Obec Žlutava
Žlutava

Ze starých kronik

Pamětní kniha obce Žlutavě byla založena 1. ledna 1924

 • Mišurec Josef - radní
 • Mořingl Ludvík - radní
 • Gojiš Cyril - starosta
 • Mihal Ferdinand
 • Galatík Vincenc

ROK 1928

 • v roce 1863 vyhořela celá vesnice, poněvadž všechny domky byly kryté slámou. Sbor dobrovolných hasičů nebyl ještě založen, proto nebylo možno požár uhasil - ke všemu se ještě zvedl velký vítr

Rok 1866

 • v roce 1866 vypukla Rakousko-Pruská válka. Prušáci přivlekli do naší obce choleru, která trvala 14 dní. Za tuto dobu zemřelo 76 osob

Rok 1885

 • silnice od Napajedel k panskému lomu byla provedena v roce 1885 za starosty Cyrila Gojiše č. 102

Rok 1892

 • národní škola v naší obci byla postavena v roce 1892 za starosty obce Ludvíka Marčíka č. 57

Rok 1902

 • na návsi před domkem č. 15 byla až do roku 1902 vyzděná jáma 4x3 m a 1,5 m hluboká. Byla naplněná vodou a říkalo se jí "prádlo". V této jámě hospodyňky právaly prádlo, umývaly tam znečištěné nádoby od hnoje, praly dětské plenky. Vedle stála studna s pitnou vodou. Voda z jámy prosákla do studny. Najednou se zde objevila nemoc úplavice, na kterou onemocnělo 20 osob a 12 z nich zemřelo. Jáma musela být zaházána

Rok 1902

 • silnice ze Žlutavy do Bělova byla provedena v roce 1903 za starosty obce Vincence Mišurce č. 5.
 • v roce 1902 byl za starosty obce Vincence Mišurce založen Sbor dobrovolných hasičů. Počet činných členů 23, přispívající 4. Výzbroj pro členy a dvoukolovou stříkačku zakoupil sbor v roce 1904 na úvěr

Rok 1905

 • v tomto roce zařídil sbor jeviště, na němž bylo poprvé sehráno divadlo "Nevěsta z obžínek" pod vedením učitele Josefa Vávry.
 • hasičská knihovna byla otevřena 9. října 1904 a v roce 1905 již měla 341 svazků náčelníky sboru hasičů byli :
  • v roce 1902 Baďura Šebestián
  • v roce 1903 Vávra Josef
  • v roce 1905 Goiš František
  • v roce 1907 Daněk Vladimír
  • v roce 1913 Železník Hynek

Rok 1920

 • Sokol byl založen v roce 1920 jako pobočka Sokolu v Napajedlích. Prvním starostou Sokola byl zvolen učitel Šebestián Baďura. V roce 1928 byl prohlášena pobočka župou Komenského v samostatnou Tělocvičnou jednotku. Téhož roku koupil Sokol pozemky pod školou zvané "zahrádky" na stavbu sokolovny.

Tyto informace byly sepsány dle starých záznamů a z pamětí pana Josefa Brázdila č. 61 - v květnu 1928 kronikářem Cyrilem Gojišem č. 73.

ROK 1928

 • od 1. září 1928 - novým řídícím učitelem se stal Bedřich Knésl (p. učitel Šeb. Baďura zemřel)

ROK 1929

 • 24. února 1929 byla zadána sochaři Josefu Lukašíkovi z Napajedel stavba pomníku padlým v I. světové válce u lípy svobody (za 6000.-Kč), zábradlí okolo pomníku za 950.-Kč. Pomník byl odhalen 7. července 1929.
 • v roce 1929 byla velká zima, která trvala celý měsíc - 38 C, sněhové závěje až 4 m vysoké, led na Moravě byl 80 cm silný. Bylo nalezeno 17 kusů zmrzlého srnčího. V celé republice podle statistiky bylo zničeno více než 5 mil. ovocných stromů. Léto bylo velmi suché. V měsíci červenci a srpnu byla tropická vedra. Obilí kleslo v ceně. 1q pšenice byl za 150.-Kč, žita 130.-Kč, 1q brambor byl za 20.-Kč, cukrovky za 15.-Kč. Oproti tomu maso velmi zdražilo - 1 kg hovězího masa byl za 16.-Kč, vepřového 18.- - 20.-Kč.
 • dne 3. listopadu 1929 se starosta František Bureš vzdal úřadování pro těžké onemocnění a novým starostou se stal Josef Mišurec č. 63 (dne 13. listopadu Fr. Bureš zemřel).
 • v tomto roce zemřeli: Mišurec Josef č. 11, Gojiš Augustin, Bureš František, Strojilová Františka, Kalčíková Cecílie, Kubátová Antonie, Kubát František, Štěbra František
 • kronikářem obce byl Bedřich Knesl.

ROK 1930

 • leden byl velmi teplý - 13. ledna naměřeno +12C, 28. ledna + 25C. Celý měsíc byl bez sněhu. V tyto měsíce (leden-únor) lámali členové Sokola ve skále na Tvarůžku kámen na stavbu sokolovny.
 • obecní zastupitelstvo podělilo 4 místní stařenky ve stáří přes 80 let a 6 nejchudších školních dětí peněžními dary po 20.-Kč.
 • v měsíci květnu 1930 se konal v celé republice soupis zemědělských a živnostenských podniků
 • v měsíci září byl proveden soupis ovocných stromů a keřů po mrazové pohromě v roce 1929
 • po několikadenních předchozích deštích vystoupila 28. října voda z řeky Moravy a zaplavila veškeré louky od Napajedel až po Břeclavu
 • 2. prosince se konalo v celé naší republice sčítání lidu. Skutečný počet osob v naší obci byl 880 - z toho 428 mužů a 452 žen.
 • v tomto roce zemřeli: Miroslav Stoklásek, Františka Krátká, Josef Skopal, Hedvika Marčíková, Florentina Krátká, Josef Půl, Josef Olšina, Josefa Galatíková, Richard Mach, Marie Mišurcová, František Bartoník, František Marčík, a Florentina Olšinová

ROK 1931

 • v roce 1931 byla velká nezaměstnanost
 • dne 19. června tragicky zahynula Cecilie Lidincová - byla přejeta vlakem u železničního mostu u Otrokovic
 • mezi naší obci a Zlínem byla zavedena pravidelná autobusová doprava dělníků zaměstnaných u fy Baťa ve Zlíně.
 • 26. prosince byla nalezena pod Trestným mrtvola neznámého muže, který zemřel zadušením. Pohřeb se konal v Napajedlích na útraty obce.
 • v tomto roce zemřeli: Jaroslav Stoklásek, Vlastimila Krkošková, František Kalčík, František Gracla, Oldřich Řezníček, Julie Krkošková, Miroslav Paseka,Josefa Hudečková, Vincenc Burýšek, Anna Zelinková, Čeněk Čabla, Bohuslav Železník, Božena Novotná a Marie Konečná.

ROK 1932

 • 13. července tragicky zahynul velkoprůmyslník T. Baťa ( zřítil se letadlem na Bahňáku), který zajišťoval tisícům dělníkům výdělek. Všichni dělníci z naší obce, zaměstnaní v závodech Baťových, se tohoto pohřbu zúčastnili.
 • hasičský sbor slavil 30. výročí založení, při kterém byli vyznamenaní hasiči, kteří 25 let nepřetržitě sloužili ve sboru.
 • mnoho občanů prodalo pozemky a louky u řeky Moravy firmě Baťa, čímž tato firma získala spojení lesa Trestný s Bahňákem
 • mezi vepřovým dobytkem se vyskytl mor, následkem čehož mnoho kusů uhynulo. 1kg živé váhy se prodával až za 10.-Kč.
 • od 1. září byl zřízen v obci dělnický konzum, který vedla Anděla Burešová
 • v tomto roce zemřeli: Jiřina Kašíková, Anna Neradilová, Anna Vojáčková, Leonard Novotný, Josefa Marčíková, Ignác Paseka, Anna Formánková, Josef Sklenář, Františka Půlová, František Lidinec, Milan Paseka, Ladislav Gracla, Bartoloměj Paseka, Anežka Fejtková

ROK 1933

 • hospodářská krize trvala po celý rok
 • v naší obci byla provedena kanalizace za 20 000.-Kč
 • 27. ledna shořelo auto Eduardu Skřivánkovi ze Štípy, který převážel dělníky do Zlína, po něm převzal tuto práci Josef Vičánek z Halenkovic
 • členové tělocvičné jednoty Sokol s velkým nadšením vystavěli sokolovnu
 • v tomto roce zemřeli: Františka Stolaříková, Anna Marčíková, Oldřich Bobek, Jan Gojiš, Amálie Hnilicová, Zdeněk Řezníček, Bedřich Baštinec, Františka Šamšová, Karolína Pektorová, Anežka Gojišová

ROK 1934

 • dokončena elektrifikace a kanalizace
 • 15. července bylo slavnostní otevření sokolovny spojené s okrskovým cvičením
 • v měsíci září rostly nebývalou měrou hřiby. Trhy byly s nimi téměř zaplaveny. 1kg stál 1.-Kč lidé s nimi krmili i vepře.
 • byl velmi teplý podzim, v říjnu kvetl šeřík a byly červené jahody.
 • v tomto roce zemřeli: Marie Kašíková, Josef Lidinec, Růžena Graclová, Josef Gaisler, František Kalčík, Kateřina Kociánová

ROK 1935

 • byla uspořádána oslava 85. narozenin prezidenta republiky. Školní mládež se shromáždila u školy a přesně v 7 hodin večer byla zapálena hasičským sborem hranice na kopci Tvarůžek. Další průběh oslavy byl velmi důstojný.
 • 1. srpna vyhořelo obytné stavení č. 98, patřící Richardu Machovi
 • obecní zastupitelstvo se usneslo pokrýt vodní nádrže na návsi betonovými plotnami a pořídit pumpy
 • v tomto roce zemřeli: Josef Kolář, Josefa Bernatíková, Bohumil Kníchal, Miroslava Paseková, Jan Marčík, František Rozsypal, Josef Mišurec, Amálie Velčovská

ROK 1936

 • mladí muži od 15 - 21 let se zúčastnili předvojenského výcviku v Otrokovicích
 • v dubnu 1936 byl vydán zákon o újezdních školách měšťanských. Děti z naší obce začaly chodit do školy na Bahňáku.
 • od 1. listopadu byl zřízen telefon, který byl umístěn v domě listonoše pana Josefa Málka. Telefon byl zřízen zásluhou Baťovy firmy. Obec na něj přispěla částkou 2000.-Kč
 • 12. září hořel stoh slámy p. Vojtěch Stokláska. Nalézal se v blízkosti obytných stavení a díky okamžitému zásahu hasičského sboru byl požár lokalizován. Stoh zapálily děti.
 • paní Květoslava Zelíková otevřela v novostavbě č. 203 od července obchod se smíšeným zbožím, pan Jan Tomišin počal provozovat kovářskou činnost.
 • v tomto roce zemřeli: Anděla Mišurcová, Františka Řemenovská, Anna Kubátová, Jan Štěbra, Stanislav Karásek, Miroslav Gracla, Anežka Kalčíková, František Zelinka.

ROK 1937

 • 29. srpna byla připevněna na budovu školy pamětní deska Josefa Strojila č. 94, který padl u Zborova
 • 12. března uspořádala firma Fatra Napajedla v sokolovně kurs s plynovými maskami
 • v tomto roce přibyly tyto živnosti: Karel Paseka - stolařství, Antonín Mezihorák - holičství, Antonín Pochylý - holičství, Bohumil Novák - pekařství
 • v tomto roce zemřeli: Františka Kolářová, Ferdinand Čech, Arnošt Slavík, František Mišurec, Oldřich Bobek, Antonín Olšina, Josef Brňák, František Vojtášek, Štěpánka Pukýšová, Miroslav Bernatík.

ROK 1938

 • 25. ledna v 8 hodin večer byla viditelná u nás i v celé střední Evropě polární záře. Na severní obloze se objevila rudá záplava sahající od západu až k východu. Byl to jedinečný a překrásný úkaz, který u nás nebyl pozorován několik století.
 • 25. června se konaly volby starosty a obecní rady. Zvolený starosta obce Ferdinand Šiška převzal úřad 1. července.
 • stavba kostela byla zahájena a začala se stavět na místě zbourané zvonice.
 • také naše obec nebyla ušetřena epidemické nemoci dobytka - slintavky a kulhavky, která se k nám rozšířila z Německa. Hospodáři nemohli kravskými potahy konat polní práce a byly případy, že lidé bez potahu vozili obilí z bližších polí.
 • z podnětu zaměstnanců fy Baťa měl být v roce 1938 postaven na návsi pomník prezidenta T.G.Masaryka. Od tohoto plánu se však upustilo a obec věnovala dar 5000 korun na obranu státu.
 • fa Baťa provedla na svůj náklad lesem Trestný prozatímní cestu, která však měla velké stoupání a za deště a v zimě byla nesjízdná
 • v tomto roce zemřeli: Jan Petřík, Marie Švecová, Anděla Karásková, Marie Stuchlíková, Františka Burešová

ROK 1939

 • hned na počátku roku byly postaveny dřevěné baráky na pozemku p. Štěpána Pukýše "Za kopcem" u obrázku při silnici k Halenkovicím.
 • Sokol ve Žlutava sehrál 13. března hru "Byli jsme a budem". Hra měla velkou návštěvnost i velký úspěch.
 • od 1. září odešel řídící učitel (i kronikář obce) Bedřich Knesl na nové působiště do Uh. Hradiště. Na jeho místo přišel Jaroslav Haizler, rodák z Halenkovic.
 • byla provedena elektrizace samoty Žlebů - obec na ni uvolnila 6000.- Kč, občané Žlebů dali 4000.-Kč
 • 22. července v 7 hodin večer se strhla velká bouře s krupobitím. Kroupy rozbily střechy všech domů, úroda byla zničená.
 • 29. října se konalo slavnostní svěcení kostela - byl zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi . V odpoledních hodinách se konala na zahradě starosty F. Šišky slavnost.
 • funkci kronikáře zastával Josef Štěbra

ROK 1940

 • 17. března byla schválena kanalizace před domkem Františka Šenovského a v Hliníku
 • bylo vyhověno žádosti sportovního klubu Žlutava o zavedení všeobecní pracovní povinnosti občanů od 16 -25 let na úpravu hřiště na Dubníku
 • rok 1940 byl poznamenán válkou - nedostatek ve všem jak v zásobování textilem, obuví, tak i ostatními životním potřebami. Byly zavedeny stravenky, šatenky , lístky na mýdlo, vejce, maso a tuky. Přídavkové lístky pro nemocné a děti.
 • obecní zastupitelstvo na své schůzi 10. prosince přijalo za obecního sluhu Františka Fejtka.
 • od 1. ledna byla nařízena dodávka mléka a vajec

ROK 1941

 • 5. února byl schválen příspěvek z obce ve výši 9000.- Kč na elektrizaci "Žlebů".
 • 1. května bylo nařízeno rozpustit Sokol a jmění bylo zabaveno ve prospěch říše
 • v září byly zavedeny lístky na brambory
 • obecní rada přijala za obecního sluhu Oldřicha Mišurce
 • tento rok byl studený a mokrý, byla tuhá zima, nedostatek paliva, velké závěje. Byla zastavena železniční doprava a byly uhelné prázdniny.

ROK 1942

 • byla nařízena sbírka teplého prádla a kožichů pro německé vojáky
 • 27. ledna bylo dřevo na lístky
 • byl vydán zákaz používání elektrických kamen a ohřívačů
 • 1. června odvod 20-25 letých na práci do říše (od nás Stanislav Strojil, Zlámal ze Žlebů - kteří tam pracovali v muničních závodech)
 • v létě byl zakázán volný prodej ovoce a zeleniny a vše se muselo odvádět do sběren
 • byl povinný sběr pecek ze třešní, meruněk a broskví. U nás v obci to sbíralo žactvo obecné školy

ROK 1943

 • v únoru 1943 bylo úřady nařízeno povinné odevzdání drůbeže všeho druhu
 • v březnu nařízena registrace mužů od 18 -65 let a žen od 17-45 let za účelem splnění pracovních povinností v říši. Na práce do říše odešli: Jan Košař, Vojtěch Kadlčík, Theodor Marčík, Jiří a Alois Daňkovi, Alois Gahura, Bohuslav Bůžek, Jaroslav Vojtášek, František Čabla, Rozumek a další.
 • bylo nebezpečí leteckých útoků - dle nařízení úřadů se musela v každé obci zřídit protiletecká obrana (PO). Velitelem PO v naší obci byl Antonín Černota.
 • 16. října byl dán příspěvek na školné porodní asistentce Vlastě Bartošové, která se zavázala k 15-ti letům závazku konati tuto službu v naší obci
 • v září byl úřady vydán zákaz chovu drůbeže bezzemkům, tzn. kdo neměl pole nesměl chovat drůbež

ROK 1944

 • 15. března nařízena oslava 5. výročí Protektorátu. U nás se lidé shromáždili do hostince starosty obce F. Šišky. Řečníkem byl řídící učitel Jaroslav Haizler, který přečetl pouze to, co úřady zaslaly k této oslavě.
 • k svátku všech svatých, tj.1. listopadu byl vydán zákaz prodeje věnců a kytic k ozdobení hrobů z důvodu úspory drátů a materiálů pro německé vojsko
 • domácí porážky se prováděly na lístky. Za 100 kg živé váhy se odvádělo 5kg sádla. Kdo porážel "na černo" nedával nic, v případě chycení musel odevzdat všechno.
 • 11. února byl gestapem zatčen Bohumil Kníchal a popraven 12. července 1944.

ROK 1945

 • bylo povinné odvádění lopat a krompáčů pro nasazení dělnictva při zákopových pracích
 • 20. února byla zavřena kina a školy pro nebezpečí nákazy skvrnitým tyfem - u nás nebyl žádný případ nakažení
 • v února zradil úkryt partyzánů občan Žák z Halenkovic. Nastala přestřelka, při které byl zraněn střepinou granátu i obecní tajemník Bohumil Potyš.
 • 8. května se v sokolovně sešla většina občanů, neboť se rozneslo, že je konec války. Projevy v sokolovně přednesl řečník Vladimír Paseka a řídící učitel Jaroslav Haizler.
 • 2. května zemřel František Kolomazník ve věku 48 let, dlouholetý člen dobrovolného hasičského sboru
 • 24. června se novým předsedou MNV a NR stal Josef Krátký a místopředsedou Ferdinand Šiška

ROK 1946

 • tento rok byl rokem budovatelským
 • bylo usneseno, aby se mládež do 16 let nezúčastňovala tanečních zábav. V případě neuposlechnutí museli rodiče zaplatit 100.-Kč.
 • bylo provedena sbírka na provedení požární nádrže
 • kulturním referentem byl zvolen Vladimír Paseka č. 105
 • na horním konci obce u silnice k Bělovu bylo zřízeno nové čerpadlo vody

ROK 1947

 • hasičskému sboru byl schválen požadavek na vybudování protipožární nádrže o rozměrech 3x8 m a 4 m hluboké. Nadrž byla vybudována na místě, kde dříve stávalo "prádlo" před domem č. 14
 • tělovýchovná jednota provedla kanalizaci před sokolovnou
 • byl zavedena jednotná domovní čísla v modrém podkladu a bílá čísla. Cena ze 1ks 21.-Kč
 • do výboru chovatelů drobného zvířectva byli zvoleni: Daněk Alois, Olšina František, Kadlčík Vojtěch, Kopecký Josef a Roubal František
 • od 1. listopadu úřadoval MNV v kanceláři obecního domku, kam se přestěhoval z hostince F. Šišky.
 • v červnu skáceli českoslovenští vojáci na kopci "Sudná" lípu, protože bránila (zavazela) trigonometrickému bodu. Tato lípa dle pověsti starých předků měla přes 300 let.
 • v tomto roce zemřeli: Růžena Mikeštíková 53let, Anna Mihálová z č. 4, František Brňák, Anna Švecová 30 let

ROK 1948

 • 23. dubna zemřel dlouholetý náčelník žlutavského Sokola Josef Mišurec ve věku 35 let. Byl dobrým tělocvičným pracovníkem a o tom svědčila velká účast na jeho pohřbu. Za Sokol řečnil Vladimír Paseka. Za Agrostroj Napajedla se loučil Václav Kraus. Josef Mišurec byl jako první pohřben na žlutavském hřbitově.
 • 9. února byl Vladimír Paseka promován na univerzitě v Brně na doktora práv
 • Jaroslav Stuchlík daroval a na návsi vysadil ovocné stromky v ceně 320.-Kč
 • 8. května odjelo ze Žlutavy mnoho občanů na slovanskou výstavu do Prahy. Tato výstava byla jako součást oslavy 100. výročí zrušení roboty.
 • v tomto roce zemřeli: Vybíralův chlapec, Lůčanová Amálie 90 let, Mišurec Josef 35let, Anežka Mihálová 73 let, Františka Vojáčková(Farková), Marčík František 69let, Paseka Kašpar 83let, Kubát Josef 72let.

ROK 1949

 • 22. března se ze zdravotních důvodů vzdal funkce předsedy F. Fajtl a za nového předsedu byl zvolen Josef Krátký.
 • novým obecním sluhou byl zvolen Leopold Stuchlík
 • na povážení obecních cest daroval František Krátký č. 14 ze své skály "Na kopci" zdarma štěrk
 • byla zakoupena ústředna pro rozhlas od MNV Nová Dědina
 • byly zakoupeny 2 čerpadla pro obecní studny

ROK 1950

 • bylo usneseno, aby se obecní kancelář přemístila z obecního domu do bývalého hostince p. F. Šišky
 • místnosti v obecním domku se dávaly do pronájmu
 • bylo zlepšeno osvětlení chodníku přes les do Baťova
 • 2. prosince se konal obecní hon, na kterém bylo zastřeleno 46 zajíců, 8 králíků a 15 bažantů
 • v tomto roce zemřeli: Františka Mišurcová 73 let, Anna Mišurcová 77 let, Cyril Goiš 81let, Antonín Horka 48 let, Zdenička Slabáková 2 1/2roku, Františka Kalčíková 52 let, Antonín Mihal č. 149, Mišurec Cyril 56 let, Marčík Josef 75let, Lidincová Františka 72let, Anna Goišová 55 let, Františka Vojtášková, 73 let, Marie Mihálová 44 let, Karolína Stuchlíková 81let.

ROK 1951

 • 9.1. byl zvolen Václav Stuchlík velitelem sboru dobrovolných hasičů, - I. zástupcem velitele Antonín Mišurec, II. Jaroslav Vičánek
 • byla odstraněna pálenice p. Vladimíra Železníka, která bránila v rozhledu na náves, průhledu autům
 • 3.9. zvolen obecním tajemníkem Květoslav Krátký a pomocníkem Cyril Goiš
 • žlutavští myslivci si dali závazek, že zdarma vysadí sazenice při zalesňování "Dubníku"
 • byl podán návrh na zřízení protipožární nádrže ve Žlebech. Touto akcí byl pověřen Vincenc Slavík a měla být zřízena na potoku u Vincence Kašíka č. 92
 • v tomto roce zemřeli: Františková Milada 26let, Machánová Anna 80let, Aloisie Krkošková 73 let, Antonín Kašík 62 let, Čabla Florián 79 let, Jaroslav Penér 29 let, Krkoška Vincenc 61 let, Kašíková Františka 83let, Gajiš Josef 52let, Marie Zelinková 56let, staříček Rusnák u Aug. Řemenovského, Leopold Mišurec 68let.

ROK 1952

 • 6. července pořádala místní hasičská jednotka (MHJ) okrskové cvičení na oslavu svého 50-ti letého založení
 • MHJ měla 3 stříkačky a motorový vůz na dopravu členů
 • 1. září převzal po Cyrilu Goišovi pomocného tajemníka Emil Novotný
 • kanalizace byla provedena od domu č.90 p. Bartoloměje Stuchlíka až po č. 155 patřící Antonínu Málkovi
 • 3. prosince se vyskytl u p. Josefa Marčíka první případ slintavky a kulhavky - rychlým zákrokem zvěrolékařů se tato nemoc nerozšířila
 • v tomto roce byly v naší obci 4 telefony - na MNV, u Fr. Bureše, u Zelíků, a u Jana Košaře
 • 6. května zemřel Ludvík Marčík č.- 57 ve věku 98let. Byl to nejstarší občan naší obce.

ROK 1953

 • 10. května - po celý tento den pršeno, večer začal padat sníh, který nadělal mnoho škody
 • 2. června - výměna peněz a to na osobu 300.-Kč=60.-Kč, další výměna 100.-Kč=2.-Kč
 • byl založen ženský odbor při MHJ. 5. července se konalo hasičské cvičení, kterého se také tyto ženy zúčastnily
 • žně začaly 10. července - z důvodu nebezpečí požáru se konaly v noci 2členné hlídky
 • 2x měsíčně k nám zajíždělo putovní kino, které hrálo filmy pro mládež i dospělé
 • v tomto roce zemřeli: Františka Rozsypalová 73let, Amálie Mišurcová 78le, Josef Mišurec 75 let
 • č. 63, František Krkoška 56let

ROK 1954

 • počet obyvatel v tomto roce činil 1040 osob
 • tajemník obce Karel Slabák zakoupil promítací přístroj a zřídil v kulturním domě u Šišků stálé kino a 2x týdně promítal filmy
 • národní škola měla 105 žáků ve 3 třídách, v novém školním roce měla již 125 žáků ve 4 třídách. Učebny byly jen tři a tak bylo nutné střídání tříd.
 • 15. května se konaly volby. Volilo 100% občanů od 18 let. Předsedou MNV byl zvolen Jindřich Čelůstka, Josef Krátký místopředsedou a K. Slabák tajemníkem.
 • žně začaly 20. července - od 22. července pracovala velká mlátička na návsi dnem i nocí pod řízením Josefa Chrastiny - 18. srpna bylo hlavní mlácení skončeno.

ROK 1955

 • počet obyvatel asi 1050, 21 dětí se narodilo, úmrtím ubylo 9 osob ve stáří 53-82let. Nejstarším zemřelým byl 82letý Josef Horka a nejmladším František Vojtášek ve věku 53let.
 • v obci je celkem 250 domovních čísel
 • o vánocích byl sehrána divadelní hra "COP"
 • školní rok skončil 18.6., protože se v Praze konala I. celostátní spartakiáda
 • 27. listopadu vyšlo jednostránkové 1. číslo "žlutavského zpravodaje". Tento list vydal tajemník MNV K. Slabák a František Kříž.
 • byla dokončena přístavba zbrojnice - velitelem byl Bohuslav Daněk, předsedou Václav Stuchlík
 • Jaroslav Haizler ukončil zápis této "Pamětní knihy obce Žlutavé"
 • a předal funkci Františku Křížovi, který se po něm stal kronikářem naší obce.
 • Tuto kroniku začal psát p. František Kříž, důchodce a administrativní pracovník MNV ve Žlutavě. Má 600 stran a je v ní velmi podrobně zaznamenán život naší obce, ale i politické dění ve státě. Do vzpomínek, kterými vám chceme přiblížit tato léta, jsme vybrali pouze ty nejzajímavější události.

ROK 1956

 • v tomto roce se narodilo 9 chlapců a 11 děvčatv tomto roce zemřeli: Polášková Františka 77 let, Vlachýnský Osvald 59 let, Juřena Josef 64 let, Štěbra Karel 62 let, Daňková Marie 61 let, Kašík Ferdinand 63 let.
 • dne 3.7. v naší obci zemřel také cizí občan Antonín Flaks, majitel zábavného podniku (střelnice, houpačky) ve věku 42 let.
 • v okolním průmyslu (Napajedla, Otrokovice, Gottwaldov) bylo zaměstnáno přes 300 občanů
 • předsedou JZD byl zvolen Bohumil Bernatík č. 245
 • žlutavský kostel spadal pod farní úřad Napajedla, farář Otto Zdražil
 • z průmyslových zaměstnanců v naší obci vynikal stavbyvedoucí n.p. Stavosvit Josef Málek č. 205, který obdržel řadu uznání za svoji práci
 • od 20. - 21. října bylo prováděno rozorávání mezí na honech traktorovou stanicí z Napajedel

ROK 1957

 • ve studních bylo málo vody, proto byl rozhlasem vyhlášen zákaz odebírání vody na zalévání zahrádek
 • byla provedena kontrola domů, ve kterých se prováděla přístavba nebo jiná adaptace. Týkalo se to asi 120 domů.
 • do nových domů se nastěhovali: Juřena Miroslav z č. 15 do č. 258 a Freml Richard z č. 51 do č. 259
 • v tomto roce zemřeli: Řemenovský Alois 8 let, Bernatík Bohumil 47 let, Staňková Anna 99 let, Pukýš Štěpán 90 let, Mořinglová Anežka 70 let, Ciranová Marie 81 let, Kadlčík Petr 2 měsíce, Měsíčková Božena 25 let, Paseka František 74 let, Čabla Lubomír 25 let, Švec Karel 49 let, Řemenovský František 66 let, Marčíková Františka 71 let, Železník Josef 85 let, Malenovská Františka 71 let, Horková Marie 52 let
 • k úbytku našich občanů je třeba se zvláště zmínit o tragické smrti Bohumila Bernatíka, I. předsedy III. typu JZD ve Žlutavě, který byl dne 15. ledna usmrcen na družstevním poli havarujícím traktorem ve věku 49 let
 • po zemřelém B. Bernatíkovi byl novým předsedou JZD zvolen Karel Slabák
 • 16. února byl přijat Oldřich Krkoška jako poštovní doručovatel
 • I. televizor v naší obci si dne 1.4.1957 pořídil Jan Košař.
 • 5.5. byla sehrána divadelní hra "Kalibův zločin", ve které vynikla Josefa Paseková č. 41 v úloze Boučkové a za tuto roli byla oceněna
 • 6.5. přivezl správce Osvětové besedy Karel Slabák televizní přístroj TEMP 2 a 14.5. byl zahájen v přední místnosti kanceláře MNV příjem televizního vysílání
 • 1.6. byl poštovním úřadem v Napajedlích zaveden telefon do bytu poštovního doručovatele Oldřich Krkošky č. 67
 • třetí televizor ve Žlutavě si pořídl František Ančinec č. 150
 • 13.11.1957 zemřel prezident republiky Antonín Zápotocký. V kanceláři MNV byl zřízen symbolický katafalk, ke kterému se přišli poklonit všichni občané.
 • 25.12. bylo sehráno divadlo "Paličova dcera"

ROK 1958

 • 11.7. byl Miroslav Bůžek č 176 těžce zraněn na noze při práci na závodní vlečce n.p. Svit Otrokovice
 • 9.3. bylo sehráno dětské divadlo "Jednou ranou 300 zabil"
 • 11.11. se traktorista Kopecký zřítil s traktorem JZD za Snášelovým. Na vlečce seděli Železník a Vičánek. Nedošlo k žádnému úrazu.
 • nejstarší občankou byla Anna Polášková - dovršila 91 let
 • odvedenci tohoto roku: Fárek Petr, Košař Stanislav, Mihal Josef, Mitrenga Josef, Rozumek Josef, Strojil Antonín, Štěbra Miroslav
 • v tomto roce zemřeli: Goišová Josefa 74 let, Rozsypalová Pavla 51 let, Lidincová Františka, Vojtášek Konstatin, Stuchlík Augustýn 78 let, Paseková Florentina 74 let
 • školu navštěvovalo celkem 101 žáků
 • žáky učili: Milan Halaška (ředitel), Anna Glazerová, Gertruda Švachová, Marie Halašková
 • dramatický kroužek sehrál pohádku "O perníkové chaloupce"
 • dále bylo sehráno divadlo "Chudák manžel"

ROK 1959

 • 25.2.1959 předal předseda KNV v Gottwaldově paní Blaženě Kaškové, krmičce a ošetřovatelce prasat, vyznamenání za velmi dobrou práci
 • 20.3. byla v řece Moravě u jezu ve Spytihněvi nalezena Květoslava Smýkalová, která se nevrátila z návštěvy rodičů svého manžela a po ní bylo vyhlášeno pátrání
 • ve Žlutavě v domu č. 8 byl nalezen oběšený Jindřich Gracla, žlutavský rodák, t.č. bytem Poruba u Ostravy
 • Milada Stuchlíková, bytem Žlutava 202 se utopila v řece Moravě poblíž Napajedel
 • odvedenci v tomto roce: Březina Josef, Čabla Ladislav, Langer Zdeněk, Mach Richard, Skácel Josef, Stuchlík Zdeněk, Šenovský Jiří, Vávra Josef
 • 25.6. povolil ONV Gottwaldov MNV Žlutava převzít od Stavosvitu Kamenolom - provoz byl zahájen 1.7.
 • patronátní závod Kožnak přijal závazek postavit družstevníkům drůbežárnu pro 500 slepic. Stavbu předali za  2 měsíce.
 • 17.10. sehrál divadelní kroužek OB Žlutava hru "Společný byt", ve které vynikla Štěpánka Koutná jako teta Pola.
 • 19. a 20.12. sehrál dětský divadelní kroužek pohádku "Honza a čaroděj", 25. a 26.12 divadlo OB uvedlo hru "Domov je u nás"
 • v tomto roce zemřeli: Málková Anežka 78let, Slavíková Marie 89let, Hebelková Ludmila 65let, Smýkalová Květoslava 26 let, Polášková Marcelína 67 let, Linhart František 85 let, Mišurcová Florentina 89let,
 • stav obyvatel k 31.12. -1090 osob
 • František Kříž ukončil činnost kronikáře a předal tuto funkci Milanu Halaškovi a Aloisi Koutnému

ROK 1960

 • 9. května byla provedena první akce "Vítání nových občánků do života". Malí občánkové dostali do vínku spořitelní knížku s 25.-Kč
 • téhož dne odpoledne byl uspořádán motocyklový závod , který se jel kolem domu č. 1, chodníkem do Žlabů, k domu Pavla Urbana a p. Macha. Závod organizovala místní organizace svazarmu.
 • v místnosti agitačního střediska byla uspořádána výstavka fotografií - budování naší obce. Fotografie ve většině zhotovil Antonín Lidinec
 • 12. června se konaly volby
 • 27. a 28. října byla divadelním souborem OB uvedena hra "Čtyři z velkoměsta"
 • bylo hodně ovoce, téměř v každém domě se tlačilo jablečné víno
 • ze švestek se vařila povidla u Amálie Strojilové, u Josefa Stolaříka a ve Žlabech u Marie Řemenovské
 • žně byly zahájeny 28. července - polehlé obilí se muselo převážně kosit ručně, žně byly ukončeny v I. týdnu září
 • předsedou JZD byl Josef Mikeštík, JZD mělo 178 členů z toho 107 žen - průměrný věk 50 let
 • bylo vybudováno: poradna pro prasnice, kůlna na seno, kůlna na hospodářské stroje, zřízena přípravna krmiv, teletník, krechtovací jámy
 • zemřeli: Kociánová Florentina 71 let, Štokman Rudolf 60 let, Gracla František 71 let, Stuchlík Bartoloměj 73 let, Košař Jan 78 let, Krátký Josef 70 let,

ROK 1961

 • 21.-22. 1. byla sehrána divadelní hra "Dr."
 • 23.4. na slavnostní akci "Vítání nových občánků" bylo přítomno 120 občanů
 • 8.7. se konal sjezd žlutavských občanů a to u příležitosti otevření nově postaveného MNV
 • 9.12. sehrál soubor žáků ve Žlutavě pohádku "O včelce Lindě"
 • 25.-26.12. byla předvedena divadelní hra "Vojnarka" v nastudování Milana Halašky
 • zima byla velmi mírná a suchá, v měsíci březnu dosáhla teplota +18,+20C
 • JZD ve Žlutavě hospodařilo na 312 ha zemědělské půdy, z toho na 212 orné.
 • v tomto roce zemřeli: Paseková Josefa 92let, Železníková Anna 88let, Burýšková Juliana 90let, Šiška Ferdinand 67let, Paseková Andělína 78let, Kudláčková Anežka 88let, Bernatíková Karolína 75let

ROK 1962

 • počasí bylo velmi mírné, v lednu odpoledne až  +6C
 • velká chřipkové epidemie ovlivnila celkový stav v našem státě. Schůze, kulturní podniky, filmová představení apod. - vše bylo uzavřeno. Špatná situace byla i v továrnách, kde onemocnělo až 50% pracovníků
 • v měsíci dubnu byly velmi vysoké teploty
 • vlivem závadného krmiva uhynulo 15 kusů skotu, dále 41 prasat, většinou při chřipkách nebo po oprasení
 • počet důchodců bylo 168, tj. 15% občanů
 • za učitelku Květoslava Gazdovou nastoupil učitel Josef Postava z Otrokovic
 • v tomto roce zemřeli: Linhartová Františka 71let, Kašík František 70  let, Zelinková Julie 73let, Žůrková Antonie 74let, Brňáková Amálie 75let.

ROK 1963

 • předsedou MNV se stal Vladimír Štěbra
 • poštovnictví vykonávala Zdena Krkošková
 • koncem roku bylo v naší obci používáno 95 televizorů s měsíčním poplatkem 15.-Kč
 • v tomto roce bylo zapojeno 13 telefonů
 • při cestě ze zaměstnání si chtěl zkrátit cestu přechodem přes železniční most v Napajedlích Bohumil Čabla. Byl zachycen projíždějícím vlakem a usmrcen. Událost byla tragičtější tím, že jeho bratr Luboš byl v roce 1957 zabit elektrickým proudem.
 • Gustav Kolář odešel 21.12. jen ve spodním prádle do mrazivé prosincové noci. Vyčerpán cestou padl v poli za obydlím nad Snášelovým. Jeho zmrzlé tělo, které dva dny občané hledali, bylo nalezeno 23.12. dvěma chlapci při lyžování
 • předsedou JZD byl František Vičánek
 • Osvětovou besedu řídil Květoslav Krátký, promítl 64 filmů, vstupné pro děti bylo 1.-Kč, pro dospělé 3.-Kč
 • zemřelí: Burešová Josefa 49let, Polášková Anna 96let, Fajtl František 63let, Čabla Bohumil 33 let, Železníková Anežka 69let, Horka František 87 let, Čabla František 55 let, Vojtek Josef 72 let, Kolář Augustin 75let.

ROK 1964

 • stav obyvatel 1106
 • stav obytných domů 272 - v tomto roce bylo pro neobyvatelnost likvidováno 5 domů
 • v tomto roce zemřeli: Rõsnerová Vlasta 1rok, Bernatík František 79let, Stolařík Josef 73let, Goiš Cyril 68let, Formánek František 76let, Zedníček Jan 73let, Čablová Aloisie 79let, Stuchlíková Františka 84let, Frais Jindřich 58let, Horková Františka 83let, Mišurec Josef 72let, Černotová Františka 63let, Košařová Hedvika 79let.
 • narodilo se 8 děvčat a 10 chlapců

ROK 1965

 • předsedou MNV byl František Měsíček, tajemníkem Květoslav Krátký,
 • místní lidová knihovna měla celkem 688 svazků, knihy si půjčovalo celkem 176 čtenářů, funkci knihovníka zastával Milan Halaška
 • po několikaletém klidu byla obnovena činnost TJ Sokol, oddíl kopané, předsedou byl Jindřich Čelůstka.
 • 4. července byl uspořádán memoriál Luboše Čably, kterého se zúčastnila 4 fotbalová družstva z okolí
 • v tomto roce byla založena pobočka svazu ovocnářů a zahrádkářů, jejímž předsedou byl Antonín Kašík č. 106
 • zemřelí: Železníková Libuše 58 let, Zelinka Augustin 84 let,
 • narodilo se 3 děvčata a 11 chlapců

ROK 1966

 • zemřeli: Štěbra Josef 68let, Vojáček Leopold 83let, Marčíková Marie 87let, Bilíková Dana 24 let, Gracla Antonín 69let, Cvrčková Františka 58let.
 • počet domů 276
 • narodilo se celkem 15 dětí
 • do vodovodní sítě byla zapojena horní část obce v délce 80m, což si vyžádalo 15 000.-Kč
 • funkci knihovníka zastával ředitel školy Milan Halaška, který psal i školní kroniku
 • školní rok byl zahájen 1. září a školu navštěvovalo celkem 100 žáků

ROK 1967

 • bylo sehráno divadlo "Zvířátka a loupežníci".S tímto divadlem se žlutavští herci umístili na třetím místě v okresním soutěži dětských divadelních souborů.
 • v tomto roce bylo 277 obytných domů
 • byla rozšířena autobusová točna nákladem 20 000.-Kč
 • byla provedena kanalizace v úseku "na obci" a "u kapličky" nákladem
 • 10 000.-Kč v březnu byla povolena přestavba soc. zařízení ve škole v hodnotě
 • 130 000.-Kč
 • bylo zakoupeno auto pro kamenolom v hodnotě 70 000.-Kč
 • byla napojena levá část obce do vodovodního celku v délce 900m za
 • 167 000.-Kč
 • byla přemístěna prodejna z domu č 140 p. Krkošky do domu 85, ve kterém je též místní pohostinství - funkci vedoucí prodejny zastávala Marie Škodová
 • v tomto roce zemřeli: Stuchlík Bartoloměj 52 let (zemřel tragicky - zastřelením) Čablová Františka 71let, Paseková Aloisie 77let, Čabla Ferdinand 82let, Burešová Anděla 91 let
 • Starostové obce Žlutava do roku 1967:
  • Gojiš Cyril č. 102  1882 - 1885
  • Železník Josef 1885 - 1888
  • Marčík Ludvík č. 57  1888 - 1896
  • Mišurec Vincenc č. 5  1896 - 1910
  • Mišurec František č. 139  1910 - 1913
  • Mihal Josef č. 4  1913 - 1918
  • Klableňa František 1918 - 1923
  • Goiš Cyril č. 73  1923 - 1927
  • Bureš František č. 102  1927 - 1931
  • Stuchlík Augustin č. 15  1931 - 1934
  • Mišurec Josef č. 63  1934 - 1938
  • Šiška Ferdinand č. 65  1938 - 1945
  • Krátký Josef č. 103  1945 - 1948
  • Fajtl František č. 217  1948 - 1951
  • Čabla Jaroslav č. 1  1951 - 1954
  • Čelůstka Jindřich č. 168  1954 - 1963
  • Štěbra Vladimír č. 118  1963 - 1964
  • Měsíček František č. 127  1964 - 1967

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
1
23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1
1
2
1

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat