Obsah

Sběr papíru

Sběr papíru

Sběr papíru v ZŠ

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 uspořádala ZŠ Žlutava sběr papíru. Celkem bylo nasbíráno 4 482 kg papíru. Ředitelství školy děkuje všem rodičům, kteří pomohli svým dětem sběr připravit a přivézt na školní dvůr. Také děkuje všem těm, kteří se sběrem pomáhali: p. Renáta Kociánová, p. Ivana Vymětalová, p. Jana Hostinská, p. Hana Očadlíková, p. Antonín Doležel a další.

Nejlepší sběrači:
1. Sára Paseková /1. r./         942 kg
2. Andrea Lacinová /1. r./      417 kg
3. Hana Horáková /3. r./        256 kg
4. David Strojil /2. r./             216 kg
5. Matyáš Mišurec /5. r./        192 kg
6. Matěj Kulíšek /2. r./           188 kg
7. Tadeáš Pšenčík /1. r./         183 kg
8. Tomáš Benedík /2. r./         165 kg
9. - 10. Vojtěch Vymětal          144 kg
9. - 10. Tobiáš Doležel             144 kg
11. Adam Horka /3. r./            139 kg
12. Anita Vojtášková /3. r./     135 kg
13. - 14. Zdeněk Kolář /3. r./   127 kg
13. - 14. Lucie Mišurcová /5. r./ 127 kg