Navigace

Obsah

Sokolovna
 

Správce: 


Michaela Vičánková
tel: 603 310 430


Areál Dubník

Provozní řád sokolovny

Cvičební hodiny SK Žlutava 2017/18

Přihláška do SK Žlutava 2016/17

 

Poplatky za pronájem prostor v budově sokolovny:
Místní občané, organizace:
    

Velký sál sokolovny + přísálí  1.000,- Kč                                              
Velký sál (pohřeb, schůze)    200,- Kč
Přísálí    400,- Kč
Kuchyně     200,- Kč
Příprava sálu den předem    500,- KčCizí občané, organizace:    
Velký sál sokolovny:


Soukromá oslava
3.500,- Kč                                           
Sportovní akce (do 2 hodin)   200,- Kč
Sportovní akce celodenní   600,- Kč
Prodejní akce (800 – 1500)   800,- Kč
Příprava sálu den předem   500,- Kč


Přísálí:
Kulturní akce                                 1.500,- Kč

 

 10. Osvobozené akce :
          I. Ples
          I. Pouťová zábava 
         III. Silvestrovská nebo předsilvestrovská zábava 
         IV. Výstava ovoce, výstava chovatelů
         V. Akce osvobozené starostou obce ( příp. radou obce)
         VI. Akce obecního úřadu, školy
         VII. Akce místních sportovních oddílů FC, SK Sokol 
 Schváleno Zastupitelstvem obce  Žlutava dne 24.1.2011 - s platností od 1.2. 2011

Doplnění:
- K uvedeným nájmům se připočítá spotřeba el. energie v paušální částce 200,- Kč
- Vedle pronájmu při zapůjčení inventáře se připočítá paušální částka 100,- Kč.
- Za vyprání damaškových ubrusů: malý ubrus 15Kč / 1 kus, velký ubrus 20 Kč / 1 kus
- Sál se předává po akci správci druhý den nejpozději do 10:00 hodin !
- Příprava sálu den předem je možná od 19:00 hodin – nutno nahlásit správci sokolovny, v případě, že se bude sál připravovat dříve než v 19:00hodin, (nejdříve však v 16:00 hodin) - je to možné pouze po předchozí dohodě s vedením SK Sokol Žlutava  – příprava sálu den předem je vždy zpoplatněna částkou 500,-
 

Kalendář plánovaných akcí na rok 2017

 
ZAŘÍ
 
ŘÍJEN
 1. Pá.    1. Ne.  
 2. So. Soukromá oslava  2. Po.  
 3. Ne.    3. Út.  
 4. Po.    4. St.  
 5. Út.    5. Čt.  
 6. St.    6. Pá.  
 7. Čt. Adaptační kurz  7. So. Soukromá oslava
 8. Pá. Adapt.  kurz,  Soukr. o. od 19. hod.  8. Ne.  
 9. So.    9. Po.  
10. Ne.   10. Út.  
11. Po.   11. St.  
12. Út.   12. Čt.  
13.St.   13. Pá.  
14. Čt.   14. So. Důchodci
15. Pá.   15. Ne.  
16. So.   16. Po.  
17. Ne.   17. Út.  
18. Po.   18. St.  
19. Út.   19. Čt.  
20. St.   20. Pá. Soukromá oslava
21. Čt.   21. So. Soukromá oslava
22. Pá.   22. Ne.  
23. So. Turnaj šipky 23. Po.  
24. Ne.   24. Út.  
25. Po.   25. St.  
26. Út.   26. Čt.  
27. St.   27. Pá.  
28. Čt.   28. So. Soukromá oslava
29. Pá. Zahrádkáři 29. Ne.  
30. So. Zahrádkáři 30. Po.  
    31. Út.  
 
LISTOPAD
 
PROSINEC
 1. St.    1. Pá. Mikuláš
 2. Čt.    2. So.  
 3. Pá.    3. Ne.  
 4. So. Turnaj badbinton  4. Po.  
 5. Ne.    5. Út.  
 6. Po.    6. St.  
 7. Út.    7. Čt.  
 8. St.    8. Pá.  
 9. Čt.    9. So. Pečení perníčků
10. Pá.   10. Ne.  
11. So. Soukromá oslava 11. Po.  
12. Ne.   12. Út.  
13. Po.   13. St.  
14. Út.   14. Čt.  
15. St.   15. Pá.  
16. Čt.   16. So.  
17. Pá.   17. Ne. Adventní koncert
18. So. Babinec 18. Po.  
19. Ne.   19. Út.  
20. Po.   20. St.  
21. Út.   21. Čt.  
22. St.   22. Pá.  
23. Čt.   23. So.  
24. Pá   24. Ne.  
25. So. Kateřinská zábava 25. Po. Disco
26. Ne.   26. Út.  
27. Po.   27. St.  
28. Út.   28. Čt.  
29. St.   29. Pá. Předsilvestr
30 Čt.   30. So.  
    31. Ne.  

Kalendář plánovaných akcí na rok 2018