Navigace

Obsah

Ustavující zasedání zastupitelstva

V úterý 30. 10. 2018 se v prostorách sokolovny uskutečnilo ustavující 1. zasedání zastupitelstva obce Žlutava, při kterém proběhla volba starosty, místostarosty a předsedů Finančního a Kontrolního výboru. Starostou byl jednohlasně zvolen Ing. Stanislav Kolář, místostarostkou paní Kateřina Kašpárková, předsedou Kontrolního výboru Ing. Marcel Čevora a předsedou Finančního výboru pan Karel Goiš. Do jejich nelehké práce v tomto volebním období jim přejeme především pevné zdraví a mnoho sil.