Obsah

Oslavy osvobození

Oslavy osvobození

V neděli 10. května se v naší obci uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války a osvobození naší obce. Akce se na pozvání starosty zúčastnila zástupkyně konzulátu Ruské federace atašé Maria Semenova. Přítomni byli také poslanci PS PČR Marie Pěnčíková, Miroslava Strnadlová a Vladimír Koníček, zastupitelé Zlínského kraje, zástupci KSČM a Česko - Ruské společnosti a občané z naší i okolních obcí.
Po oficiální části následovalo položení květin u pomníčku partyzánské skupiny "Bohuš" a přátelské posezení ve společenské místnosti Kamenolomu Žlutava, kde proběhl slavnostní křest publikace "O lidech statečných".