Navigace

Obsah


PRODLOUŽENÍ VODOVODU K MČ ŽLABY - 2. etapa (zveřejněno 16.8.2018)

Investiční dotace RP01-17dt1/007 z Fondu Zlínského kraje ve výši cca 300 tisíc Kč poskytnutá z Programu na podporu obnovy venkova.

Na základě této dotace a vlastních zdrojů obce byla provedena výstavba vodovodu v místní části Žlaby o délce potrubí 361 m,
čímž bylo dosažené zásobování pitnou vodou pro část rodinných domů v dané lokalitě. Vodovod byl položen od RS plynu po čp. 133.

Stavení práce prováděla firma RIS MONT s.r.o., Zlín, Slanica 379 – ve dvou částech v letech 2017 a 2018

Celkové způsobilé výdaje činily:      749 984,70 Kč

Obec Žlutava se podílela částkou:    507 696,70Kč

Celkové náklady akce byly:                749 984,70 Kč

.
. .