Obsah

Schůze SK Sokol Žlutava

Schůze SK Sokol Žlutava

V pátek 6. března 2015 uspořádal SK Sokol valnou hromadu. Výbor zhodnotil činnost a hospodaření sportovního oddílu za uplynulé dva roky.
K 31. 12. 2014 měl Sokol 152 členů, z toho zhruba polovinu dětí. Celkem 14 cvičitelů zajišťuje cvičební hodiny během celého týdne. Členové Sokola mohou navštěvovat oddíly různě zaměřené - od gymnastiky až po rekreační sporty.
Byl zvolen nový výbor který bude pracovat ve složení: Goišová Zdena, Goiš Ladislav, Kašpárková Kateřina, Machač Libor, Stoklásková Marcela, Špetla Luboš a Vičánková Michaela.