Navigace

Obsah

Poplatky:

Rok 2019  - Poplatky se vybírají od 1. února do 30. dubna 2019 a chataři do 30.10.2019.

  • Komunální odpad:  450,- Kč/ 1 osobu/ rok
  • Pes: 120,- Kč/ 1 psa
  • Kabelová televize: 1800,- Kč/ na číslo popisné/ rok

 

Poplatky lze hradit v hotovosti v kanceláři OÚ Žlutava v úředních hodinách (pondělí a středa 7.00 - 17.00 hodin)
nebo převodem na účet obce 140 529 03 89/0800
Variabilní symbol: číslo popisné, chataři před číslo chaty připíšou 10 – příklad:  č. chaty 58 – VS 1058
 

Placené služby:

Kopírování

Černobílé kopie:

 

Barevná kopie:

 

Formát  A4 jednostranná

2 Kč

Formát A4 jednostranná

14 Kč

Formát A4 oboustranná

4 Kč

Formát A4 oboustranná

28 Kč

Formát A3 jednostranná

4 Kč

Formát A3 jednostranná

28 Kč

Formát A3 oboustranná

8 Kč

Formát A3 oboustranná

56 Kč

Reklama a inzeráty v kabelové televizi

Občané Žlutavy 20 Kč /1 týden 40 Kč /2 týdny
Ostatní občané  50 Kč /1 týden  100 Kč /2 týdny
Firmy domácí i cizí  100 Kč /1 týden  200 Kč /2 týdny

Poplatek za užívání veřejného prostranství

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,
c) za umístění stavebního zařízení 1 Kč,
d) za umístění reklamního zařízení 5 Kč,
e) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 1Kč,
f) za umístění skládek 1 Kč,
g) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce 1 Kč,
h) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce 1 Kč

Viz vyhláška č. 5/2005 „o místním poplatku za užívání veřejného prostranství“.