Navigace

Obsah

Zdravotní středisko Napajedla - informace.

Typ: ostatní
.V budově zdravotního střediska, probíhají modernizační práce. Naléhavým úkolem pro Napajedelskou samosprávu a pracovníky městského úřadu je opětovné obsazení a zároveň modernizace ordinací, z nichž k 31. prosinci 2018 odešli hned čtyři dosavadní zubní lékaři. Se zájemci o provozování stomatologické praxe v zrekonstruovaných zubních ordinací se intenzivně jedná.

Zdravotní středisko

V budově zdravotního střediska, která je majetkem města Napajedla, probíhají modernizační práce. Jejich výsledek brzy ocení pacienti i lékařský personál.

Na konci loňského roku se naléhavým úkolem pro napajedelskou samosprávu a pracovníky městského úřadu stalo opětovné obsazení a zároveň modernizace ordinací, z nichž k 31. prosinci 2018 odešli hned čtyři dosavadní zubní lékaři. Na základě zprávy o ukončení jejich dlouholetých praxí vypsalo Město Napajedla záměr nájmu na uvolněné prostory a současně podalo návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení ordinací k Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zároveň probíhala četná jednání s jediným cílem - co nejdříve obnovit provoz ordinací a zajistit pro napajedelské občany stomatologickou péči bez nutnosti dojíždění do lékařských zařízení mimo naše město. Se zájemci byly intenzivně projednávány detailní podmínky smluv o pronájmu uvolněných prostor, přičemž první smlouvu s novým zubním lékařem se již podařilo podepsat. Zřízení dalších dvou praxí je v tuto chvíli ve fázi dojednávání dalších podrobností.

Aby mohli zubaři přijímat své pacienty v odpovídajícím prostředí, přistoupil Odbor správa majetku Městského úřadu Napajedla současně k postupné rekonstrukci ordinací. Cílem rozsáhlých prací, které v tuto chvíli probíhají, je realizovat především nové rozvody elektrického vedení a také vodovodních i kanalizačních přípojek tak, aby byl vytvořen předpoklad pro instalaci moderního stomatologického vybavení podle současných hygienických předpisů.

Jako první byla rekonstruována zubařská ordinace v přízemí zdravotního střediska a následně se rozjely práce ve dvou ordinacích v prvním patře.

Všechny práce byly naplánovány tak, aby mohl být provoz dalších ordinací možný již v průběhu měsíce března letošního roku. O přesných termínech zahájení svých praxí budou informovat přímo jednotliví zubní lékaři.

Bez ohledu na dřívější příslušnost k jednotlivým zubním lékařům je třeba se ZNOVU ZAREGISTROVAT u kteréhokoliv z nových lékařů, kteří již své služby inzerují na kabelové televizi a v budově zdravotního střediska.

Další investiční akci podobného rozsahu momentálně připravuje napajedelský Odbor investice a rozvoj města. V letních měsících chce provést opravu několika prostor zdravotního střediska současně.

Zásadní rekonstrukce bude provedena v případě nevyhovujících a zastaralých místností pro odběry vzorků moči. Ze dvou malých místnůstek vznikne v souladu s hygienickými předpisy moderní bezbariérová kabina s WC, umývadlem a okýnkem pro odevzdání vzorků.

V obou podlažích zdravotního střediska pak v létě proběhnou modernizace zázemí pro lékaře a sestry. Stávající nedůstojné šatny v přízemí budou přebudovány na prostornou šatnu určenou pro ženy. Vedle této místnosti vznikne také moderní zázemí pro úklid budovy. Šatna pro muže bude nově zbudována v prvním podlaží.

O případném omezení provozu hlavní budovy napajedelského zdravotního střediska v souvislosti s výše popsanými záměry budou pacienti včas informováni jak v Napajedelských novinách, tak na infokanálu NTV cable, na webu města, na úřední desce u radnice i na vývěskách v prostoru střediska.


Vytvořeno: 8. 2. 2019
Poslední aktualizace: 8. 2. 2019 11:51
Autor: Správce Webu