičky a salát, záhony jsou osázeny trvalkami například echinaceou, kopretinami aj. Při základní škole pracuje zahrádkářský kroužek, kde děti pod vedením dr. Jarmily Bilíkové do květináčů již vyseli semínka rajčat a paprik, které budou poté zasazeny na školní zahrádce.

Výbor ZO ČZS


Zahrádkáři bilancovali

Výsadba ovocné aleje na cestě ke kamenolomu, údržba zeleně na návsi a další brigády na pomoc obci. To je jen zlomek úkolů, které si žlutavští zahrádkáři vytýčili v sobotu 7. března na výroční členské schůzi. Ta se konala v Pohostinství u Karasů a k jejímu slavnostnímu charakteru přispěla i oslava padesáti let založení organizace.
Na schůzi, která byla zároveň svátkem MDŽ, byl schválen termín výstavy ovoce a zeleniny v sobotu 26. září. Těšit se můžete také na třetí ročník červnového Zpívání pod lípou, které je určeno všem, kdo mají rádi lidové písničky a kroje. V plánu je rovněž uspořádat každoroční ukázky řezu stromků, které bude svaz organizovat koncem března v sadu u žlutavské pálenice.                                         Výbor ZO ČZS

. Žlutavští zahrádkáři letos slaví půl století. Záslužnou práci členů základní organizace ocenil starosta obce ing. Stanislav Kolář.
. Za dlouholetý aktivní podíl byl Republikovou radou Českého zahrádkářského svazu vyznamenán jeden ze zakládajících členů žlutavského spolku pan František Mišurec.

Milovníci zahrádek se sešli na výstavě

Tradičnímu koštu pálenek, který se konal v sobotu ve žlutavské sokolovně, vévodila opět slivovice. Ta od Antonína Kociána se stala šampionkou letošní výstavy ovoce a zeleniny, přičemž druhé místo získal „vypálený vzorek“ Bohuslava Mišurce a jako třetí skončil Luděk Kuchař. Kořalku hodnotily anonymně dvě komise, přičemž posuzována byla především vůně, chuť, jemnost a perzistence (délka chuťového vjemu).
Součástí výstavy byla i soutěž Jablko roku, kde nejlépe uspěli Jiřina Menšíková s odrůdou Gloster, Cyril Bureš (Idared) a František Mišurec (Ontario). Zelinářkou roku byla vyhlášena Honoráta Zíková, kterou následovala Vlasta Burešová a jako třetí se umístil Luboš Bobek. Ocenění Dekorace roku obdržela Blažka Železníková a Raritu roku vystavovala Dana Štěpaníková. Zahrádkáři děkují ZŠ Žlutava, která pro výstavu připravila originální výzdobu zvířátek z kaštanů, papírové květiny, výkresy na stěnu a rovněž miniexpozici dýní před naší školou.
Poděkování patří rovněž sponzorům, jejich zásluhou se podařilo do tomboly připravit 162 cen a dále moderátorovi večera Cyrilu Burešovi. Akce se zdařila, přičemž o spokojenosti svědčil i večerní roztančený sál a slova, která jsme náhodně odposlechli od některých návštěvníků. „Jsme tady poprvé a je to tu skutečně skvělé.“ Tak se na ně a další hosty budou žlutavští zahrádkáři těšit zase za rok…

Za výbor ZO ČZS   Dana Burešová

Vzorky jablek a jejich označení vyhodnotili předseda územní rady ČZS RNDr. František Němeček (vpravo) a předseda ZO ČZS Žlutava Bohuslav Mišurec.

Vzorky jablek a jejich označení vyhodnotili předseda územní rady ČZS RNDr. František Němeček (vpravo) a předseda ZO ČZS Žlutava Bohuslav Mišurec.

.

Sto lidí, sto názorů… Znalci a znalkyně v hodnotících komisích se však shodli, že celková úroveň žlutavských kořalek je výborná.

.

Překvapením výstavy byly letos originální cedule se žlutavskými žertovnými epigramy. Poděkování za ně je určeno Oldřichu Železníkovi, který je zajistil.

.

Rarita roku v podobě dýně se líbila zejména nejmladším účastníkům výstavy.

.

Receptář žlutavských zahrádkářek nabídl řadu pochoutek.


Na školní zahradě budou jahody

Již příští rok si žáci ZŠ Žlutava pochutnají na jahodách. Zásluhu na tom mají členové ZO ČZS Stanislav Jeřábek a Jarmila Bilíková, kteří nové sazenice z odnoží, které zajistil Oldřich Železník, zasadili. Měsíc září je pro výsadbu vhodným obdobím. Rostliny důkladně zakoření, brzy využijí ranní rosu a nižší noční teploty působí příznivě na jejich růst. ZO ČZS děkuje manželům Kulíškovým za sladkosti, které poskytli dětem, které při výsadbě pomáhaly.

Výbor ZO ČZS

.


Zahrádkáři na Valašsku

V sobotu 23. srpna se uskutečnil výlet žlutavských zahrádkářů do Rožnova pod Radhoštěm. První částí programu byla návštěva Dřevěného městečka, v němž návštěvníky zaujala roubená radnice z roku 177O, Vlčkova palírna a fojtství z Velkých Karlovic. Neméně zajímavá byla návštěva Mlýnské doliny, v níž jsou technické stavby převážně na vodní pohon. K vidění byla valcha, mlýn, pila, lisovna oleje a kovárna. Výlet pokračoval v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Tamější empírový zámek s prohlídkou zámeckých pokojů, výstavou skla, gobelínů a expozicí hraček ze zámku a podzámčí byl pěkným ukončením zájezdu.

Výbor ZO ČZS

.

V hamerní části Mlýnské Doliny rožnovského skanzenu se nachází roubená zvonice z Dolní Bečvy.

.

Jak se žilo na zámku? Členové ČZS Žlutava si prohlédli dobově zařízené pokoje na Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.


 

Odborné ukázky zahrádkářů

 

V pátek 28. března 2014 se ve švestkovém sadu u pálenice ve Žlabech uskutečnily praktické ukázky řezu stromků. Akce, k níž přispělo krásné jarní počasí, byla přítomnými zhodnocena kladně. Výbor ZO ČZS Žlutava děkuje Vlastimilu Slavíkovi a Jiřímu Marčíkovi za hlavní podíl při organizaci akce.

Výbor ZO ČZS

.

Odborné ukázky řezu slivoní přilákaly nejen zahrádkáře, ale i řadu žlutavských občanů.

.

O praktické zkušenosti sadaře Jiřího Marčíka byl velký zájem.


Náves se dočkala proměny – sobotní brigáda zahrádkářů

Na návsi přibudou v březnu nové okrasné stromy. Jejich výsadba je součástí obnovy Žlutavy, která začala vloni, kdy byl upraven ostrůvek před základní školou. Devět přestárlých smrků, 1 borovici a 3 túje vytrhali žlutavští zahrádkáři v rámci své první jarní brigády v sobotu 15. března. Vykácené a ořezané stromy včetně kořenů odvezli a pozemek kompletně uklidili. „Nyní přijde na řadu výsadba okrasných hrušní a javoru“, uvedl Jiří Marčík, který obci jako sponzorský dar dodá stromy, které budou opatřeny i chrániči a kůly.
V rámci sobotní brigády zahrádkáři uskutečnili řadu dalších prací. Počasí, které jim jednoznačně nahrálo, dovolilo ořezat lípu před školou a blízký jinan dvoulaločný. Okopali i zeminu ve školním skleníku, v níž jsou již zasazeny ředkvičky. Upraven byl záhon vedle něj, na němž se počítá s výsadbou další zeleniny pro děti naší základní školy. Vyčištění se dočkal i trávník ve školním dvoře.

.Náves se dočkala zásadní proměny, na níž se v rámci sobotní brigády podílela osmnáctičlenná skupina zahrádkářů.
 

.Přerostlé stromy musely k zemi. Jejich odpadem zaplnili členové spolku téměř čtyři korby nákladního auta.

. Před základní školou „omladil“ památnou lípu Luboš Hubáček.

Výroční schůze zahrádkářů

Údržba zeleně v obci, zřízení zahrádkářského kroužku pro děti ZŠ Žlutava, praktické ukázky řezu stromků a termín letošního konání Výstavy ovoce a zeleniny dne 25. října 2O14. To je jen část úkolů, které schválili členové ZO ČZS na výroční členské schůzi v pátek 7. března. Jak bylo dále na schůzi uvedeno, žlutavští zahrádkáři odpracovali vloni ve prospěch naší obce 296 brigádnických hodin. Úkoly se podařilo splnit jen díky mimořádnému úsilí členů organizace, přičemž vyzvednut byl i velký podíl Jiřího Marčíka ze Sadů Žlutava.

Na schůzi nebyla hodnocena jen práce loňska. Protože se jednalo o schůzi volební, bilancována byla i práce za uplynulé období 2OO9-2O14, kdy mj. byli žlutavští zahrádkáři oceněni bronzovou medailí ústředního výboru ČZS Praha. Předsedu pro nadcházející volební období nadále zastává Bohuslav Mišurec, schválen byl i nový výbor spolku. Bohatá byla i diskuse, následovaná oslavou svátku žen, která byla závěrem schůze. Zahrádkáři děkují manželům Karasovým za připravené a velmi dobré občerstvení.

Výbor ZO ČZS

.

  Poděkovat za práci přišel zahrádkářům starosta obce ing. Stanislav Kolář.

 

.

  Člen výboru ZO Oldřich Železník seznámil přítomné s usnesením výroční schůze.


 

Zahrádkáři uspořádali tradiční výstavu

V sobotu 12. října se v sokolovně Žlutava uskutečnila zahrádkářská výstava ovoce a zeleniny. Oblíbená akce již tradičně nabídla ochutnávku specialit ze žlutavského receptáře, rozsáhlou expozici jablek a dalších výpěstků a košt slivovice. Organizátoři díky sponzorům připravili bohatou tombolu s celkovým počtem 148 cen. Poděkování si zaslouží i moderátor výstavy Cyril Bureš.

Výsledky soutěží:

JABLKO ROKU: 1. Jiří Menšík (rubín). 2. Antonín Kocián (princ Albrecht). 3. Paní Studená (malinové).

ZELENINA ROKU: 1. Honoráta Ziková. 2. Vlasta Burešová. 3. Miluše Švecová.

DEKORACE ROKU: 1. Dana Burešová. 2. Vladimír Mišurec (Lučina). 3. Dana Štěpaníková.

RARITOU ROKU byly vyhodnoceny tykve Dany a Josefa Štěpaníkových.

LETNÍ KVAS: 1. Cyril Bureš (hruška). 2. Ladislav Plesník (meruňka). 3. Jiří Menšík (meruňka).

SLIVOVICE ROKU: 1. Vladimír Mišurec. 2. Aleš Marčík. 3. Jiří Kašík.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ:
První ročník: 1. Eva Dudíková. 2. Michal Stříteský. 3. Tomáš Benedík.

Druhý a třetí ročník: 1. Hana Horáková. 2. Anita Vojtášková. 3. Nikol Svobodová.

Čtvrtý a pátý ročník: 1. Marcela Janušková. 2. Markéta Lacinová. 3. Kristýna Vičánková.

Výbor ZO ČZS

. K podzimu již tradičně patří pěstitelská výstava zahrádkářů s bohatou kolekcí jablek.
. O víkendu „vyrostlo“ před základní školou dýňobraní. Výbor ZO ČZS děkuje dětem a zaměstnancům školy za originální výzdobu. Na snímku největší exponát.
. Návštěvníci obdivovali prezentaci dobového zahrádkářského nářadí Jiřiny Menšíkové.
.  

Nejlepší slivovici v obci má Vladimír Mišurec č.p. 3OO.

. Výstava nabídla gastroreceptář, který připravily členky a členové žlutavského zahrádkářského svazu.
. K dobré atmosféře výstavy přispěla hudební kapela ESO.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ROZKVETLÁ ŽLUTAVA

Celkem 52 fotografií se zúčastnilo letošního ročníku květinové soutěže. Výsledky jsou následující:
Ceny starosty obce
1. Milena Štěbrová (absolutní vítězka)
2. Ivona Kozáková
3. Pavel Švec

Ceny ZO ČZS
1. Kateřina Goišová
2. Manželé Polišenští
3. Miroslav Mišurec
4. Milada Juřenová
5. Ilona Zámečníková

Další uznání: Alois Petřík, Pavla Kotásková, Marie Prechtlová, Pavla Pinková, Vlasta Dvořáková, Božena Zámečníková - Žlaby, Antonín Vojtášek, Iveta Pšenčíková, Kateřina Lučanová, Zlata Krkošková, Brázdilovi – č.p. 217.

Prosíme všechny jmenované účastníky, aby se dne 12.1O v 18 hodin dostavili na výstavu ovoce a zeleniny v sokolovně, kde budou uděleny ceny.

Květinová komise ČZS


Brigáda zahrádkářů

V pátek 9. srpna se uskutečnila brigáda zahrádkářů na prostranství před základní školou. Sedmičlenná skupina prokypřila a srovnala terén tak, aby ještě v tomto měsíci došlo k výsevu trávníku. Stanoviště bude poté osázeno několika stromky a doplněno o další okrasné prvky.

                                                                                                              výbor ZO ČZS


Ukázky letního průřezu peckovin

Praktické ukázky letního průřezu peckovin se v pátek 2. srpna uskutečnily v ovocné zahradě u předsedy ZO ČZS Bohuslava Mišurce. Kromě průklestu stromů zahrádkáři zkontrolovali také jejich „kondici“ a zaměřili se zejména na příznaky napadení ze strany škůdců a další parazitní nemoci. Ukázky průřezu meruněk a broskvoní včetně poučného výkladu zajistil sadař Jiří Marčík.

Průřez peckovin

Meruňky a broskvoně jsou po sklizni. Aby se jim dařilo i v příštím roce, je třeba nyní udělat letní průřez stromů.
 


Rozkvetlá Žlutava – 4. ročník soutěže

Konečně máme pěkné počasí - ZO ČZS Žlutava ve spolupráci s Obecním úřadem vyhlašuje 4. ročník soutěže Rozkvetlá Žlutava. Přihlásit se do ní mohou všichni občané obce, kteří chtějí ukázat krásnou zahrádku, květinovou výzdobu okna nebo balkonu či celkovou úpravu okolí svého domu. Soutěž se uskuteční v termínu od 15. června do 15. září 2O13.
Hodnocena bude výzdoba nejen takzvaně „do ulice“, ale přihlásit je možné také fotografie z Vašich zahrádek za domem nebo ve dvorku. Posuzována bude estetika, barevnost a kompozice. Přihlásit je možné 1 až 2 vlastní fotografie na e-mailové adrese: rozkvetlazlutava@seznam.cz
Zavolat můžete také na telefon 6O6 22 6O 77 a organizátoři výzdobu vyfotí.
Vyhodnocení soutěže se uskuteční na podzimní zahrádkářské výstavě ovoce a zeleniny dne 12. října 2O13 v místní sokolovně. Vyhlášeny budou tři hlavní ceny – Ceny starosty obce Žlutava ing. Stanislava Koláře.

ZO ČZS – Rozkvetlá Žlutava

Dana Burešová
 


Brigáda zahrádkářů

V pátek 14. června se uskutečnila  brigáda na úpravě terénu před základní školou. Dvanáctičlenná skupina skupina ručně odkopala a poté odvezla zeminu tak, aby na prostoru vznikly dvě roviny. Přivezen byl také kámen z místního kamenolomu na vybudování zídky.
 

Brigáda u školy .


Otevření ovocné alej
"K SRNÍMU KAMEŇU"

Zpěv krojovaných, pěkná procházka obcí a přátelské posezení v Pohostinství u Karasů byly součástí slavnostního otevření ovocné aleje "K Srnímu kameňu", které se uskutečnilo 17. května . Akci, která chtěla připomenout začátek hlavní zahrádkářské sezóny, připravili žlutavští zahrádkáři.

Letošní oslavy, které navázaly na loňské otevření třešňové aleje v místní části Slováčeny, se konaly u žlutavského sadu Jiřího Marčíka. Právě zde členové ZO ČZS  dobrovolně vybudovali alej s 5O stromky, které budou za několik málo let sloužit občanům obce. "Jde o slivoně, hrušně, jabloně a třešně", uvedl předseda zahrádkářského spolku Bohuslav Mišurec, který dodal: "Jsem rád, že v naší obci je stále ještě dost pracovitých lidí, kteří v této době nerezignovali a snaží se změnit věci k lepšímu. A to je - snad mi dáte za pravdu - ta nejlepší zpráva." Za vybudování aleje poděkoval členům ZO ČZS i starosta Stanislav Kolář.   

.

K slavnostnímu otevření ovocné aleje ve Žlutavě přispěly i mužské pěvecké sbory Chlapčiska ze Spytihněvi a Lajbl z Kostelan nad Moravou.
 
.
  Akce je zúčastnili nejen občané Žlutavy, ale i blízkého okolí.

 

ZAHRÁDKÁŘI DOKONČILI OVOCNOU ALEJ

V dubnu 2013 dokončili žlutavští zahrákáři  výsadbu ovocné aleje "K srnímu kameňu". Nová alej se nachází u sadu, podél motokrosu a končí u Dubníku. Ke stávajícím 3O stromkům bylo členy ZO ČZS dosázeno dalších dvacet ovocných stromů. Smíšená alej se skládá z hrušní, jabloní, třešní a slivoní. Výbor ZO ČZS děkuje panu Jiřímu Marčíkovi za dodané stromky a chrániče k nim.

.

Nová ovocná alej, kterou vybudovali žlutavští zahrádkáři, bude sloužit občanům naší obce.

.

Zahrádkáři zajistili a připravili ke stromkům také opěrné kůly.

 

UKÁZKY OŘEZU STROMŮ

Naučit se správně řezat ovocné stromy je "hotové umění" . Žlutavští zahrádkáři proto v pátek 19. dubna zorganizovali veřejnou ukázku řezu stromků. A protože je lepší jednou vidět než dvakrát slyšet, ukázky názorně předvedl sadař Jiří Marčík, který zároveň přítomné instruoval, jakých chyb se vyvarovat a jak slivoně upravit do optimální podoby. Akce se konala v sadu Vlastimila Slavíka, kde byla uspořádána beseda o tom, jak se dále správně starat o stromky, tak aby plody byly bez chorob a slivoně přinesly kvalitní úrodu. Přednáška byla doplněna i o ochutnávku slivovice ze žlabské pálenice.                                                                                                                                                Výbor ZO ČZS

.

  Ukázky ořezu ovocných dřevin přilákaly občany všech věkových kategorií.

 

ZAHRÁDKÁŘI MAJÍ STŘÍBRO

Stříbrná medaile republikové rady ČZS za mimořádné zásluhy a dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí byla v pátek 8. března udělena žlutavským zahrádkářům. Z rukou předsedy územní rady RNDr. Němečka ji převzal předseda ZO Bohuslav Mišurec. Další bronzovou medailí republikové rady za rozvoj zahrádkářského hnutí byl oceněn Jiří Marčík.

Udělení vyznamenání bylo součástí výjezdního zasedání výroční členské schůze v Polešovicích. Jak zaznělo v hodnotící zprávě předsedy ZO, jen vloni odpracovali naši zahrádkáři 252 brigádnických hodin na zvelebení obce, při výsadbě a péči o nové ovocné aleje, při úpravě zeleně apod. Členové ZO si stanovili také plán práce pro 2O13. Znám je i datum letošní Výstavy ovoce a zeleniny – 12. říjen. Poděkování si vyslechli zahrádkáři také od starosty obce ing. S. Koláře, který vyzvedl jejich podíl při loňské soutěži Vesnice roku.

V rámci dalšího programu došlo i na „testování“ výtečných vzorků z polešovických vinohradů. Posezení se uskutečnilo ve vyhlášeném vinařství Vaďura Polešovice, v němž Zbyněk Vaďura seznámil členy s řadou zajímavostí týkajících se pěstování, zpracování, odbytu i současných módních vln ohledně vína. Závěrem zahrádkáři děkují za služby firmě Autobusová doprava Gracla.

Výbor ZO ČZS Žlutava

 Udělení vyznamenání

Pan Vaďura starší s vínem

.

Pohled na výroční členskou schůzi