Navigace

Obsah

Sokolovna

Správce: 

Miroslav Čabla

Telefon: 775 600 350


Areál Dubník
Provozní řád sokolovny
Rozvrh cvičebních hodin na rok 2020/2021
Přihláška do SK Žlutava 2016/17
Kalendář plánovaných akcí
 

Poplatky za pronájem prostor v budově sokolovny:
Místní občané, organizace:

Velký sál sokolovny + přísálí  1.000,- Kč                                              
Velký sál (pohřeb, schůze)    200,- Kč
Přísálí    400,- Kč
Kuchyně     200,- Kč
Příprava sálu den předem    500,- Kč

Cizí občané, organizace:    
Velký sál sokolovny:


Soukromá oslava
3.500,- Kč                                           
Sportovní akce (do 2 hodin)   200,- Kč
Sportovní akce celodenní   600,- Kč
Prodejní akce (800 – 1500)   800,- Kč
Příprava sálu den předem   500,- Kč


Přísálí:
Kulturní akce                                 1.500,- Kč
 

 10. Osvobozené akce :
          I. Ples
          I. Pouťová zábava 
         III. Silvestrovská nebo předsilvestrovská zábava 
         IV. Výstava ovoce, výstava chovatelů
         V. Akce osvobozené starostou obce ( příp. radou obce)
         VI. Akce obecního úřadu, školy
         VII. Akce místních sportovních oddílů FC, SK Sokol 
 Schváleno Zastupitelstvem obce  Žlutava dne 24.1.2011 - s platností od 1.2. 2011

Doplnění:
- K uvedeným nájmům se připočítá spotřeba el. energie v paušální částce 200,- Kč
- Vedle pronájmu při zapůjčení inventáře se připočítá paušální částka 100,- Kč.
- Za vyprání damaškových ubrusů: malý ubrus 15Kč / 1 kus, velký ubrus 20 Kč / 1 kus
- Sál se předává po akci správci druhý den nejpozději do 10:00 hodin !
- Příprava sálu den předem je možná od 19:00 hodin – nutno nahlásit správci sokolovny, v případě, že se bude sál připravovat dříve než v 19:00hodin, (nejdříve však v 16:00 hodin) - je to možné pouze po předchozí dohodě s vedením SK Sokol Žlutava  – příprava sálu den předem je vždy zpoplatněna částkou 500,-
 

Kalendář plánovaných akcí