Navigace

Obsah

Myslivecké sdružení

Zahájení myslivecké sezóny 2019

V sobotu 2. listopadu již před 8 hodinou ranní se sešli myslivci ze žlutavského mysliveckého sdružení ale i členové okolních mysliveckých sdružení aby zahájili mysliveckou sezónu.  Všechny přítomné přivítal předseda sdružení pan Pavel Gabryš a hospodář pan Karel Mišurec všechny seznámil s organizací celého honu.  Zvuk lesnice oznámil jeho začátek.
Myslivci s honci se vydali do polí, kde souběžně procházeli leče. Honu se účastnilo bezmála 50 myslivců a honců a celý hon byl brán jako velice úspěšný, bylo sloveno 23 bažantů, 1 zajíc a 2 kusy černé zvěře. Na závěr byli všichni pozváni do místní sokolovny na poslední leč.

. .
. .

Výroční schůze

V sobotu 12. března 2016 se konala v kavárně místního pohostinství výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Žlutava. Schůzi zahájil předseda Pavel Gabryš, poté se svou zprávou vystoupila Ivana Pisková,která vede pokladnu a Vendula Bednaříková přednesla  zprávu revizní komise. Hlavní zprávu o činnosti sdružení přednesl hospodář Karel Mišurec. V této zprávě mimo jiné uvedl, že myslivecké sdružení má 12 členů a honitba Žlutava se rozkládá na katastrech Žlutavy, Bělova a Napajedel, v současné době o rozloze 574 ha.Do Mysliveckého sdružení byli přijati noví členové Robin Ferbas a Jaroslav Stratil.
Starosta obce Ing. Stanislav Kolář poděkoval myslivcům za dosavadní činnost, která tvoří nezastupitelnou úlohu v životě obce.

..