Navigace

Obsah

Czech POINT

Co je to Czech POINT

Czech POINTČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:
 

 Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

 Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů
 

Ceník:

Evidence
Cena za 1. stranu
Cena za každou další
 i započatou stránku
Obchodní rejstřík
100 Kč
50 Kč
Živnostenský rejstřík
100 Kč
50 Kč
Katastr nemovitostí
100 Kč
50 Kč
Rejstřík trestů
100 Kč
0 Kč
 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.


Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
 
Obchodní rejstřík
IČ subjektu
Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví


Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

 
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a  doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z  RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


Pracoviště vydávající ověřené výstupy

 
Obecní úřad Žlutava, Žlutava 271


Kdy je možné žádat o výpis

 
Ověřené výstupy z informačních systémů se vydávají v úřední dny OÚ Žlutava. 
 

Více informací získáte na www.czechpoint.cz