Navigace

Obsah

ÚPRAVA PROVOZU NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH


Investiční dotace RP 11-17DT2/010 z Fondu Zlínského kraje ve výši 100.000,- Kč poskytnutá
z programu RP 11-17 BESIP.
Na základě dotace obec zakoupila a nainstalovala dva měřiče okamžité rychlosti, jeden z měřičů
má nainstalovanou kameru. Jedná se o měřiče GEM SDU 2605 B D C30 a GEM SDU 2605 D Z C30 A AKU,
které dodala firma GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY – PRAHA.
Měřiče byly instalovány v průběhu měsíce srpna a září 2017.


Celkové způsobilé výdaje činily:      202 821,00 Kč
Obec Žlutava se podílela částkou:  102 821,00 Kč
Celkové náklady akce byly:             202 821,00 Kč.

.

 

.

 

.