Navigace

Obsah

Farnost

Farnost

 

 

Kontakty                                                          

Přehled bohoslužeb

Historie kostela

Fotogalerie

 

 

 

 

 

Mše svaté ve čtvrtek vždy od 17.00 hodin.

Pouťová mše svatá v neděli 5. července v 10.30 hodin.

 

 

 

 

 

 

Historie a součastnost kostela

 

V dřívějších  dobách  tvořila dominantu vesnice zvonice.  Byla vybudována kolem roku 1917.  Zvon odlil
zvonař z Olomouce Antonín Oblettr. Tento zvon byl zasvěcen sv.Floriánovi, který je patronem ohně. 
Žlutavskému zvonu přikládali naši předkové zázračnou moc.
Zvonice

„Že zažene každů bůřku a málokdy na Žlutavách potlůkly krůpy.Jak šla bůřka
a černé mraky mumlaly nad horama, šel tehdejší zvoník strýček Stolařík zvónit.
Mraky se nad Žlutavů roztrhaly a krupobití nebylo.“                                                                          
 

Zvonice byla v roce 1938 zbourána. Zvon se však zachoval, aby mohl být později zavěšen ve věži kostela,
který se měl začít budovat ještě téhož roku. Zásluhu na započetí této stavby měl napajedelský děkan
Baltazar Hříva.  Plány zpracoval a stavbu vedl zdejší rodák František Čevela z Otrokovic. Již v druhé
polovině roku 1939 byla stavba dokončena. Kostel byl zasvěcen sv.Cyrilu a Metodějovi. Slavnostní svěcení
udělil generální vikář J.Martinů.
 

Kostel sv.Cyrila a MetodějeK významné změně vzhledu kostela došlo až v roce 1999,   kdy byla zbourána stará
nevyhovující sakristie. Inženýr architekt Kubka zhotovil plány na přestavbu kostela
tak, aby nová sakristie stála v ose kostela. Ještě do zimy téhož roku byla stavba
zastřešena.  Brizolit na fasádě kostela byl nahrazen novou omítkou a nátěrem.
Také vnitřní prostory kostela byly nově vymalovány. Do opraveného kněžiště byl
v roce 2005  umístněn nový svatostánek. Jeho tvůrcem je výtvarník Petr Novák.
Opravený kostel a nový svatostánek vysvětil 20.11.2005 při slavnostní mši svaté
arcibiskup Jan Graubner.

 


 

. Kostel sv.Cyrila a Metoděje s výškou věže 17 metrů tvoří dominantu obce, nachází se v severovýchodní části návsi.

 

Farní věstník z roku 1939   ( je zde popsáno svěcení žlutavského kostela )
 

1 2 3 4
5 6 7 8