Navigace

Obsah

Do pohádky za zvířátky

V pondělí 5. června 2017 zahrála paní Inka Horáková z JAMU Brno soubor pohádek o ekologii a ochraně přírody – Skřítek Pořádníček, Jak zajíček napálil chytrou kmotru lišku, Jak se ježeček ztratil v lese a pohádku o upevňování zdravých životních návyků – Jak se Jonáš otužoval. Program doplnila říkadly a písněmi s pohybem a seznámila děti se znakovou řečí. Představení se dětem velmi líbilo.