Obsah

Prázdniny

Prázdniny

Hurá na prázdniny

V pátek 26. června uspořádaly členky SK Sokol Žlutava Michaela Vičánková a Ivana Lacinová odpoledne plné her, soutěží a dovádění nazvané „Hurá na prázdniny“. U této tradiční a šoláky velmi oblíbené akce nechyběla ani hudba, tanec a táborák.