Obec Žlutava
Žlutava

Studánky

Prameny a studánky Žlutavy a okolí

.

 

 

 

 

 Věci každodenního života nám připadají samozřejmé. Například vodu bereme jako něco daného, na co máme automaticky nárok. To se však může brzy změnit. Vlivem špatného hospodaření dochází ke snižování schopnosti krajiny zadržovat vodu. Důsledkem je zvýšení povrchového odtoku na úkor podzemních vod. V posledních letech také můžeme sledovat měnící se počasí. Na území České republiky, se očekává pokračující růst průměrných teplot. I když množství srážek zůstane stejné, vyšší teploty zapříčiňují větší výpar a tím pádem nižší podzemní odtok. Výsledkem je tedy klesající hladina podzemních vod i vydatnost pramenů. Zbývá nám tedy pokusit se zachránit a pečovat o prameny které ještě máme. V okolí obce Žlutava se nachází mnoho studánek. Ne všechny jsou v uspokojivém stavu. Některé by vyžadovaly rekonstrukci, zatímco jiné postrádají jen pečovatele, který by v okolí udržoval pořádek.

Seznam studánek:

Konvalinka                   Krápníková                              Machova     

Živá voda                     Pod hrubou planinou

Pod bukem                  Sirkový pramen                      Šrámkova

U Polepilů                     U svaté Anny                          Ve strhané             
Pod liščí skalou

Lojzova studánka       Mazulíkova studánka           V Kržlích

 

Konvalinka

. .

 Poloha zdroje: Mapy.CZ
 GPS: 49.2082531N, 17.5021956E

 Nadmořská výška: 220 m

Popis:
Studánka se nachází asi 70 m napravo od oblíbené cyklotrasy, vedoucí ze Žlutav do Otrokovic. Vede k ní lesní cesta asi v dolní třetině kopce. Odbočka ale není nijak označena. Jedná se o přepad z vodárenského reservoáru vybudovaného přibližně v roce 1934 jako vodojem pro tovární čtvrť na Baťově v Otrokovicích. Vodní zdroj (studna) se však nachází o 500 m výše ve vydatném prameništi pod motokrosovou dráhou. Vyvěračka z přepadu vodojemu byla pojmenovaná panem Blahou z Expedice Chřiby jako studánka Konvalina. Vydatnost zdroje dosahuje přibližně 8 l/min. Od "studánky" teče vydatný potůček. Studánkový režim na místě probíhá přibližně od roku 1980 a od roku 2000-2002 naplno jako studánka. Místo má své příznivce, kteří vodu běžně pijí a pravidelně odebírají do velkých kanystrů.
Voda ze studánky byla 26. 5. 2017 podrobena rozboru. Stanovena byla 1 kolonie koliformních bakterií ve 100 ml vody. Limitní množství je 0 kolonií. V ostatních parametrech vyhověla. I přesto tedy nesplňuje zákonné hygienické požadavky na pitnou vodu.

Odkaz na národní registr pramenů a studánek: http://www.estudanky.eu/10833

Okolí studánky Konvalinka, v pravém horním rohu lze vidět vodojem.

 

Krápníková studánka

. .

Poloha zdroje: Mapy.CZ
GPS: 49.2037208N, 17.4855244E

Nadmořská výška: 275 m

 

 

Popis:
Studánka se nachází pod místní bytovkou na začátku Romanického potoka. Přístupná je po louce pod zástavbou. Pramen původně vyvěral ve formě podmáčené louky. Voda byla zachycena drenážními trubkami a svedena na kraj lesa. V létě v roce 2017 byl pramen jednoduše upraven pro další sledování zdroje. Vzhled začátku Romantického potoka je velmi neuspokojivý a vyžaduje také úpravu. Voda z pramene při padání po pár metrech do koryta potoka, vytvořila povlaky z vysrážených minerálů. Voda je tedy mineralizována.

. Útvary vzniké vysrážením minerálů rozpuštěných ve vodě.


Machova studánka

. .

Poloha zdroje: Mapy.CZ
GPS: 49.1923853N, 17.4747125E

Nadmořská výška: 313 m

Popis:
Studánka se nachází poblíž Kamenolomu Žlutava. Lze se k ní dostat po lesní cestě odbočující vlevo od kamenolomu. Po asi 500 metrech se cesta stáčí doleva, kde se musí odbočit a sejít asi 50 m lesem. Machova studánka se jmenuje po poslední rodině obývající nedalekou hájenku. Vodu z ní nosili ručně pro vlastní použití a pro dobytek. Kdo ji postavil se neví. Je známo že vodu využívali i předchozí majitelé. Pravděpodobně je starší než 150 let. V poslední době byla studánka zarostená a v terénu nebyla téměř vidět. 24. září 2017 však byla odbahněna, a okolí upraveno. Na pracích se podílel David Řezníček, Michal Řezníček a Ondra Šamša. Studánku tvoří asi tři metry hluboká kamenná studna. Hladina vody v průběhu roku významně kolísá. V jarních měsících dosahuje povrchu a odtéká přepadem. V létě a na podzim však hladina klesá i 1,5 metru hluboko. Případná voda teče do Žlabského potoka, který se vlévá do slepého ramene Moravy.


Odkaz na národní registr pramenů a studánek: http://www.estudanky.eu/10582

Původní stav studánky Prorůstající kořeny olše do studny

Studánka po úpravěŽivá voda

Poloha zdroje: Mapy.CZ

GPS: 49.1932583N, 17.4785372E
Nadmořská výška: 264 m

Popis:
Studánka se nachází v lese místním názvem Kuchařice. Pramení ve svahu, pouze několik metrů od Žlabského potoka. Ten se později vlévá do slepého ramene řeky Moravy

.


Pod bukem

 
. .

oloha zdroje: Mapy.CZ

GPS: 49.2063456N, 17.4780008E
Nadmořská výška: 235 m

Popis:
Pramen se nachází v lese nad Zelisky. Přístupná je po lesních cestách od hájenky v Kozinci, nebo od Zelisek. Studánka je nazvána podle buku rostoucím nad pramenem. Studánka byla postavena Davidem Řezníčkem na podzim v roce 2017. Původně se zde nacházela tůň zanesená bahnem a listím. Díky navážení materiálu na cestu pod tůní byla hladina zvyšována. Po vybrání se ukázalo, že tůň byla před mnoha lety někým vykopána a na přední straně nasucho postavena kamenná zídka. Tůň byla hluboká asi 1,5 metru. Voda vyvěrá z nejnižšího bodu v rohu tůně. Z toho místa byl vystaven komín vysypávaný kamennou drtí, kterým je vyvedena voda napovrch. Zbylý prostor byl zasypán půdou. Komín je z vrchu zabezpečen proti zanášení a také zasypán. U studánky je vystavena kamenná zídka a kamenný chodník pro lepší přístup. Pramen má vydatnost asi 2 l/min.Voda ze studánky teče potůčkem asi sto metrů do doliny, kde se postupně zasakuje do půdy. Tou protéká a opět vyvěrá do mokřadu na pravostranném přítoku Širokého potoka, který se vlévá do řeky Moravy.

Okolí studánky před úpravou. Původní zanesená tůň

Vybudovaná studánka

 

Pod Hrubou planinou

Pod Hrubou planinou .

Poloha zdroje: Mapy.CZ
GPS: 49.2026722N, 17.4684092E

Nadmořská výška: 245 m

Popis:
Studánka se nachází mezi Žlutavou a Novou Dědinou pod místem zvaná Hrubá planina. Přístupná je po lesní cestě od hájenky v Kozinci, nebo podél Tlustého potoka. Nazvána je podle místopisného označení Hrubá planina. Studánku postavil David Řezníček 22. 8. 2017. Původně se zde nacházela mokřina, která sloužila jako kaliště pro divočáky. Pravděpodobně se jedná o sestupný vrstevný pramen. Vydatnost je pouze 0,31 l/min. I v obdobích sucha je však průtok stálý. Dno jezírka je tvořeno původní horninou, která se nacházela pouze několik centimetrů pod povrchem. Voda se po 20 metrech zasakuje do půdy. Opět se objevuje až v pravostranném přítoku Širokého potoka.

Odkaz na národní registr pramenů a studánek: http://www.estudanky.eu/11717

Hotová studánka spolu okolím.


Sirkový pramen

 

Sirkový pramen

.

Poloha zdroje: Mapy.CZ
GPS: 49.2112003N, 17.5044300E

Nadmořská výška: 190 m

 

Popis:
Studánka se nachází 50 m od Otrokovické lávky, pokud z ní odbočíte vpravo. Sirný pramen znám už v roce 1580 (Jordán/Záborský), využívaný jako "Léčivá voda" v roce 1929 (Remeš). Po roce 1950 sveden do remízku pod bývalý důl (splavování zeminy, Baťa 1933) a po roce 2010 upraven na současný stav. V letech 2014/2015 pojmenovaný panem Blahou z Expedice Chřiby jako "Sirkový pramen", jako jeden z osmi minerálních pramenů v Přírodním parku Chřiby. Z literatury se dozvíme o mineralizaci pod 1 g/l s proměnlivou koncentraci sirovodíku do 10mg/l. Vydatnost pramene 1,3 l/min s teplotou 15 °C (červenec 2015). Pamětníci z Baťova vařívali z této vody knedlíky na sváteční oběd. Voda ze studánky byla 26. 5. 2017 podrobena rozboru. Ve všech parametrech vyhověla. Splňuje tedy zákonné hygienické požadavky na pitnou vodu.

Odkaz na národní registr pramenů a studánek: http://www.estudanky.eu/10037

Sirkový pramen s vývěsní tabulí a rozborem vody.

 

Šrámkova studánka

Šrámkova studánka .

Poloha zdroje: Mapy.CZ
GPS: 49.1988267N, 17.4969814E

Nadmořská výška: 250 m

 

Text u studánky:

Milá studánko, pamětníka tvých počátků není, tvoji existenci prozrazovalo jen zřídlo nad potůčkem, který běžel podél cesty v Kočařici.

Voda však nezmizela ani v době sucha, byla jsi lahodná a čistá, a tak ses stala studánkou. Naučila jsi nás mnohému – především váži si čisté osvěžující vody při práci na poli, naučila jsi nás pokoře – kdo se chtěl napít, musel pokleknout.

Jsi hostitelem všeho živého, když však lidé z polí odešli, jelikož se změnil způsob hospodaření, ztratila jsi na významu. Krátce jsi sloužila jako zdroj vody pro tři domácnosti (Šrámkovi, Stokláskovi a Kašíkovi) a pak jsi náhle zanikla.

Čas však mění i časy a voda chybí, stává se stejně vzácnou jako sůl nad zlato, nyní jsi však našla ochránce, kteří tě opět navrátili k životu. Tisíceré díky za všechny!!


MOTTO: „Kdyby tebe studánko nebylo nebe by se o zem rozbilo“

                                            (Bohuslav Martinů – Otevírání studánek)

 

Popis:
Studánka se nachází v Kočařici, hned vedle staré cesty vedoucí na Žlutavu. Jmenuje se po rodině Šrámků, kteří naposledy využívali její vodu. Obnovena byla v létě v roce 2017. Před vyčištěním studnu prorůstaly kořeny blízkého topolu a na dně se nacházelo 60 cm bahna, které muselo být vybráno. Studna je hluboká 3 m s hladinou asi 1 m pod povrchem. U studánky je postavena kamenná zídka a posezení. Nad ní byla umístněna stříška a tabule s názvem studánky. Práce zajišťovali zaměstnanci obce a brigádníci.

Šrámkova studánka s vývěsní

 

U Polepilů

U Polepilů .

Poloha zdroje: Mapy.CZ
GPS: 49.2068061N, 17.5047478E

Nadmořská výška: 204 m

Popis:
Studánka se nachází poblíž cyklotrasy. Při jízdě od Otrokovské lávky je potřeba neodbočit směrem na Žlutavu, ale pokračovat rovně asi 300 metrů. O studánku pečuje Lucie Hapalová. Nachází se u paty svahu a je tvořena do kruhu vyskládanými kameny, které tvoří malou jímku, ve které se zachycuje voda. Zakryta je betonovým rámem s poklopem. Studánka je však bez viditelného odtoku. Podle koho nazvána? Kdo ji postavil? Je pitná?

Odkaz na národní registr pramenů a studánek: http://www.estudanky.eu/10060

U Polepilů

U svaté Anny

U Polepilů .

Poloha zdroje: Mapy.CZ
GPS: 49.2148494N, 17.5006131E

Nadmořská výška: 192 m

Popis:
Studánka se nachází pod kopcem Trestný, u cesty spojující Otrokovickou lávku s cestou na Bělov. U studánky jsou postaveny dvě lavičky a umístěn obrázek Panny Marie. Okolí však působí velmi neutěšeně a byla by vhodná rekonstrukce. Voda teče potrubím pod cestu, kde se rozlévá. Voda ze studánky byla 26. 5. 2017 podrobena rozboru. Stanoveny byly 2 kolonie koliformních bakterií ve 100 ml vody. Limitní množství je 0 kolonií. V ostatních parametrech vyhověla. Nesplňuje tedy zákonné hygienické požadavky na pitnou vodu.

Odkaz na národní registr pramenů a studánek: http://www.estudanky.eu/1876

Ve strhané

Ve Strhané .

Poloha zdroje: Mapy.CZ
GPS: 49.1997169N, 17.4613872E

Nadmořská výška: 293 m

Popis:
Pramen se nachází asi 500 m severně od rozcestníku U Mrazíka. Od rozcestníku k ní vede lesní cesta. Část lesa, podle které se studánka jmenuje, se nazývá Strhaná pravděpodobně díky častým sesuvům v této oblasti. Studánku postavil David Řezníček 11. 9. 2017. Byla zde mokřina, která sloužila zvěři k pití a jako kaliště. To bylo zdrenážováno do jímky a z ní vyveden odtok. Jímka je zakryta dřevěným poklopem. Vydatnost pramene je 1,4 l/min. Voda lze slabě cítit sirovodíkem. Jedná se tedy pravděpodobně o slabě sirný pramen.

Odkaz na národní registr pramenů a studánek: http://www.estudanky.eu/11718

.

 

 

Pod liščí skalou

Poloha zdroje: Mapy.CZ

GPS: 49.1934931N, 17.4800781E
Nadmořská výška: 255 m

Popis:
Pramen se nachází ve Žlabech. Přístupná je po cestě vedoucí kolem Pálenice. Pramen vyvěrá na několika místech ve svahu,   ze kterého postupně stéká ke studánce. U výtoku je umístěn vodní mlýnek.

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
1
2 3 4

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat