Žlutava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poplatky, placené služby

Rok 2022
Poplatky za komunální odpad se vybírají od 1. 2. do 30. 4. 2022,
chataři do 30. 10. 2022 - 540 Kč chatka.

Poplatky za odvádění odpadních vod se vybírají od 1. 11. 2022
280 Kč/ 1 osoba na rok

  • Komunální odpad:  540,- Kč/1 osoba/rok
  • Pes: 120,- Kč/1 pes
  • Kabelová televize: 2040,- Kč/ 1 přípojka /rok
  • Odvádění odpadních vod 2021: 280 Kč/poplatníka/rok

Poplatky lze hradit platební kartou (v hotovosti) v kanceláři OÚ Žlutava v úředních hodinách          (pondělí a středa 7:00 - 11:30  12:30 - 15:00 hodin) nebo převodem na účet obce 140 529 03 89/0800
Variabilní symbol: číslo popisné, chataři před číslo chaty připíšou 10
(příklad:  č. chaty 58 – VS 1058)
 

Placené služby:

Kopírování

Černobílé kopie:                                             Barevná kopie:

Formát  A4 jednostranná     2 Kč                Formát A4 jednostranná          14 Kč

Formát A4 oboustranná       4 Kč                Formát A4 oboustranná           28 Kč

Formát A3 jednostranná      4 Kč                Formát A3 jednostranná           28 Kč

Formát A3 oboustranná       8 Kč                Formát A3 oboustranná            56 Kč

 

Reklama a inzeráty v kabelové televizi

Občané Žlutavy                 20 Kč /1 týden             40 Kč /2 týdny

Ostatní občané                 50 Kč /1 týden            100 Kč /2 týdny

Firmy domácí i cizí         100 Kč /1 týden            200 Kč /2 týdny

Poplatek za užívání veřejného prostranství

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,
c) za umístění stavebního zařízení 1 Kč,
d) za umístění reklamního zařízení 5 Kč,
e) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 1Kč,
f) za umístění skládek 1 Kč,
g) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce 1 Kč,
h) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce 1 Kč

Viz vyhláška č. 5/2005 „o místním poplatku za užívání veřejného prostranství“.