Obsah

Schůze SDH

Schůze SDH

Schůze SDH

Výroční valná hromada SDH Žlutava proběhla v sobotu 10. ledna v hasičské zbrojnici za hojné účasti členů a hostů - starosty obce Ing. Stanislava Koláře a člena výkonného výboru OSHČMS okresu Zlín Ing. Vladimíra Hanáka. Na programu byla výroční zpráva sboru, zpráva o hospodaření, revizní zpráva za rok 2014 a volby nového výboru. Novým starostou byl zvolen Daniel Fuksa a funkci velitele převzal Jakub Goiš.
František  Potočný zastával funkci starosty SDH Žlutava úctyhodných 17 let, za což mu jménem Obce Žlutava poděkoval starosta Ing. Stanislav Kolář a za OSHČMS okresu Zlín člen výkonného výboru Ing. Vladimír Hanák.