Obsah

Mariášový turnaj

Mariášový turnaj

OÚ Žlutava ve spolupráci s obcí Bělovem uspořádal v neděli 22. března v kavárně místního pohostinství již 7. ročník „Josefovského mariáše“, jako memoriál Ing. Josefa Čably, který byl zakladatelem tohoto klání v naší obci.
Turnaje se zúčastilo celkem 13 hráčů, z toho 5 hráčů z naší obce. Turnaj měl 5 padesátiminutových kol.
V průběhu turnaje odjela delegace v čele se starostou obce Ing. Stanislavem Kolářem ke hrobu Ing. Josefa Čably, aby mu na jeho hrob položila kytici květů a zapálila svíčku. Po ukončení turnaje bylo provedeno vyhodnocení. První místo a putovní pohár získal pan Janků, druhé místo Milan Štěbra a třetí místo Jiří Mořingl. Jediná hráčka, kterou byla paní Božena Nováková z Napajedel, získala 4. místo. Další žlutavští hráči obsadili následující místa - 6.místo František Potočný, 10. místo Robert Laga a 13. místo Vladislav Čabla.