Obsah

Schůze myslivců

Schůze myslivců

V sobotu 21. března 2015 se konala v kavárně místního pohostinství výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Žlutava. Schůzi zahájil předseda Pavel Gabryš, poté se svou zprávou vystoupila Ivana Pisková,která vede pokladnu a Jan Košař přednesl zprávu revizní komise. Hlavní zprávu o činnosti sdružení přednesl hospodář Karel Mišurec. V této zprávě mimo jiné uvedl, že myslivecké sdružení má 12 členů a honitba Žlutava se rozkládá na katastrech Žlutavy, Bělova a Napajedel, v současné době o rozloze 574 ha.
V tomto roce složili úspěšně myslivecké zkoušky Robin Ferbas a Jaroslav Stratil.
Starosta obce Ing. Stanislav Kolář poděkoval myslivcům za dosavadní činnost, která tvoří nezastupitelnou úlohu v životě obce.