Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Infokanál

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Novinky e-mailem

Novinky e-mailem

Czech POINT

Czech POINT

Svátek

Svátek má Oldřich

Mapový porttál

Mapy

Zlínský deník

Východ a západ slunce

Slunce vychází:06:47

Slunce zapadá:17:20

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 2. 2018

zatazenosesnez

Bude oblačno až zataženo, na jihu místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -1 až 3°C, v Čechách místy 5°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Zobrazit více ...

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Certifikát

Obec Žlutava - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz

Navigace

Obsah

Základní škola a Mateřská škola Žlutava, okres Zlín, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Žlutava

Obsah školního řádu upravuje par. 30 odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její změny : 43/2006 Sb., 214/2012 Sb., s účinností od 1.7.2012.

Školní řád má následující obsah :

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů
s pedagogickými pracovníky.

2. Provoz a vnitřní režim školy
- podrobnosti o organizaci mateřské školy
- péče o zdraví a bezpečnost dětí
- přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
- stravování dětí
- úplata za vzdělávání dětí v mateřské škole
- přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
- ukončení předškolního vzdělávání

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
- základní společenské normy chování
- sebeobsluha a hygiena
- pravidla bezpečnosti

4. Bezpečnostní opatření při pobytu dětí v mateřské škole
- pobyt dětí v uzavřených prostorách mateřské školy
- pobyt dětí venku
- odchod dětí z mateřské školy
- opatření při úraze

5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.

Platnost : od 1. 9. 2014


1.Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Dítě má právo:
- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane,…)
Dítě má možnost samostatně pracovat a rozhodnout se, co bude dělat.
Dítě má dostatek času na dokončení her, obrázků, stavebnic, úkolů, jídla
a jiných činností.
Dítě má soustu možností poznávat nové věci a prožívat nové zážitky.
Dítě má možnost poznávat svět a věci kolem sebe tak, že si to samo zkusí.

* na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku,….)
Dítě zná všechny paní učitelky, paní školnici, pracovnice školní jídelny.
Každý den paní učitelka dítě přivítá a usměje se.
Když se dítě o něco snaží, něco se mu podaří, paní učitelka ho pochválí.
Když se dítěti nedaří, něco ho bolí, paní učitelka mu vždy pomůže.
Ve třídě je veselo, dítě tu má hodně kamarádů a hodně zábavy.
Dítě zná pravidla, která je třeba dodržovat, aby se všem dětem v mateřské škole líbilo.

* aby mu byla společností poskytována ochrana ( potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci a ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)
Prostředí naší mateřské školy je hezké, čisté a vlídné.
Dítě má pravidelný denní řád, který zná a ví, co se kdy bude dělat.
Během dne si dítě hraje a učí se tak, aby ho to bavilo a nebylo unavené.
V naší mateřské škole má dítě zdravý a pestrý jídelníček a odpovídající množství
jídla po celý den.
Ve třídě má dítě po celý den k dispozici nápoje, které popíjí z domova  přineseného hrníčku nebo kelímku, který si pozná.
Každý den má zajištěný dostatek pohybu ( ve třídě, na zahradě, na vycházkách).
Paní učitelka nedovolí, aby si dítě z mateřské školy odvedl někdo neznámý.

* být respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
Děti i paní učitelky oslovují dítě jménem.
Když nemá dítě velký hlad, může sníst jen tolik, kolik chce.
Když mu něco nechutná, nemusí to jíst.
Dítě říká, co si myslí, i když se může mýlit.
Dítě si může vybrat kamaráda, se kterým si chce hrát.
Může si samo vybrat hračku.
Může si odpočinout, když potřebuje.

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji
identitu ( právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby
respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo rozvíjet všechny své
schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,….)
Dítě si může hrát, běhat, skákat, aby bylo hodně zdravé a veselé.
Dospělí mají dítě naučit, aby mělo rádo všechny lidi, i když jsou jíní.
Dítě může dělat, co ho baví, co ho zajímá a pro co má nadání.
Když dítě chce, může si hrát samo, mít svoje místo, kam nikdo nesmí, mít svá
tajemství.
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Rodiče mají právo:

* na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
* po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným a vzdělávacím činnostem ve třídě
* konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
* přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
* projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy učitelce nebo ředitelce školy
* požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu mateřské školy
* na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
* vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání
dítěte
* na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte

Rodiče mají povinnost:

* přivádět do mateřské školy dítě zdravé - § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví
* sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v mateřské škole v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst.1
písm .b) školského zákona
* zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy
* omlouvat nepřítomnost dítěte nebo změny v docházce do 7,45 hod. osobně nebo tel. 577 945 868
* na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
* informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
* oznamovat škole údaje vedené ve školní matrice ( jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovnu, telefony rodičů) a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a také změny v těchto údajích
* uhradit hotově nebo bezhotovostně, na účet školy, do 15. dne v měsíci úplatu za vzdělávání a úplatu za školní stravování
- dodržovat provozní dobu mateřské školy a přicházet pro dítě včas

Ve vztahu k rodičům má předškolní pedagog :

* usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči
* umožňovat rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení
* vést s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení

2. Provoz a vnitřní režim školy

Podrobnosti o organizaci mateřské školy

- Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16 hodin.

* Děti přicházejí do mateřské školy do 8,00hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
* Rodiče omlouvají děti do 7,45hod., osobně nebo telefonicky na tel. čísle 577 945 868. Pokud dítě není omluveno, je přihlášeno ke stravování a rodiče stravu zaplatí.
* Budova mateřské školy se v 8,10 hod. zamyká.
* Budova školy se odemyká v 11,45 hod., aby si rodiče mohli přijít pro děti, které jdou po obědě. Ve 12.10 hodin se budova zamyká a odemyká se ve 14,10 hodin.
* Budova školy je elektronicky zabezpečena – systém domácí vrátný. Rodiče zazvoní, ohlásí se jménem a dveře budou otevřeny.
* Informace o připravovaných akcích mateřské školy jsou s dostatečným předstihem oznamovány na nástěnce u vchodu do mateřské školy, na webových stránkách
školy ( www.zlutava.cz/ ZŠ, MŠ). Doporučujeme rodičům pravidelně nástěnku i
webové stránky sledovat.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

* Rodiče předávají do mateřské školy dítě zdravé - § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví.

- Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
- Při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění nebo pedikulózy
(výskytu vši dětské) u dítěte budou neprodleně telefonicky informováni zákonní
zástupci dítěte. Pokud zákonný zástupce dítěte nespolupracuje se školou, může jej
ředitelka školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte - § 22odst.3 písmene b) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě dětí s výskytem pedikulózy, které rodiče přivádějí opakovaně do kolektivu dětí, bude o této skutečnosti ( dle doporučení KHS Zlín) informován příslušný orgán sociální péče.

- Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole ( teplota, zvracení, bolesti břicha, průjem) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

* V případě výskytu infekčních chorob a pedikulózy učitelky prokazatelným způsobem, co nejdříve po zjištění nákazy informují zákonné zástupce dětí dané třídy, v případě závažného infekčního onemocnění zákonné zástupce všech dětí mateřské školy.
* V případě, kdy dítě trpí onemocněním dýchacích cest – přetrvávající neléčená rýma, dusivý dráždivý kašel apod. a zákonný zástupce tvrdí, že je dítě zdravé, má učitelka oprávnění žádat po zákonném zástupci lékařské potvrzení o tom, že je dítě zdravé. Pokud zákonný zástupce toto potvrzení nepředloží, má učitelka právo dítě
do mateřské školy nepřijmout.

-V kompetenci rodičů je kontrolovat, zda se u dítěte objevilo klíště a rodiče klíště dítěti odstraní. V případě, že učitelka zjistí, že má dítě klíště, informuje zákonné zástupce dítěte.

* Zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby předávají dítě osobně učitelce ve třídě.
* Učitelky zodpovídají za dítě od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob až do doby, kdy je zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám předají.
* Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
* Všechny děti v naší mateřské škole jsou pojištěny při úrazech a nehodách v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou
u pojišťovny ALLIANZ, a.s..

-Do mateřské školy si děti nenosí z hygienických a bezpečnostních důvodů hračky , cennosti a drahé předměty – (mobily, dětské počítače, tablety, šperky), ostré a nebezpečné předměty ( nože, sirky, zapalovače), peníze a léky.
Do mateřské školy si děti rovněž nenosí z domova žádné jídlo –např. rohlíky, sušenky, oplatky……
V případě porušení tohoto ustanovení školního řádu budou rodiče upozorněni a vyzváni, aby se věc příště neopakovala.
Učitelky nenesou odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození předmětů, které
do mateřské školy nepatří.
Při opakovaném porušení může být dán podnět k vyloučení dítěte z mateřské školy.

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

* Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci
červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení
stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole nejméně
2 měsíce předem.
Ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných
mateřských škol možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské
školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu.

- Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem
omezit nebo přerušit i v jiném období než v období letních prázdnin. Za závažné
důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné
poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu
zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení
nebo přerušení provozu rozhodne.

Stravování dětí

* Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je–li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
* Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním předpisem – Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
* Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy následovně:
Strávníci ve věku 3-6 let při dopolední docházce uhradí : 28 Kč
při celodenní docházce : 34 Kč
Strávníci ve věku 7-10 let ( v mateřské škole se týká dětí s odkladem školní docházky, které v průběhu školního roku dovrší 7 let)
při dopolední docházce uhradí : 32 Kč
při celodenní docházce : 39 Kč
* Úplata za stravování dítěte v mateřské škole se platí hotově u vedoucí školního
stravování vždy do 15. dne v měsíci nebo bezhotovostně na účet školy ( č. účtu zřízeného u České spořitelny v Napajedlech je: 1410622309/0800, konstantní symbol:
0308). vždy do 15 dne v měsíci( 15. dne v měsíci musí být peníze připsány na účet školy)

- Dítěti, jehož rodiče platí bezhotovostně, byl přidělen variabilní symbol,
který zůstane stejný po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Variabilní symbol je třeba při každé platbě uvádět. Při bezhotovostní platbě je třeba do poznámky uvést např. Adam Novák -úplata za vzdělávání 350Kč, úplata za stravování 625 Kč.
Rodičům, kteří si zvolili bezhotovostní způsob úplaty byl předán tiskopis Doklad k příkazu k úhradě za stravování a vzdělávání v mateřské škole. Převzetí tiskopisu rodiče potvrdili svým podpisem.

* U nově přijatých dětí zákonný zástupce dítěte uhradí vratnou zálohu na stravování
ve výši 300 Kč. Záloha bude vrácena zákonnému zástupci dítěte při ukončení docházky do mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí
Podle zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., a vyhlášky 214/2012 Sb., s účinností od 1.7.2012, o předškolním vzdělávání je stanoveno :

- Děti, které chodí do posledního ročníku mateřské školy mají předškolní vzdělávání
bezúplatné ( školský zákon, § 123 odst. 2).
Děti s odkladem školní docházky po uplynutí 12 bezplatných měsíců hradí plnou výši
úplaty tj. 350 Kč měsíčně.

- Ředitelka školy stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen „ úplata“) na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

* I ve školním roce 2014/2015 je výše úplaty za vzdělávání v naší mateřské škole
ve stejné výši jako v minulém školním roce a činí 350 Kč měsíčně za každé dítě.
Od 1. 12.2012 vešel v platnost zákon č. 331/2012 Sb., kterým se kromě jiných zákonů mění i zákon č. 117/1995 Sb., o státní podpoře ve znění pozdějších předpisů.
Změnou zákona je upraveno sledování docházky dětí do předškolních zařízení, jeslí,
mateřských škol. U dětí starších dvou let se docházka nesleduje. Všechny děti platí
od 1.12.2012 plnou úplatu za předškolní vzdělávání, v naší mateřské škole 350 Kč
měsíčně.

-Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.
Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v mateřské škole žádost
o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy § 164, zákona
č.561/2004 Sb..školský zákon v platném znění.

-O snížení úplaty za předškolní vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce
rozhoduje ředitelka školy §123 odst.4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném
znění

-Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy
po dobu delší než 5 vyučovacích dnů stanoví ředitelka mateřské školy poměrnou část
výše úplaty : 175 Kč měsíčně
Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka mateřské školy povinna zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

-Úplata za vzdělávání v mateřské škole se platí hotově u vedoucí školního stravování vždy do 15. dne v měsíci nebo bezhotovostně na účet školy (číslo účtu: 1410622309/0800, konstantní symbol : 0308) do 15. dne v měsíci (15. dne v měsíci musí být peníze na účtu).
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazeni těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení školního řádu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy ( zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1d).

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Předškolní vzdělávání je určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let věku.
Výjimečně lze tedy přijímat i děti mladší 3 let, ale i starší 6 let, pokud jim byl povolen odklad školní docházky.
Podle § 34 ods.4 Školského zákona se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti předškolní.
Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
O přijetí dítěte do mateřské školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce maximálně 3 měsíce, rozhoduje výhradně ředitelka mateřské školy.
Při rozhodování se řídí Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, která jsou vždy předem zveřejněna na nástěnce u vchodu do mateřské školy, na webových stránkách školy a rodiče potvrzují svým podpisem na připraveném tiskopise, že se s kritérii seznámili ( kopie tiskopisu zůstává v mateřské škole).
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče mohou vyzvednout osobně
v mateřské škole nebo si tiskopis mohou stáhnout z webových stránek školy.
Přesný termín přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání tzv. zápisu do mateřské školy je zveřejněn s dostatečným předstihem ( 3 – 4 týdny) prostřednictvím místního infokanálu, internetových stránek školy ( www.zlutava.cz/základní škola/mateřská škola), na nástěnce v mateřské škole a v místní prodejně potravin.
Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání tzv. zápis do mateřské školy se koná jeden den.
Po ukončení správního řízení týkajícího se přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
budou na veřejně přístupném místě ( na vstupních dveřích do mateřské školy,
v místní kabelové televizi, na webových stránkách školy) zveřejněna čísla jednací přijatých dětí a to po dobu nejméně 15 dnů.
Zákonní zástupci dětí, které nebyly k předškolnímu vzdělávání přijaty, obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole osobně v mateřské škole nebo poštou doporučeným dopisem.
Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v těchto případech:

* dítě nepřišlo do mateřské školy ani 1 den po období nejméně 15 dnů ( počítáno včetně sobot a nedělí) a zákonný zástupce jeho neúčast neomluvil
* zákonný zástupce závažným způsobem narušuje provoz mateřské školy, a to
opakovaně (např. vyzvedávání dítěte po ukončení provozu mateřské školy, přiváděním dítěte s příznaky infekčních a jiných onemocnění, dětí s výskytem vší….)
Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust.§ 35 odst.1 písm.b) školského zákona.
* dítěti je stanoven zkušební pobyt a v jeho průběhu lékař nebo školské poradenské
zařízení doporučí ukončení vzdělávání dítěte
* zákonný zástupce dítěte opakovaně ( tedy nejméně dvakrát ) neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ( § 123) ve stanoveném termínu ( tj. do 15.dne v měsíci) a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Děti v naší mateřské škole jsou vedeny :

a) k dodržování základních společenských norem chování
* umět samostatně dodržovat kulturní návyky – pozdravit, požádat, poděkovat
* předcházet konfliktním situacím domluvou a dorozuměním
* šetrně a ohleduplně zacházet s hračkami a předměty
* neubližovat si navzájem
* projevovat kladné postoje v péči o přírodu a okolí
* vážit si výsledků hry a práce ostatních

b) k sebeobsluze a hygieně
* samostatně udržovat pořádek, aktivně se zapojovat do úklidu hraček a pomůcek
* samostatně používat WC, toaletní papír, splachovací zařízení
* umývat si ruce a obličej, utírat se do ručníku
* umět používat kapesník
* správně stolovat – umět držet lžíci, příbor, hrníček, jíst samostatně

c) k dodržování pravidel bezpečnosti
* umět bezpečně přenášet lehké předměty – židličky
* umět bezpečně chodit po schodech, přidržovat se zábradlí
* chodit pomalu, vyhýbat si

d) k péči o své zdraví a ochraně před úrazem
* aby se nezdržovaly na vozovce, samy vozovku nepřecházely ani si na ní nehrály
* aby nejedly nic, co neznají
* aby nechodily nikam s cizími osobami

- aby nesahaly na odhozené injekční stříkačky

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu pedagogické pracovnice školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

4. Bezpečnostní opatření při pobytu dětí v mateřské škole

Vyhláška č.14/2005 Sb., ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., ve znění vyhlášky 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, § 5:
Učitelka zodpovídá za bezpečnost dětí v mateřské škole od doby jejich převzetí
od zákonného zástupce až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo pověřené osobě. Dítě lze předat pověřené osobě na základě písemného pověření.

Pobyt dětí v uzavřených prostorách MŠ:

* učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich počet
* učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují ( třída, herna, sociální zařízení, šatna)
* učitelka neponechává děti ve výše uvedených prostorách bez dozoru
* při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba

Pobyt venku je realizován:

a) pobytem na školní zahradě
b) vycházkami
c) turistickými výlety

a) Pobyt na školní zahradě
* učitelka věnuje trvale pozornost dětem
* učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí
* učitelka zajišťuje bezpečnost dětí při hrách na zahradním nářadí – průlezky, skluzavky a při jízdě na dětských dopravních prostředcích – tříkolky , koloběžky, odrážedla

b) Vycházky
* učitelky mají trvale povoleny vycházky s dětmi po území vesnice
* při pobytu dětí mimo území mateřské školy zodpovídá učitelka za bezpečnost dětí nejvýše: 20-ti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších tří let
15-ti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti ve věku od dvou do tří let
12-ti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo jedno postižené
dítě a 1 ve věku od dvou do tří let
* na vycházky chodí se skupinou dětí dvě učitelky, pokud je počet dětí vyšší než 20
* ve třídě, kde jsou zařazeny postižené děti, chodí na vycházky mimo území mateřské školy vždy učitelka a pedagogický asistent. Pokud je počet dětí vyšší než 12, chodí na vycházky vždy dvě učitelky a pedagogický asistent
* při vycházce chodí vždy jedna učitelka na začátku zástupu a druhá učitelka na konci
zástupu dětí
* při přecházení vozovky po označeném přechodu a na neoznačeném místě používá učitelka dopravní terčík
* jedno dítě na začátku zástupu a jedno dítě na konci zástupu má oblečenu reflexní vestu
* při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazů dětí
* při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled
* při příchodu dětí z pobytu venku neponechává učitelka děti bez dozoru v šatně, je přítomna v šatně do odchodu posledního dítěte

c) turistické výlety
* turistické výlety mimo území vesnice budou písemně oznámeny ředitelce školy
(sešit Přehled akcí mimo areál MŠ). Tyto aktivity podléhají písemnému schválení ředitelkou školy ( podpis, oznámení).
* na základě náročnosti akce a počtu dětí je určena další způsobilá osoba k zajištění bezpečnosti dětí
* vedoucí akce je povinna poučit děti o zvláštních situacích a pravidlech jednání v těchto situacích

Odchod dětí z mateřské školy

* učitelka předává dítě vždy osobně rodičům nebo pověřené osobě
* nezletilí sourozenci a pověřené osoby jsou vždy uvedeny na písemném formuláři, který vyplní rodiče dítěte
* před odchodem ze třídy nebo zahrady na konci pracovní doby učitelka vždy zkontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybovaly a ujistí se o odchodu všech dětí, za které zodpovídá
Děti v mateřské škole jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování. Poučení je vždy zaznamenáno v Třídní knize.

Opatření při úraze

Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni informovat ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte.
Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do Knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné lékařské ošetření, vyplní učitelka Protokol o úraze.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.

Děti jsou poučeny o správném způsobu zacházení s majetkem školy.
Děti se chovají v mateřské škole slušně, zrovna tak zachází s majetkem školy.
Po rodičích dítěte, které by úmyslně ničilo majetek školy, bude požadována finanční náhrada nebo oprava poničeného majetku.
 

Ve Žlutavě 6.června 2014 vypracovala Věra Hermanová, učitelka MŠ pověřená vedením

 

Rodiče byli se školním řádem seznámeni na třídní schůzce dne 9. června 2014.
Pedagogičtí pracovníci se seznámili se školním řádem na pedagogické radě
dne 9. června 2014.

Nepedagogičtí pracovníci se seznámili se školním řádem dne 9. června 2014.