Žlutava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+


NÁZEV DATUM VYSÍLACÍ ČAS
Masopust 24.-25.2.2006 28,40 min.
Dětský karneval 4.3. 2006 49,20 min.
Videokronika I. čtvrtletí 55,50 min.

Vítání občánků

2.4. 2006 24,40 min.

Besídka dětí MŠ k svátku m.

10.5. 2006 27,40 min.
Vítání občánků 18.6. 2006 23,30 min.

Rozloučení nastáv.prvňáčků s MŠ

29.6. 2006 23,20 min.
Rozloučení páťáků se ZŠ 29.6. 2006 37,20 min.
Videokronika II. čtvrtletí 72,20 min.
Zahájení školního roku 2006/2007 22,15 min.
Vidokronika III. čtvrtletí 47,20 min.
Beseda s důchodci 7.10.06 42,00 min.
Vánoční besídka dětí MŠ 12.12.06 38,10 min.
Vánoční besídka žáků ZŠ 14.12.06 39,50 min.
Vánoční mše 24.12.06 68,50 min.
Videokronika IV. čtvrtletí 64,30 min.
CELKEM 16 DVD