Obsah

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

Zasedání ZO Žlutava

V úterý 24. února 2015 se konalo VI.zasedání ZO Žlutava.
Na tomto zasedání zastutitelstvo obce schválilo například:
- zastupitele Kateřinu Kašpárkovou členem Školské rady na volební období 2014–2018.
- bezplatný pronájem sokolovny Domu dětí a mládeže Matýsek Napajedla
na školní rok 2014/ 2015 za účelem mimoškolních aktivit dětí ze Žlutavy.
-  uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Žlutava a vítěznou firmou AREKOP s.r.o., Ševcovská 2483, Zlín na akci: „ČOV a kanalizace Žlutava - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí."