Navigace

Obsah

Den otevřených dveří

Tradiční akce SDH Žlutava DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhla v pátek 28. dubna pro 36 dětí mateřské školy a 56 žáků základní školy. Beseda měla preventivní, výukovou i praktickou část. Velitel sboru Jakub Goiš zaujal svým výkladem formou besedy a vyzval děti k živé diskuzi. Následovala prohlídka garáže hasičské zbrojnice s pojmenováním názvů a využitím jednotlivého vybavení a hasebních prostředků. Tato akce je oboustranně potřebná a užitečná, aby děti poznaly náročnou a záslužnou činnost hasičů a čím ony samy mohou pomoci v předcházení požárů, popřípadě co dělat při jejich vzniku.