Žlutava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

SK Žlutava, z.s.
Žlutava 191
IČ: 462 76424

Sportovní klub Žlutava získal z Fondu Zlínského kraje zprogramu MaS02-21

  Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel neinvestiční dotaci ve výši 28.000 Kč   na nákup gymnastického nářadí
Smlouva D/0485/2021 ŠK:


Bylo zakoupeno:
Dětská bradla                                                      22742,00
Posilovací gumy, balanční podložka, sada stop    4399,00
Cvičná kladina                                                     13064,27
Šplhací lano                                                           1267,00
Žíněnky 2 ks                                                         10648,00


Celkem                                                                 52120,27

Dotace Zlínský kraj                                              28000,00
Vlastní zdroje                                                       24120,00

Cvičební nářadí bylo zakoupeno ke zdokonalení gymnastické průpravy dětí všech věkových kategorií, která je u nás i díky těmto možnostem, na velmi dobré úrovni.
Oddíl sportovní gymnastiky SK Žlutava funguje již 26 let a sportovní základna tohoto oddílu má 34 dětí. Tréninky probíhají vmístní sokolovně 4x týdně. Věková kategorie se pohybuje od 4 do 16 let. Cvičební nářadí je proto potřeba stále obnovovata díky tomu mohou nářadí využívat i ty nejmenší děti, což přispívá ktšímu zájmu o sport a dalšímu rozšiřování členské základny.
Ve Žlutavě dne 15.10. 2021

Cvičební pomůcky

Dětská bradla

Bradla a pomůcky

 

 

 

 

Kladina

Cvičební pomůcky
 

Cvičná kladina