Obsah

Vítání občánků

Vítání občánků

V neděli 15. února 2015 uspořádala kulturní a sociální komise ve spolupráci s obcí Žlutava slavnostní vítání občánků. Místostarostka Kateřina Kašpárková přivítala tyto děti: Václava Vlkoše, Zuzanu Januškovu a Patrika Vychodila. Svým systoupením přivítaly do života nové občánky Žlutavy i děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Věry Hermanové.