Navigace

Obsah

Tříkrálová sbírka

V sobotu 11. ledna 2020 proběhla
„Tříkrálová sbírka 2020“.
Sedm skupinek koledníků vybralo v naší obci celkem
42 464,- Kč.
Děkujeme občanům za štědrost a vlídnost se kterou koledníky přijali. Velké poděkování patří
také všem koledníkům a vedoucím skupinek.