Obsah

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

Ve středu 27. května byli Krajským pozemkovým úřadem pozvaní do sálu místní sokolovny vlastníci pozemků v k.ú.Žlutava. Na tomto jednání byli účastníci seznámení s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Byl zde projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách. Součástí jednání byla provedena i volba sboru zástupců vlastníků pozemků a byly zde sděleny informace o průběhu pozemkových úprav v následujících letech.