Navigace

Obsah

Mimořádná opatření v obci Žlutava.

Starosta obce a ZO Žlutava apelují na občany a doporučují přísné dodržování mimořádných opatření v souvislosti s výskytem a šířením koronaviru COVID-19. Mimořádná opatření v obci Žlutava.

Při pohybu na veřejných prostranstvích je nutné používat ochranné prostředky, tj. roušku, respirátor, šátek nebo šálu na obličej.

Obecní úřad

Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 7 do 11.30 hodin dopoledne a od 12.30 do 17.00 odpoledne. V tyto úřední hodiny již můžete za dodržování hygienických opatření platit poplatky i osobně, nebo převodem na účet číslo 1405290389/0800.

Popelnice budou zatím vyváženy na staré známky roku 2019.O dalších změnách Vás budeme včas informovat.

Ordinace MUDr. Káni – do odvolání pouze v Napajedlích, nejlépe po tel. dohodě v nutných případech. Tel. 577 944 778. ZŠ a MŠ do odvolání uzavřeny. Více na webových stránkách www.zszlutava.cz Sokolovna – do odvolání uzavřena pro všechny aktivity (sportovní, kulturní aj.).

Potraviny ENAPO – v normálním provozu z přestávkou od 12.00 do 12.30 hodin, za dodržování hygienických zásad (roušky na ústa, rozestupy osob).

Sběrný dvůr a odpadové centrum – v obvyklém letním provozu za dodržování hygienických zásad (roušky, rozestupy). Provoz řídí pověřený pracovník obce.

Do odvolání se ruší: návštěvy u jubilantů, všechny společenské a sportovní akce, brigády, veřejné aktivity spolků.

Autobusová doprava omezena dle jízdních řádů v době, které platí o letních prázdninách.

V případě jakéhokoliv příznaku nemoci souvisejícího s koronavirem, kontaktujte telefonicky svého lékaře, případně Krajskou hygienickou stanici Zlín na lince 724 221 953 nebo 577 006 759 nebo email: covid19@khszlin.cz

Dotazy týkající se provozu obce, související mimořádnými opatřeními, můžete směřovat i na starostu obce (tel. 602 557 444) nebo místostarostku (tel. 737 805 975)

Informace pro seniory

V případě, že nemáte možnost pomoci od rodiny či známých, nabízí obec pomoc při nákupu základních potravin, léků a hygienických potřeb. V nutných případech volejte na číslo obecního úřadu v době od 8 do 10.00 hodin.

Česká pošta do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty do 16.00 hodin a ruší víkendový provoz všech poboček.
Od 10 do 12 hodin budou pobočky zpřístupněné pouze občanům nad 65 let.

Aktuální informace k této problematice sledujte na Infokanálu Žlutava, na webových stránkách obce www.zlutava.cz, případně v ČT 24.