Navigace

Obsah

Nohejbalový oddíl

Vedoucí oddílu - Libor Machač

Nohejbalový turnaj

V sobotu 28. 2. 2015 uspořádal  sokol Źlutava nohejbalový  turnaj dvojic. Tentokrát přijeli hráči z Halenkovic, Otrokovic, Napajedel, Zlína a Źlutavy. Většina zúčastněných hráčů hraje druhou ligu v nohejbale a tak byly zápasy hrány ve vysokém nasazení a kvalitě. Vyhrát by si zasloužili všichni, ale po vyrovnaných bojích zvítězilo družstvo Śkodíci - Furst, Nováček, na druhém místě Vičmac - Vičánek,  Macků , třetí místo Krikos- Horka, Tomáš. Poděkování patří i sponzorům Napabike z Napajedel a p Sudickému. Dík patří i organizátorům  za hladký průběh akce a všem zúčastněným hráčům i divákům.

.

.

.

Nohejbalový turnaj

V sobotu 1. února 2014 uspořádal nohejbalový oddíl SK Sokol Žlutava již 16. ročník nohejbalového turnaje dvojic. Ve žlutavské sokolovně se sešlo 8 dvojčlenných družstev a to 5 ze Žlutavy a 2 týmy  z Otrokovic. Po vyrovnaných bojích zvítězilo družstvo PEPE (P. Goiš a P. Vičánek). Druhé místo RAMA (M. Horka a R. Macků), třetí místo TABU (M. Tauš a R. Bůžek). Všem účastníkům se turnaj moc líbil. Poděkování patří všem sponzorům a pořadatelům.

Nastup družstev

Nohejbal

.

O žlutavském nohejbale psaly regionální noviny.

Poděkování  patří  P. Vičánkovi, P. Goišovi a R. Bůžkovi za úspěšnou reprezentaci na turnaji v Otrokovicích konaném 27.12 2013. Zde se sešlo 18 velmi kvalitních týmů a naši hráči skončili na vynikajícím třetím místě. Nohejbalový oddíl jim touto cestou děkuje.