Obec Žlutava
Žlutava

Český zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz Žlutava se již desítky let podílí na řadě prospěšných aktivit pro krásu a rozvoj obce.
Jde zejména o jarní brigády na úpravu a prořez zeleně, budování nových třešňových alejí v místní části Slováčeny a podél cesty směrem k Ovocným sadů Jiřího Marčíka.
Mezi další akce patří odborné ukázky řezu slivoní v sadu u Vlastimila Slavíka. Chcete-li však skutečně poznat život žlutavských zahrádkářů, rozhodně si nenechte ujít jejich podzimní Výstavu ovoce a zeleniny. Ta je doplněna nejen originálním koštem slivovice, ale také receptářem žlutavských zahrádkářek, soutěžemi o nejoriginálnější dýni či o netradiční pěstitelské výpěstky. Součástí výstavy bývá i vyhlášení výsledků žlutavských předzahrádek pod názvem Rozkvetlá Žlutava , Kalendář Žlutavy a vyhlášení tomboly. V roce 2013 byla místní základní organizaci udělena Ústředním výborem ČZS Praha "Stříbrná medaile za zásluhy".
 

VÝBOR ZO ČZS ŽLUTAVA - kontakty:

PŘEDSEDA:  Ing.Chloupková Monika

MÍSTOPŘEDSEDA:  Pisková Ivana

POKLADNÍK:  Slavík Vlastimil

TAJEMNÍK:  PhDr. Bilíková Jarmila

KRONIKÁŘ:  Švecová Miluše

ČLENOVÉ: Stanislav Jeřábek, Vladimír Mišurec, Zbyněk Žaludek.

 


Brigáda kolem motokrosové trati

V sobotu 13. 7. 2024 žlutavští zahrádkáři upravili prostředí kolem motokrosu. Posekali trávu na březích kolem cesty a ostříhali stromky v aleji.
Brigády se zúčastnili Mišurec Bohuslav, Jeřábek Stanislav, Železník Oldřich, Kocián Antonín, Bravenec Jiří, Menšík Jiří, Mišurec Vladimír, Laga Robert.
foto Zbyněk Juřica.

. ,
. .

Brigáda

V úterý 2. 7. 2024 se uskutečnila brigáda na návsi. Žlutavské zahrádkářky před poutí očistily ostrůvky na návsi, na točně, za kostelem a kolem lípy.
Brigády se zúčastnily Ivana Pisková, Miluše Švecová, Kamila Zapletalová, Jiřina Menšíková, Jiřina Kociánová, Lenka Prechtlová a Monika Chloupková.

Ing. Monika Chloupková    předseda ZO ČZS               foto. Zbyněk Juřica

. .
. .

Brigáda

Ve čtvrtek 30.5.2024 odpoledne se uskutečnila brigáda na sečení břehů kolem cesty ke kamenolomu. Brigády se zúčastnili Vlastimil Slavík, Ondrej Prechtl, Petr Štyks, Libor Kundrata, Jiří Křižánek.                                                                   Foto Zbyněk Juřica. 
.

ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘU – ČEJKOVICE – 18.5.2024

V sobotu 18.5.2024 se uskutečnil zájezd žlutavských zahrádkářů a jejich rodinných příslušníků do Čejkovic.
Nejdříve navštívili firmu Sonnentor s.r.o., která vznikla v r. 1988 v rakouské vesničce ve Waldviertlu. Brzy se přestěhovala na jižní Moravu do Čejkovic. Dnes jsou firma a její výrobky stálicemi v oblasti bylinek, bylinkových a ovocných čajů a směsí koření, vše v bio kvalitě. Suroviny se získávají jednak ekologickým pěstováním z místní produkce, jednak přímým férovým obchodem se zeměmi z různých částí světa. To všechno se mohli zahrádkáři dovědět na exkurzní trase v nově vybudované hale Solis. Z architektonicky unikátního prostoru si mohli prohlédnout i celý proces výroby. Poté se mohli projít mezi bylinkovými záhony, podívat se z vyhlídky po okolí, posedět ve firemní kavárně nebo si nakoupit něco z bohaté nabídky v podnikové prodejně.
Po výtečném obědě v restauraci Kuželna si účastníci zájezdu prošli Čejkovice a zastavili se na náměstíčku, kde probíhala akce „Umění, jídlo a víno, levandule“.
Poslední zastávkou byla společnost Templářské sklepy Čejkovice, jejíž počátky sahají do 13. století a jsou spojeny s působením řádu templářských rytířů na Moravě. Dnes vinařské družstvo působí v historických sklepech, kde má uloženo více než 350 tisíc litrů vín v dubových a barikových sudech a rozsáhlý archív lahvově zralých vín. Zahrádkáři ochutnali při komentované prohlídce v tajemné atmosféře středověku několik vzorků skvělých vín, které si pak mohli zakoupit v podnikové prodejně.
Po celodenních zážitcích se unavení, ale spokojení výletníci vrátili domů. Poděkování patří i firmě autobusová doprava Gracla, která zajišťovala dopravu po celý den.

Za ZO ČZS Jarmila Bilíková

. .

Sběr železa

Ve čtvrtek 25. 4. 2024 uspořádali žlutavští zahrádkáři sběr železa v obci. Železným šrotem od občanů zaplnili celý kontejner. Brigády se zúčastnili: Vlastimil Slavík, Richard Šiška, Bohuslav Mišurec, Stanislav Jeřábek, Jiří Křižánek a Libor Kundrata.
Foto.: Zbyněk Juřica

. .
. .
. .

.

Ukázka řezu stromů

V pátek 5. 4. 2024 se v sadu u pana Vlastimila Slavíka za krásného jarního počasí uskutečnila ukázka řezu slivoní. Odborně ji vedl pan Jiří Marčík, který zároveň poskytl řadu užitečných rad přítomným zahrádkářům i zájemcům z řad veřejnosti.

 

 

Foto. Zbyněk Juřica

. .

Brigáda

V sobotu 23. 3. 2024 se za krásného jarního počasí uskutečnila brigáda žlutavských zahrádkářů na návsi i v jiných částech obce. Brigády se zúčastnilo 22 členů ČZS.
Pod vedením pana Jaroslava Stratila byly pokáceny dvě přerostlé borovice v Kadlůbku. Manželé Antonín a Jiřina Kociánovi se postarali o ořezání ovocných stromů u Motokrosu.
Na návsi pracovali Luboš Bobek, Jarmila Bilíková, Luboš Hubáček, Monika Chloupková, Staňa Jeřábek, Zbyněk Juřica, Jirka Křižánek, Libor Kundrata, Bohuslav Mišurec, Miroslav Mišurec, Vladimír Mišurec, Tomáš Piska, Ivana Pisková, Ondrej Prechtl, Robert Šiška, Petr Štyks, Miluše Švecová, Kamila Zapletalová, Zbyněk Žaludek, Oldřich Železník, Jan Kuchařík. Za pomoc děkujeme panu Miroslavu Stokláskovi.
Na návsi byly ostříhány všechny keře, vyhrabány trávníky a doseta tráva, byly vyčištěny ostrůvky u točny a doplněny novou vrstvou kůry, upraven pomníček pod lípou a ořezána líska pod sokolovnou.
Děkujeme všem za skvěle odvedenou práci.
Ing. Monika Chloupková  předseda ČZS

Foto: Zbyněk Juřica .
Foto: Zbyněk Juřica .
. .

Výroční členská schůze ZO ČZS

V sobotu 2.3. 2024 se v místní sokolovně konala schůze žlutavských zahrádkářů. Zůčastnilo se 26 členů.

V úvodu uctili zahrádkáři památku dlouholetého člena pana Cyrila Bureše.

Hodnotící zprávu za rok 2023 přednesla předsedkyně ZO Monika Chloupková. Byl to rok, kdy začal pracovat nový výbor. Po 19 letech se s předsednictvím rozloučil pan Bohuslav Mišurec. Základem činnosti zahrádkářů byly brigády v obci. Proběhlo několik brigád na návsi (kácení uschlých stromů a odstranění přerostlých keřů, údržba a čištění ostrůvků a pomníčků, úklid školního pozemku), údržba obecních alejí a sběry železa.

Zahrádkáři se účastnili i společenských a kulturních akcí. Uspořádali výstavu ovoce a zeleniny s koštem slivovice, ořechovky a marmelád, uskutečnili ukázku řezu slivoní, soutěž Rozkvetlá Žlutava, Odpoledne se spolky na ukončení prázdnin, vánoční jarmark při rozsvěcování vánočního stromu aj.

V lednu si zahrádkáři uspořádali akci Gulášek ve skale. V dubnu se uskutečnil zájezd do Mandlárny a mandloňových sadů v Hustopečích u Brna a do vinného sklípku v Šardicích.

Předsedkyně také poděkovala všem členům za práci, vedení obce za podporu a panu Jiřímu Marčíkovi a Ladislavu

Strouhalovi za přípravu fotodokumentačního seriálu o významných a zajímavých stromech v katastru Žlutavy.

Předsedkyně ZO přednesla návrh Plánu činnosti na rok 2024:

2.3. Výroční členská schůze
23.3. Brigáda na návsi
5.4. Ukázka řezu stromů u pana Slavíka
18.5. Zájezd Čejkovice (Sonnentor, Templářské sklepy)
5.10. Výstava ovoce a zeleniny
9.11. Husa na sokolovně
30.11. Vánoční jarmark při rozsvěcování vánočního stromu.

Dále se budou konat sběry železa, údržba ovocných alejí a zeleně na návsi, soutěž Rozkvetlá Žlutava, činnost Mladých zahrádkářů, přednášková činnost aj. Nástěnka a propagace na Infokanále a na facebookových stránkách organizace.

Výbor ZO ČZS bude pracovat ve složení:

Předseda – Ing. Monika Chloupková
Místopředseda – Ivana Pisková
Tajemník – PhDr. Jarmila Bilíková
Pokladník – Vlastimil Slavík
Kronikář – Miluše Švecová
Členové – Stanislav Jeřábek, Vladimír Mišurec, Zbyněk Žaludek.
Do organizace byl také přijat nový člen Jan Kuchařík.

V diskuzi informovala místopředsedkyně o akci na počest pana Cyrila Bureše, kterou pořádá soubor Radovánek. Předsedkyně upřesnila údaje o připravovaném zájezdu a o přednášce docenta Hájka o sršni asijské.

Závěrem poděkoval zahrádkářům za jejich práci místostarosta obce Jaroslav Pekař. Také informoval o chystaných dopravních uzavírkách.

Na závěr bylo schváleno usnesení z VČS ZO ČZS, ženám byly předány kytičky k MDŽ a schůze byla ukončena.

. .
. .

 

BRIGÁDA

 

Dne 4.11.2023 se uskutečnila brigáda zahrádkářů. Proběhlo kácení smrku za kostelem a tújí nad autobusovou zastávkou a domu č.p. 2 a 3 pod vedením obce a pana Jaroslava Stratila.
Brigády se zúčastnili: Jarmila Bilíková, Stanislav Jeřábek, Luboš Hubáček, Jiří Bravenec, Miluše Švecová, Bohuslav Mišurec, Zbyněk Žaludek, Tomáš Piska, Petr Štyks, Jiří Křižánek, Jiří Menšík, Oldřich Železník, Libor Kundrata, Jan Kuchařík, Josef Štěpáník, Zbyněk Juřica a obecní zaměstnanci.
Děkujeme za skvěle odvedenou práci p.Stratilovi a všem zúčastněným.

Ing. Monika Chloupková       předseda ZO ČZS Žlutava

. .
. .
. .

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY – 7.10.2023

V sobotu 7. října 2023 se v místní sokolovně konala tradiční zahrádkářská výstava ovoce a zeleniny, jejímž pořadatelem byla základní organizace ČZS Žlutava.
Předseda ZO Ing. Monika Chloupková děkuje všem sponzorům, díky nimž zahrádkáři připravili pěkný a široký výběr cen.
Žlutavští zahrádkáři na výstavu nachystali řadu výpěstků a dekorací. Návštěvníci ochutnali lahodné domácí pochoutky, široký byl výběr dobrot a občerstvení od místních zahrádkářek.
Pohodový den si přišly užít všechny generace. Pro děti byl připraven dětský koutek, kde si mohly děti vyrobit nápaditý výrobek.
Součástí výstavy byla exkluzívní nabídka ovoce a zeleniny z regionálních oblastí Česka a Slovenska. Občané nejen ze Žlutavy si mohli zakoupit kvalitní produkty, o které byl hodně velký zájem a velké poděkování patří panu Ferdinandovi Sudickému.
S napětím byly sledovány výsledky koštu slivovice, letních kvasů a letos poprvé i koštu ořechovky.
K přátelské atmosféře přispěla také paní Ivana Pisková svým moderátorským uměním. Celý den i večer byl doprovázen písničkami od Zbyňka Juřici.

Výsledky soutěží:

ROZKVETLÁ ŽLUTAVA – KRÁSY NAŠICH ZAHRAD: 1. Marcela Juřicová, 2. Lenka Prechtlová, 3. Jiřina Menšíková

SOUTĚŽ MARMELÁD: 1. Hana Železníková, 2. Jarmila Vičánková, 3. Eva Kolářová

JABLKO ROKU: 1. Antonín Kocián, 2. Jiří Menšík, 3. Josef Štěpáník

ZELENINA ROKU: 1. Lenka a Ondřej Prechtlovi, 2. Jiřina Menšíková, 3. Šárka Večerková

OŘECHOVKA: 1. Vladimíra Neradilová

LETNÍ KVAS: 1. Vladimír Mišurec (Lučina), 2. Ferdinand Sudický, 3. Vlastimil Slavík

. .
. .
. .
. .
. .

.

SBĚR ŽELEZA

V úterý 3.10.2023 uspořádali žlutavští zahrádkáři sběr železa v obci.
Zúčastnili se: Stanislav Jeřábek, Zbyněk Juřica, Jiří Křižánek, Libor Kundrata, Bohuslav Mišurec, Vladimír Mišurec, Vlastimil Slavík, Robert Šiška, Petr Štyks, Oldřich Železník a Jan Kuchařík.      Ing. Monika Chloupková
                                 předseda ZO ČZS Žlutava

. .

BRIGÁDA
Dne 11.8.2023 se uskutečnila brigáda ořezu stromů a růží v obci, proběhlo kácení třech jehličnatých stromů u pomníku.
Brigády se zúčastnili: Jarmila Bilíková, Ivana Pisková, Milena Švecová, Ondřej Prechtl, Bohuslav Mišurec, Zbyněk Žaludek, Vladimír Mišurec, Jiří Menšík, Oldřich Železník, Libor Kundrata, Jan Kuchařík, Josef Štěpáník, Zbyněk Juřica a obecní zaměstnanci.
Děkujeme za skvěle odvedenou práci p.Stratilovi a všem zúčastněným.
Ing. Monika Chloupková   předseda ZO ČZS Žlutava

. . .

.

 

. .  

. Dne 20. 07.2023 se konala brigáda na motokrose.
Provedené práce - úprava výsadby stromů v aleji, sečení trávníku a na požádání organizátorů sobotních závodů na motokrose členové zahrádkářského spolku Žlutava upravili i sečením start a cíl.
Zúčastnili se tito členové: Bohuslav Mišurec, Stanislav Jeřábek, Ladislav Mišurec, Jiří Menšík, Jiří Brabenec, Luboš Hubáček, Oldřich Železník.
. .

BRIGÁDA
Dne 15.6.2023 se uskutečnila brigáda na návsi. Žlutavští zahrádkáři očistili ostrůvky na návsi, na točně, za kostelem a kolem lípy. Brigády se zúčastnili Bilíková Jarmila, Švecová Miluše, Zámečníková Ilona, Chloupková Monika a Jeřábek Stanislav.
Ing. Monika Chloupková          předseda ZO ČZS Žlutava

. .
. .

BRIGÁDA U MOTOKROSOVÉ TRATĚ
Dne 12.6.2023 se uskutečnila brigáda žlutavských zahrádkářů na motokrosu, kde byla křovinořezem posekána tráva.
Brigády se zúčastnili Petr Štyks, Libor Kundrata, Ondřej Prechtl a Zbyněk Žaludek.
Ing. Monika Chloupková            předseda ZO ČZS Žlutava

. .
. .

KROUŽEK MLADÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
Pod odborným dohledem vedoucí kroužku PhDr. Jarmily Bilíkové se děti starají o květinové truhlíky v okolí školy.
Kroužek mladých zahrádkářů pracuje při místní základní škole a děti se starají i o školní zahradu.
Ing. Monika Chloupková      předseda ZO ČZS Žlutava

. .
. .

.

BRIGÁDA U KAMENOLOMU
Dne 7.6.2023 se uskutečnila brigáda žlutavských zahrádkářů u kamenolomu, kde byla křovinořezem posečena tráva. Brigády se zúčastnili Bohuslav Mišurec, Stanislav Jeřábek, Jiří Křižánek, Oldřich Železník a Vlastimil Slavík.  
Ing. Monika Chloupková     předseda ZO ČZS Žlutava

.
. .

BRIGÁDA NA SLOVÁČENÁCH
Dne 6.6.2023 se uskutečnila brigáda žlutavských zahrádkářů na Slováčenách v třešňové aleji, kde se křovinořezem posekla tráva. Brigády se zúčastnili Robert Šiška, Ondra Prechtl, Libor Kundrata, Petr Štyks, Zbyňa Žaludek a Zbyňa Juřica.

. .
. .

ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ

Dne 22. 4. 2023 se uskutečnil zájezd zahrádkářů a jejich rodinných příslušníků do Mandlárny v Hustopečích u Brna, kde byla pro účastníky připravena odborná přednáška o historii a péči o mandloňové sady a samotný vznik Mandlárny. Zahrádkáři mohli ochutnat i mandlové produkty a zakoupit si je v podobě mandlové kávy, různě ochucených mandliček, paštiky, mandlových likérů i mandlového piva.
Dále se zahrádkáři přesunuli do mandloňových sadů, kde byla i rozhledna, na kterou si mohli fyzicky zdatnější vyšlápnout, odkud byl nádherný výhled i na Pálavu a okolí. Počasí vyšlo, takže si to všichni moc užili.
Potom následoval vydatný oběd v obci Šardice a přemístění do vinného sklepa pana Šnajdra, který připravil degustaci v podobě bílého, růžového a červeného vína. Ve vinném sklípku nechyběl ani kulturní program, který připravila paní Ivana Pisková ve spolupráci s některými členy zahrádkářů. Velké poděkování patří také firmě autobusová doprava Gracla, která zajistila bezpečný odvoz tam i zpět.

. .
.          .        .
. .

SBĚR ŽELEZA

Ve čtvrtek 20.4.2023 uspořádali žlutavští zahrádkáři sběr železa v obci.

. .
. .

BRIGÁDA NA NÁVSI
V sobotu 1.4.2023 se uskutečnila brigáda zahrádkářů. Převládalo aprílové počasí, které nikoho neodradilo a vše se podařilo dle plánu. Brigády se zúčastnilo celkem 29 zahrádkářů. Pracovalo se především na návsi. U zbrojnice byla pokácena uschlá lípa, za pomocí techniky byly vytrženy keře pod domem Potočných a u studny hasičské zbrojnice. Na točně a nad kostelem zahrádkáři vyčistili ostrůvky, ostříhali ozdobné keříky a vyhrabali listí. Za kostelem byla upravena lípa. Pomník u kostela byl vyčištěn a uklizen od listí. Kolem silnice na návsi byly ošetřeny a ostříhány stromy a keře, chodníky byly zbaveny nežádoucího mechu a zameteny. U sokolovny se ostříhal a upravil lískový keř. Veškeré suché větve, listí i dřevo bylo naloženo a odvezeno pracovníky obce.

. .
. .

Brigády se zúčastnily také děti z kroužku Mladých zahrádkářů – Diana Štanzlová, Oliver Hanák a Amálka Žaludková. Společně s PhDr. Jaruškou Bilíkovou ostříhaly a uklidily suché bylinky. Vyplely jahody a zametly školní dvůr. Děti pomáhaly nakládat větve a listí do kontejneru.

. .

Jarní brigáda zahrádkářů se konala za spolupráce spolku zahrádkářů, starosty Ing. Stanislavem Kolářem a pracovníků obce. Smyslem brigády je zušlechtění obce a zkrášlení zeleně. Předsedkyně ZO ČZS Ing. Monika Chloupková děkuje všem členům a členkám za účast a výborně odvedenou práci.UKÁZKA OŘEZU STROMŮ
Dne 24.3.2023 se v sadu u pana Vlastimila Slavíka (u pálenice) uskutečnila ukázka řezu stromů.

. .
. .

BRIGÁDA ZAHRÁDKÁŘŮ
Dne 22.3.2023 se uskutečnila brigáda žlutavských zahrádkářů v třešňové aleji u Kamenolomu.
Byly pokáceny dva vzrostlé stromy, které bránily v růstu zasazeným třešním a odstraněny náletové dřeviny a křoví. Brigády se zúčastnili Vlastimil Slavík, Petr Štyks, Zbyněk Žaludek, Radek Očadlík, Richard Šiška a Ivana Pisková.

. .
. .

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

V sobotu 4.3.2023 se v místní sokolovně konala Výroční členská schůze místních zahrádkářů.
Zúčastnilo se 30 členů.
Proběhlo zhodnocení roku 2022, kdy byla uspořádána výstava ovoce a zeleniny, proběhlo několik brigád, zahrádkáři se zúčastnili zájezdu na výstavu Slovanská epopej v Moravském Krumlově.

Členská schůze jednohlasně schválila nový výbor ZO ČZS:

- Předseda Ing.Chloupková Monika
- Místopředseda Pisková Ivana
- Tajemník Bc.Zapletalová Kamila
- Pokladník Slavík Vlastimil
- Kronikář Švecová Miluše
- Členové Jeřábek Stanislav, Mišurec Vladimír, Žaludek Zbyněk

Předseda organizace Bohuslav Mišurec poděkoval za dlouholetou spolupráci členům výboru i organizace, obci, panu Marčíkovi a sponzorům a zdůraznil, že členky nového výboru už tři měsíce spolupracují se stávajícím výborem a přinášejí do činnosti organizace nové nápady. Zároveň popřál novému výboru hodně štěstí v práci .

Plán činností na rok 2023:

- Ukázka řezu stromů u p.Slavíka v sadu dne 24.3.2023
- Brigáda na návsi dne 1.4.2023
- Zájezd do Hustopečí u Brna (mandlárna) dne 22.4.2023
- Sběr železa 2x ročně
- Výstava ovoce a zeleniny dne 7.10.2023
- Rozkvetlá Žlutava
- Údržba alejí dle potřeby
- Činnost kroužku mladých zahrádkářů-Jarmila Bilíková
- Nástěnka – nově vede Kamila Zapletalová
- Kronika – Miluše Švecová

Členská schůze jednohlasně schválila přijetí nových členů: Piska Tomáš, Žaludek Zbyněk,   Štyks Petr

V závěru schůze proběhla diskuse. PhDr.Jarmila Bilíková zhodnotila činnost kroužku Mladí zahrádkáři.
Předsedkyně nového výboru Ing.Monika Chloupková poděkovala dosavadnímu předsedovi Bohuslavu Mišurcovi za dlouhodobou zodpovědnou práci. Místostarosta obce Jaroslav Pekař poděkoval zahrádkářům za jejich práci pro obec.
K životnímu jubileu pana Antonína Kociána popřála za všechny členy Monika Chloupková.

. .
. .

VÝSLEDKY ROZKVETLÉ ŽLUTAVY

Do letošního, 13. ročníku Rozkvetlé Žlutavy-jaro 2022 bylo zařazeno celkem 93 fotografií.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

CENY STAROSTY OBCE:

1.MÍSTO: Veronika a Aleš Marčíkovi
2.MÍSTO: Naďa Sovadinová
3.MÍSTO: Miluše Švecová

Čestné uznání ZO ČZS:

Ladislav Strouhal, Radka Meszárosová, Dana Žůrková, Marie Prechtlová, Krejčiříkovi Žlaby, Jiřina Menšíková a Anna Skácelová.

Prosíme všechny výše uvedené, aby se dostavili v sobotu 8. října 2022 na zahrádkářskou výstavu ovoce a zeleniny. Předání cen bude v sokolovně Žlutava zahájeno v 18.15 hodin.

ROZKVETLÁ ŽLUTAVA – Dana Burešová

VYCHÁZKA KE KOCIÁNŮM

Podzim je ideálním obdobím pro návštěvu sadů. ZO ČZS Žlutava děkuje členu organizace Antonínu Kociánovi, který v úterý 27. září uspořádal pro místní zahrádkáře exkurzi do vlastní zahrady. Členové spolku se dozvěděli řadu zajímavostí o jednotlivých odrůdách stromů, informace z teorie o jejich pěstování a v hovořilo se také o nejčastějších chorobách a škůdcích, kteří se v posledních letech objevují ve žlutavských zahradách.

VÝBOR ZO ČZS Žlutava

Exkurze v zahradě u Kociánů. Exkurze v zahradě u Kociánů.

JARNÍ VÝLET ZAHRÁDKÁŘŮ

Krásná a dechberoucí. Taková je Slovanská epopej od Alfonse Muchy, kterou v sobotu 24. dubna navštívili žlutavští zahrádkáři v Moravském Krumlově. Na tamějším zámku si členové spolku prohlédli monumentální soubor velkoformátových pláten. V rámci hodinové prohlídky se jim dostalo profesionálního výkladu průvodkyně k obsahu všech dvaceti děl. Idea Slovanské epopeje vznikla před více než sto lety. Autor na ní pracoval po dobu šestnácti let.

Obrazy jsou temperovými barvami rozmíchanými s vaječným žloutkem namalovány na lodních plachtách. Prohlídkou tohoto jedinečného díla, o které je ve světě mimořádný zájem, byli účastníci zájezdu v rámci dopoledního programu nadšeni. Velmi se líbila i odpolední část výletu v Šardicích, která se po výtečném obědě v restauraci Sahara odbývala ve Vinařství u Šnajdrů. Tady na dveře vinného sklípku Jožky Šnajdra zaklepali žlutavští zahrádkáři v patnáct hodin. Nejednalo se o běžnou návštěvu sklepa, neboť na zahrádkáře tu čekal program vyladěný do posledního detailu.

O ten se postaral zejména člen spolku Cyril Bureš. Dovezl si vlastní housle a připravil hudební a vtipný program, který by „ do kapsy strčil i početnou cimbálovku.“Úspěch a velký potlesk přítomných měla zejména ta část zábavného programu, kdy manželé Piskovi ze Žlabů oslavovali ocelovou svatbu. (Manželství po jedenácti letech je už pevné jako ocel). Veselé, dojemné i jedinečné okamžiky při vzpomínkách na klíčové události společné cesty životem zažívala zejména nevěsta Ivanka, které byla od zahrádkářů předána kytice a originální svatební dar.

Akce měla slavnostní nádech a po celou dobu se účastníci bavili nad sklenkou vynikajícího šardického vínka. Vinařství Šnajdr plně přizpůsobilo návštěvu požadavkům zahrádkářů a připravilo pro ně řízený degustační program patnácti skvělých vzorků vín od klasiky „Rýňák, Chardonnay… až po některé méně známé moderní odrůdy nebo bílé víno …… klaret, vyrobené z červených hroznů. Líbilo se i občerstvení v podobě škvarkových chlebů, ochutnávka sýrovo-klobásových mís, výběr dalších chuťovek a reprezentativní podání celého programu.

Žlutavští zahrádkáři si tak díky sklepmistrovi Jožkovi Šnajdrovi užili bohatý zážitkový program a měli krásné a jedinečné odpoledne. Pro zájemce k tomu přispěla i prohlídka výrobních prostor s ukázkou technologie a možnost zakoupit si víno jejich produkce. Za pěkně zorganizovaný den děkují žlutavští zahrádkáři předsedovi spolku Bohuslavu Mišurcovi a dále zejména PhDr. Jarmile Bilíkové, která měla přípravu, náročnou organizaci a nemálo práce s tím spojené, na starost. Zájezd se mimo jiné měl konat vloni a jeho termín se kvůli covidovým opatřením několikrát měnil.

„Vse klaplo, dobře, že nepršelo… výlet byl skvělý a zaslouží si potlesk“, znělo v autobuse při cestě zahrádkářů směrem domů. Poděkování za spolupráci, spolehlivou, pohodovou a bezpečnou jízdu vyslovují žlutavští zahrádkáři také firmě Autodoprava Gracla.

Cílem letošního výletu zahrádkářů byla Slovanská epopej. Dějiny slovanských národů – epopej věnoval malíř českému národu.
Závěrečný obraz cyklu Slovanské epopeje. Vinný sklep u Šnajdrů v Šardicích nabídl zahrádkářům pěknou atmosféru.
„Dyž dívča dávalo sbohem sloboděnce“, zpívalo se v Šardicích Ivaně Piskové na ocelové svatbě. Šardice – zábava při sklence dobrého vína.
Šardice – znalci vína dali ocenění TOP značce Neuburg.  

BONZOVÁ MEDAILE CYRILU BUREŠOVI

Vyznamenání Republikové rady Českého zahrádkářského svazu obdržel člen žlutavské základní organizace pan CYRIL BUREŠ. Bronzová medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkářství mu byla udělena za aktivní a obětavou práci ve svazu, v němž působí téměř čtvrt století. Pan Bureš je skvělým organizátorem a moderátorem žlutavských výstav ovoce a zeleniny. Svým hudebním nadáním, veselou a přátelskou povahou dokáže strhnout k dobré zábavě všechny v sále. Zvláště ceněny jsou jeho pěstitelské rarity a zahrádkářská odbornost, která je vzorem pro všechny členy. Organizace oceňuje jeho přístup a zkušenosti, které předává mladším členům spolku. Práce vyznamenaného byla vždy přínosem a přispěla k dobrým výsledkům organizace.

CYRILKU, BLAHOPŘEJEME.                                                                                Žlutavští zahrádkáři

.

Bronzovou medaili Republikové rady předal Cyrilu Burešovi předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec.

 

 

 

 

 


NOVÁ SEZÓNA MLADÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

Rajčata, papriky a kedlubny jsou nejlepší čerstvě utržené. Jsou zdravou a vynikající zeleninou a v letošní zahrádkářské sezóně je pěstují také děti zahrádkářského kroužku při ZO ČZS Žlutava. Ty se sešly na Den země – 28. dubna na školním pozemku, aby vyplely školní záhony, zasadily uvedenou zeleninu a chybějící jahodníky a dále do čtyř betonových truhlíků osadily tři desítky sazenic afrikánů.

Pod odborným dohledem vedoucí kroužku PhDr. Jarmily Bilíkové děti vsadily sazenice do země, lehce je pokryly zeminou a opatřily zálivkou. Poděkování patří také zahrádkáři Stanislavu Jeřábkovi, který důkladně připravil půdu pro novou úrodu, kterou společně s dětmi zkypřil a urovnal hráběmi. Kroužek mladých zahrádkářů pracuje při místní základní škole pod patronací zřizovatele, kterým je žlutavská základní organizace Českého zahrádkářského svazu.

VÝBOR ZO ČZS ŽLUTAVA

Děti zahrádkářského kroužku mají o zábavu postaráno. Práce mladých zahrádkářů na školním pozemku.
Když zahradničí naši nejmenší… Nadšení malí pěstitelé připravují letošní zahrádkářskou sezónu.
Kroužek mladých zahrádkářů vede PhDr. Jarmila Bilíková.  
Přípravu záhonů a pěstební plochu ve skleníku zajistil společně s dětmi zahrádkář Stanislav Jeřábek. Čerstvá a vlastnoručně vypěstovaná zelenina je k nezaplacení. Foto ve žlutavském školním skleníku.

JARNÍ ÚKLID ZAHRÁDKÁŘŮ

V sobotu 2. dubna se konala jarní brigáda zahrádkářů. Ta se uskutečnila podle původního plánu a nezabránilo jí ani chladné aprílové počasí. Dubnový úklid byl zaměřen na pročištění řady obecních prostranství a odstranění nežádoucích dřevin. Pracovalo se nejen na návsi, ale také ve sběrném dvoře v dolní části obce, kde bylo prořezáno pět ovocných stromů.

Výsledkem jarní brigády jsou vyčištěné ostrůvky s dřevinami na točně a nad kostelem. Naše zahrádkářky ostříhaly ozdobné keříky. Na místě byly odstraněny suché a poškozené větvičky, nové výhonky byly zkráceny tak, aby i letos krásně kvetly. Prostor byl vyčištěn od listí. Kompletního úklidu se dočkal i pomník padlým vojínům z první světové války včetně jeho okolí.

Duben je čas úklidu – brigáda zahrádkářů. Rukavice, nůžky, hrábě a pytle – žlutavské zahrádkářky v akci.

Společnými silami se z řad zahrádkářské členské základny pustili do práce také muži. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a přehlednosti při výjezdu aut byla pokácena přerostlá túje pod domem u Štěpaníků a došlo k průřezu dřeviny před domem Kuchařových na dolním konci. Další práce obdobného charakteru se uskutečnily na Podsedkách před domy čp. devět a deset, kde byl prostor rovněž uklizen.

Dle odborných doporučení pana Jiřího Marčíka z Ovocných sadů Žlutava byla prořezána ginkgo biloba na návsi. Odborné práce zajistil arborista a dendrolog Martin Mišurec, kterému ZO ČZS děkuje za nezištnou pomoc. Zahrádkáři omladili lípu na ostrůvku na dolním konci, u níž byly odstraněny zejména nežádoucí výhony a stejné pozornosti se dostalo také lípě u žlabské zastávky.

Příroda se probouzí – v dubnu mají žlutavští zahrádkáři hodně práce. Duben je čas úklidu

Jarní brigáda zahrádkářů ve Žlutavě se konala v souladu se záměry obce – po dohodě a za dobré spolupráce spolku se starostou inženýrem Stanislavem Kolářem. Smyslem brigády je pomoci Obci Žlutava při úklidu a zkrášlení zeleně a realizovat potřebné a žádané obecní proměny.

Předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec vyslovuje poděkování za účast a práci všem členkám a členům svazu, které nepříjemné chladné počasí tentokrát nijak neodradilo. Zahrádkáři děkují za ochotu rovněž Václavu Poláškovi z místního pohostinství, který členům organizace otevřel provozovnu o něco dříve a na závěr akce připravil pro brigádníky teplý čaj, kávu a výbornou zelňačku.

Rukavice, nůžky, hrábě a pytle – žlutavské zahrádkářky v akci. Túje byla přerostlá a musela pryč – před domem u Štěpaníků.
VÝBOR ZO ČZS ŽLUTAVA

VÝROČNÍ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ

Rok 2021 byl pro zahrádkáře mimořádný a náročný. Členové spolku se potýkali s řadou omezení z důvodu pandemie, avšak zásadní bylo, že po celou zahrádkářskou sezónu byli aktivní a podařilo se jim splnit všechny úkoly. Pozitivní a potěšitelné je i to, že se vloni podařilo uspořádat výstavu ovoce a zeleniny, která byla v roce 2021 jednou z mála společenských akcí v naší obci.

V minulém roce odpracovali členové spolku na brigádách pro obec 293 hodin. Uvedl to předseda spolku Bohuslav Mišurec na výroční členské schůzi základní organizace. Ta se konala v sobotu 19. února v sokolovně Žlutava a její členové na ní schválili nejen plán práce pro rok 2022, ale i termín konání letošní výstavy ovoce a zeleniny, která se uskuteční 15. října.

VÝBOR ZO ČZS ŽLUTAVA

. .
. .
 

BRIGÁDY ZAHRÁDKÁŘŮ ZAČÍNAJÍ

Slunečný dopolední čas soboty pátého února byl impulsem pro žlutavské zahrádkáře, kteří v naší obci začali kontrolovat stav a zdraví ovocných alejí. Předjaří je vhodným termínem pro řez jádrovin a rovněž pro odstranění nežádoucích, parazitujících výhonků  tzv. vlků. Ty je nutné odstranit, aby stromky měly  více energie a lépe plodily.
První sobotní brigáda začínající zahrádkářské sezóny se uskutečnila v aleji u motokrosu, kde budou zahrádkáři - jakmile to počasí dovolí -  v pracích nadále pokračovat. Následovat bude kontrola a prořezávání ovocných stromků na Slováčenách a v aleji směrem ke kamenolomu. Ve své péči má Český zahrádkářský svaz Žlutava celkem tři ovocné aleje.  .

                                                                                                                           Výbor ZO ČZS Žlutava

Alej K Srnímu kameni - žlutavští zahrádkáři odstraňují nežádoucí a zahušťující výhony. Zimní řez stromků v předjarním období 2022 


PODSEDKY – BRIGÁDA ZAHRÁDKÁŘŮ

Ve středu 24. listopadu se v centru naší obce, v části Podsedky uskutečnila pětihodinová brigáda žlutavských zahrádkářů, kteří se zaměřili zejména na pokácení stromů, odstranění náletových dřevin a na průřez keřů. K rozhodnutí pokácet a prořezat tuto zeleň došlo po dohodě s Obecním úřadem Žlutava, a to na podnět řady občanů, neboť tato výsadba, uskutečněná před mnoha desítkami let, již vzhledem ke stáří vegetace nesplňovala zejména svou estetickou funkci.
Ačkoliv se kácení stromů a prořez zeleně jeví jako jednoduchá záležitost, zdaleka tomu tak není. Práce vyžaduje určité zkušenosti a fyzickou zdatnost pracovníků, kteří musí prvořadě dbát na dostatečnou bezpečnost. Poděkování proto patří zejména devítičlenné skupině žlutavských zahrádkářů, kteří díky poskytnuté mechanizaci Jiřího Marčíka ze Sadů Žlutava zajistili bezproblémový chod celého kácení a prořezů.
Nemalý dík patří rovněž Vlastimilu Sovadinovi, který pomocí techniky následně odstranil i kořeny ze země, přičemž zbylé pařezy budou profesionálně chemicky ošetřeny Jiřím Marčíkem. Součástí kácení byl rovněž kompletní úklid prostranství. Ten uskutečnili žlutavští zahrádkáři v součinnosti s Obecním úřadem, jehož pracovník Miroslav Stoklásek odvezl z místa brigády tři plně naložené kontejnery.

VÝBOR ZO ČZS ŽLUTAVA

Podzimní brygáda zahrádkářů .

 

PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA

Exkluzívní nabídka ovoce a zeleniny z regionálních oblastí Česka a Slovenska byla součástí podzimní zahrádkářské výstavy, která se konala v sobotu 16. října ve žlutavské sokolovně. Novinka, která se uskutečnila zásluhou Ferdinanda Sudického z firmy Čeroz Olomouc, zaznamenala úspěch. Zájem o malý prodejní trh, díky němuž si mohli občané Žlutavy zakoupit nejen kvalitní produkty, ale i například na místě strouhané čerstvé zelí, byl příchozími hodnocen jako úspěšný a nepochybně přispěl k dobré návštěvnosti výstavy v roce 2021.

Letošní výstavu ovoce a zeleniny zorganizovali žlutavští zahrádkáři po roční odmlce a to přetrvávající virové pandemii navzdory. Právě tato akce zůstala spolu s letošními celoročními brigádami na zvelebení obce, činností dětského zahrádkářského kroužku a pořádáním květinové soutěže hlavními prioritami činnosti ZO ČZS v roce 2021.

Jak zkonstatovali a ocenili mnozí návštěvníci výstavy, zahrádkáři tradičně připravili expozici vlastních výpěstků, pěkných i osobitých dekorací a pěstitelských rarit. S napětím byly sledovány i výsledky koštu slivovice (27 vzorků) a koštu letních kvasů(16 vzorků). I ten se podařilo zrealizovat díky úspěšné spolupráci zahrádkářů s dlouholetými sponzory. Předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec děkuje všem „koštérům“ za účast a doufá, že příští rok bude větší ovocná úroda.

Poděkování patří dětem a pedagogickému sboru ZŠ Žlutava, jejichž zásluhou byl sál vyzdoben výtvarnými pracemi na téma Barvy podzimu. K tradičně dobré přátelské a srdečné atmosféře přispěl originální moderátorský doprovod Cyrila Bureše. Líbila se tombola s více než stovkou cen a následná diskotéka Zbyňka Juřici, který písničkami na přání doprovázel společenský taneční večer do sobotní půlnoci.

Na výstavě byly předány ceny nejen vítězům 12. ročníku soutěže Rozkvetlá Žlutava, ale oceněno bylo i úsilí a snahy Obce Žlutava o zvelebení obecních prostranství květinovou výzdobou. Za poslední léta jde o novou muškátovou výzdobu před školním dvorem, sokolovnou, na zastávce u školy a o oživení ostrůvku na dolním konci. Podíl Obce Žlutava, jejíž zásluhou se naše obec stává obcí květin, byl vyzvednut Diplomem Českého zahrádkářského svazu.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

JABLKO ROKU: 1. Jiří Menšík (Prince). 2. Antonín Kocián (Melodie). 3. Cyril Bureš (Golden delicius).

ZELENINA ROKU: 1. Vlasta Burešová. 2. Jiřina Menšíková. 3. Miluše Švecová.

DEKORACE ROKU: Dana Štěpaníková.

RARITA ROKU: Ondřej Prechtl (rekordní sedmdesátikilogramová dýně).

SOUTĚŽ MARMELÁD: 1. Adéla Kolářová (meruňka). 2. Jindra Čeleďová (třešně). 3. Libuše Mišurcová (malina).

SLIVOVICE ROKU: 1. Tomáš Benedík. 2. Ing. Petr Mišurec. 3. Vlastimil Slavík.

LETNÍ KVAS: 1. Miluše Švecová. 2. Ferdinand Sudický. 3. Oldřich Železník.

VÝBOR ZO ČZS

Zahrádkáři naváží cibuli z farmy Bartošovice a mrkev z českých regionů. Vlastnoruční výpěstky Vladimíra Mišurce z Lučiny.
Zahájení výstavy ovoce a zeleniny 16. října – zelí na krouhání z Troubek již přijelo. Vítězkou 12. ročníku Rozkvetlé Žlutavy je Honoráta Zíková. První místo obdržela za celoročně krásnou a pestrou květinovou výzdobu před domem
Zelené Goldeny, červené top jablko Gala, česnek Sabagold ze Slovenska, brambory z blanické bramborářské oblasti – premiéra zahrádkářského trhu začíná. U příležitosti životního jubilea – 85 let byl za aktivní dlouholetou práci oceněn zakládající člen František Mišurec. Blahopřejeme.
Žlutavský receptář členů a členek spolku nabídl ochutnávku mnoha dobrot a specialit. Vlastnoruční výpěstky zahrádkáře Luboše Bobka.
„Koštéři“ vybírají nejlepší vzorky – šampiony roku 2021. Vybírá se ze švestek, meruněk, špendlíků, hrušek a rynglí. V dětském koutku užili mnoho zábavy i malí návštěvníci.
Druhý ročník soutěže marmelád připravila Blažka Železníková. Na guláš, který připravil Mirek Čabla, se těšili nejen zahrádkáři. V pohoštění nechyběl ani burčák a víno z Břeclavi
Aranžmá výstavy KVĚTY A BARVY PODZIMU 2021. Bronzovou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství udělila Republiková rada žlutavské člence Daně Burešové.
Zahrádkářská výstava připravila občanům obce příjemné posezení v prostorách sokolovny.
 

 

V červnu 2021 sekli žlutavští zahrádkáři ovocné aleje v obci.
 

.

.

 

Zahrádkářky čistí ostrůvky s dřevinami na návsi. Jaro 2021 na návsi Žlutava - zahrádkářky vyčistily ostrůvky s dřevinami na točně a nad kostelem.
 
 
SBĚR ŽELEZA
Žlutavští zahrádkáři připravují odvoz železa

V dubnu 2021 uspořádali žlutavští zahrádkáři sběr železa v obci.

 

 

 

 

VÝSADBA JAHODNNÍKŮ
. Březnová výsadba nových jahodníků na školním pozemku. Na snímku zahrádkář Stanislav Jeřábek.

 

ZÁCHRANA LÍPY VE ŽLABECH - 2021

Osud lípy u žlabské cesty není lhostejný žlutavským zahrádkářům.

ZO ČZS Žlutava děkuje A. Kociánovi, S. Jeřábkovi a B. Mišurcovi , kteří se pod vedením arboristy Martina Mišurce pokusili zachránit lípu u žlabské cesty. Tento památný strom před časem zničili vandalové. Akce se v souladu s protiepidemickými opatřeními konala v sobotu 27. března 2021.

ZO ČZS Žlutava

 

BŘEZNOVÝ VÝSEV ZELENINY - 2021

Zahrádkářův rok pomalu začíná a na vlastní zeleninu se budou moci zanedlouho těšit děti základní školy Žlutava. Ve středu 10. března se na školním pozemku podle pravidel proti šíření covidu uskutečnily první práce členů žlutavské zahrádkářské organizace. Pozornost byla věnována skleníku, v němž je jarní výsadba lépe chráněna proti jarním mrazíkům, ostrému jarnímu sluníčku či nejrůznějším škůdcům.
 
Skleník potřeboval doplnit půdu a po jejím celkovém ošetření zde byly vysety rané ředkvičky a římský i hlávkový salát. Ošetřeno na pozemku u místní ZŠ bylo dále devět hlav vinné révy, u níž došlo v tomto časném slunečném předjaří k řezu. Dle slov vedoucí zahrádkářského kroužku Žlutava PhDr. Jarmily Bilíkové budou v dalším období  dosazeny jahodníky na venkovním záhonu a ošetřen bude bylinkový trvalkový záhon.
                                                   Za ZO ČZS ŽLUTAVA Dana Burešová
Jaro ve skleníku 2021 Přípravu půdy a údržbu skleníku zajistil zahrádkář Stanislav Jeřábek. O odborný řez vinné révy se postarala Jarmila Bilíková.

KÁCENÍ STARÝCH BOROVIC

V sobotu 20. března se v centru naší obce uskutečnilo rizikové kácení přestárlých borovic. Bylo v režii dvou mladých a zručných arboristů – Martina Mišurce ze Žlutavy a Luboše Jankových z Hluku. Ti s pomocí výškové lanové techniky odstranili dva přerostlé a staré stromy, které by mohly ohrožovat majetek a chodce a hrozil i pád seschlých větví. Stáří borovic je odhadováno na více než čtyři desítky let.
Odstranění dřevin se uskutečnilo formou stromolezeckého kácení, kdy nejprve odspodu dochází k ořezávání větví, následuje špička a poté je postupně odstraňován kmen. Kácení přerostlých stromů se řadí mezi práce se zvláštní rizikovostí. V tomto případě byla umocněna tím, že se uskutečnila na veřejném prostranství ve frekventované zastavěné části a v těsné blízkosti vozovky.
Aby se kácení nestalo hrozbou pro zdraví kolemjdoucích a nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů je ze zákona nařízen technický dozor. Provozní bezpečnost proto po celý den zajišťovali žlutavští zahrádkáři. Dík patří Bohuslavu Mišurcovi, Stanislavu Jeřábkovi, Antonínu Kociánovi, Františku Krátkému a Luboši Bobkovi, kteří se postarali o závěrečný úklid větví a dřeva. Odpad byl nakládán do obecní Avie, naloženy byly čtyři korby.
Díky pracovníku Obce Miroslavu Stokláskovi docházelo k plynulému odvozu odpadu na farmu Žlutava, kde by měla být dřevní hmota štěpkována. S nakládáním na korbu vypomohla i skupinka mladých hasičů. Profesionální kácení, které se konalo v den, kdy začalo astronomické jaro, bylo zahájeno o půl deváté ráno a skončilo po 16 hodině odpoledne. Z důvodu celodenního mrazivého počasí patří všem jmenovaným aktérům zvláštní dík.

Za ZO ČZS Žlutava Dana Burešová

Dvě přerostlé třináctimetrové borovice na návsi musely pryč. Martin Mišurec nejprve odstranil větve, kmen „šel“ k zemi až na závěr.

Dvě přerostlé třináctimetrové borovice na návsi musely pryč.

Martin Mišurec a Lukáš Jankových, profesionální arboristé, kteří pracovali společně s lezeckým vybavením. Celodenní provozní dozor zajistili zahrádkáři Stanislav Jeřábek a Bohuslav Mišurec.
Úklid větví a jejich likvidaci zajistili žlutavští zahrádkáři. O odvoz se postarala Obec Žlutava, za volantem Miroslav Stoklásek.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OHLÉDNUTÍ

ZO ČZS Žlutava sdružuje občany Žlutavy, kteří mají zájem o aktivní zahrádkaření a kromě vlastní pěstitelské činnosti se již léta podílejí na řadě prospěšných aktivit pro krásu a rozvoj obce. Pro zvýšení odborné úrovně svých členů pořádá spolek přednášky, vycházky do ovocného sadu, odborné ukázky řezu stromků, ošetření školního vinohradu, přátelské posezení a jiné. Spolek výrazně a každoročně pomáhá Obci Žlutava pravidelnými jarními a letními brigádami na úpravu zeleně. V roce 2020 odpracovali členové spolku pro obec celkem 267 brigádnických hodin.

Značnou část úsilí věnují zahrádkáři péči o ovocné aleje v obci. V roce 2020 byly všechny tři obecní aleje (Slováčeny, K srnímu kameni a u Kamenolomu) posečeny a byly odstraněny náletové dřeviny. Změn doznal také školní pozemek, na němž vznikl nově vybudovaný okrasný záhonek se skalničkami, borůvkami, brusinkami a zkultivován byl bylinkový záhon.

Dále se členové spolku v roce 2020 podíleli na brigádě u hřbitova, na jehož venkovní straně odstranili část starých stromů a suché větve. Zahrádkáři pravidelně od jara do podzimu uklízeli od plevele zastávku na dolním konci, dále se konala početná brigáda na odstranění přerostlé trávy na točně a vyčištěny byly dva ostrůvky s dřevinami (na točně a u kostela).

Další brigádnická činnost však byla vzhledem k epidemiologické situaci utlumena. V roce 2020 nebylo možné uspořádat každoroční výstavu ovoce a zeleniny s oblíbeným koštem slivovice a zahrádkáři se nezapojili tematickou prezentací ani do školní akce Běh Žlutavou 2020. Členové spolku však uspořádali sběry železa a dva krátké výlety s omezeným počtem členů (do muzea a pivovaru v Záhlinicích, do Leteckého muzea v Kunovicích a zahradního centra v Kněžpoli. V minulém roce se uskutečnil 11. ročník Rozkvetlé Žlutavy. Zařazena do něj byla více než stovka fotografií a ve spolupráci s Obcí Žlutava připravili zahrádkáři slavnostní vyhodnocení soutěže v prostorách Obecního úřadu Žlutava.

A co zahrádkáři připravují pro rok 2021? Vzhledem ke zvýšenému výskytu virového onemocnění a nouzovému stavu dosud není znám termín výroční členské schůze, která se obvykle koná v březnu. Členové spolku přesto chystají řadu aktivit pro rok 2021. V rámci zahrádkářského kroužku se v předjaří uskuteční stříhání vinné révy, obnoven bude záhon s jahodami a očekává se rovněž úroda prvních brusinek a borůvek.

Dále se počítá se s výsadbou jarní zeleniny a péčí o bylinkový záhon. Zahrádkáři v roce 2021 ve spolupráci s Obecním úřadem uspořádají pro občany květinovou soutěž Rozkvetlá Žlutava - letošní dvanáctý ročník bude zaměřen na léto. Záměrem je rovněž po skončení karantény uskutečnit sběr železa. Stanoven je termín letošní výstavy ovoce a zeleniny, kterou členové spolku v sokolovně Žlutava plánují uspořádat v sobotu 16. října 2021.

Za ZO ČZS Žlutava Dana Burešová

 

ZAHRÁDKÁŘI NA VÝLETĚ

Zahradní centrum v Kněžpole bylo cílem tematického výletu žlutavských zahrádkářů, který se uskutečnil v první polovině září. Součástí zájezdu byla i návštěva Leteckého muzea v Kunovicích, kde si členové spolku prohlédli unikátní letouny včetně vládního speciálu TUPOLEV TU-154M "Naganský expres", který v roce 1998 přivezl z japonského Nagana slavnou olympijskou hokejovou výpravu do Prahy.

                                                                                                                                                 VÝBOR ZO ČZS Žlutava

Zářijový výlet zahrádkářů. Unikátní

 


 

BRIGÁDY ZAHRÁDKÁŘŮ

První z brigád v roce 2020  se uskutečnila v sobotu 11. července v ovocné aleji „K Srnímu kameňu.“ Na tomto stanovišti členové spolku zkontrolovali stav stromků, u nichž byly odstraněny nadbytečné výhony a doplnili k nim opěrné kůly, které již dosloužily.

Další brigáda se konala v pondělí 13. července. Za příznivého a slunečného počasí zahrádkáři začali již od ranních hodin nejprve s pracemi v ovocné aleji směrem ke žlutavskému kamenolomu. Zde se zaměřili zejména na výřez náletových dřevin a rovněž sečení vysokého travního porostu pomocí strunových vyžínačů.

. .

 Zkontrolována byla také aktuální kondice stromů – bohužel některé třešňové stromky jsou napadeny mšicí, proti níž nasadili zahrádkáři postřik a to společně s výživou na podporu zdravého listu.

Součástí pondělní brigády byla i kontrola ovocné aleje na Slováčenách. Také zde se členové spolku dostavili se „strunkami“, pomocí nichž vysekli kolem třešní vysoký porost. Brigády zahrádkářů ve žlutavských ovocných alejích budou pokračovat i v srpnu.

                                                                    VÝBOR ZO ČZS ŽLUTAVA

 


 

PODZIMNÍ VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ

Podzime, vítej aneb to nejlepší z procházky po žlutavských zahrádkách. Pod tímto mottem se v sobotu 28. září 2019 v místní sokolovně konala tradiční zahrádkářská výstava ovoce a zeleniny, jejímž pořadatelem byla základní organizace ČZS Žlutava. Součástí podzimní akce byl společenský večer s hudební stálicí - kapelou Eso a hodnotná tombola.

Předseda ZO Bohuslav Mišurec děkuje všem sponzorům, díky nimž zahrádkáři připravili pěkný a široký výběr cen. Poděkování za podporu akce vyslovujeme degustátorům koštu slivovice. Za krásné a nápadité výtvarné práce, které vyzdobily sál, děkuje ZO ČZS Žlutava dětem a pedagogickému sboru místní základní školy.

Žlutavští zahrádkáři na výstavu připravili řadu výpěstků, dekorací a rarit, které byly spolu s ukázkami jablek z Marčíkových Ovocných sadů a sadů z Buchlovic, pěknou podívanou. Návštěvníci ochutnali lahodné domácí a „poctivé“ gastro pochoutky včetně žlutavských patentů z menu šéfkuchaře Miroslava Mišurce , široký byl výběr dobrot a občerstvení od místních zahrádkářek. Na své si přišli přátelé dobrého pití, kteří „testovali“ vítězné vzorky z koštu slivovice, z pálenice Vlastimila Slavíka ve Žlabech a čerstvý burčák z Břeclavska.

Novinkou výstavy byl první ročník soutěže o nejlepší marmeládu (celkem 47 vzorků) organizovaný zahrádkářkou Blažkou Železníkovou a následná ochutnávka džemů pro všechny návštěvníky. Součástí akce byla odborná pěstitelská poradna s instruktorem dr. Františkem Václavíkem. Pěkné podzimní výpěstky ze školního pozemku vystavoval zahrádkářský kroužek Žlutava pod vedením PhDr. Jarmily Bilíkové.

Předány byly ceny 10. ročníku Rozkvetlá Žlutava. ZO ČZS Žlutava děkuje starostovi obce ing. Stanislavu Kolářovi za hlavní ceny – dárkové koše pro vítěze a za pomoc a podporu výstavy.

Pohodový den si v rámci doprovodného programu přišly užít všechny generace. Pro děti byla připravena herní a zábavní zóna zpestřená rozmanitým animačním programem a tematickým vystoupením Ivany Piskové a Radka Očadlíka.

Nabitým odpolednem a tombolou provedl návštěvníky moderátor Cyril Bureš, kterému organizace vyslovuje poděkování.

  

Dekorace Jiřiny Menšíkové Zelenina Dany Štěpaníkové Košt slivovice  
Tombola Zahrádkářská výstava je rájem pro gurmány. .  
. Společné foto .  

 


      

              

ROZKVETLÁ ŽLUTAVA – 10. ROČNÍK

 

Výsledky soutěže Rozkvetlá Žlutava 2019

CENY STAROSTY OBCE ŽLUTAVA:

1. MÍSTO: KRISTÝNA PRECHTLOVÁ

2. MÍSTO: ŠTANZLOVI ŽLABY – SOŇA SKOPALOVÁ

3. MÍSTO: VĚRA KALČÍKOVÁ

MIMOŘÁDNÁ CENA: za cyklus „Fototoulky Žlutavou“: LADISLAV STROUHAL

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ TRUHLÍK:

1. MÍSTO: BARBORA VANČÍKOVÁ

2. MÍSTO: HOLKY PIŇKOVY A MENŠÍKOVI

3. MÍSTO: ANNA VOJTÁŠKOVÁ, PaedDr. ALENA PEKAŘOVÁ

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ DEKORACI:

1. MÍSTO: ILONA ZÁMEČNÍKOVÁ

2. MÍSTO: ELIŠKA STROJILOVÁ

3. MÍSTO: MARTA MAŇASOVÁ, VLASTA BUREŠOVÁ

Žádáme všechny výše jmenované, aby se dostavili v sobotu 28. září na výstavu ovoce a zeleniny, kde se od 18.3O hodin uskuteční slavnostní předání cen.

U příležitosti jubilejního 10. ročníku dostanou malou pozornost všichni letošní soutěžící.

Rozkvetlá Žlutava – Dana Burešová


 

JARNÍ BRIGÁDY ZAHRÁDKÁŘŮ V OBCI

Nůžky, metly, hrábě, lopaty a skupina deseti zahrádkářů. Takový byl v úterý 13. května dopoledne pohled na náves Žlutavy. Jaro je pro členy základní organizace Českého zahrádkářského svazu nejdůležitějším obdobím a i když počasí bylo téměř deštivé, členové spolku se pustili do práce. Co vše udělali?
U nedávno vysazených 13 kusů třešní na Podsedkách umístili celkem 26 kůlů na jejich podporu. Kůly ke stromkům věnoval sponzorským darem obci Žlutava Jiří Marčík. Prořezány a vyčištěny byly okrasné dřeviny na ostrůvku na točně a odstraněn byl i plevel.

.

Minibrigády zahrádkářů se konaly v minulých dnech také v dalších částech naší obce. Za péči o aleje patří dík Cyrilu Burešovi. Očisty se dočkal ostrůvek s okrasnými dřevinami v prostoru nad kostelem, o což se postaraly zahrádkářky Jiřina Menšíková a Jiřina Kociánová. Odstraněny byly i přebytečné šlahouny u okrasných hrušní na návsi, které zajistil Oldřich Železník.          VÝBOR ZO ČZS ŽLUTAVA

 

 

 

 

Jaro vrcholí a s ním přichází i zahrádkářský úklid.

.

.

 


BESEDA MVDR. VÁCLAVIKA SE SETKALA S MIMOŘÁDNÝM OHLASEM

Co dělat s angreštem, který je napaden padlím? Jaké odrůdy jabloní vysadit, abychom je nemuseli ošetřovat chemickými postřiky? Lze preventivně zabránit riziku napadení virovými neštovicemi u slivoní, takzvané šárce? Na tyto a stovku dalších dotazů souvisejících nejen s ovocnářstvím odpovídal na tříhodinové přednášce ve Žlutavě přední odborník - instruktor ústředního Českého zahrádkářského svazu MVDr. František Václavík. Dvacítka přítomných ocenila zejména jeho vysokou odbornost, šířku znalostí a praktické vysvětlení každého dotazu. Beseda, která se konala 5.dubna 2019 v Pohostinství Žlutava, byla posluchači hodnocena jako mimořádně úspěšná. Akci pořádala ZO ČZS Žlutava.

. .
. Užitečná a výborná. Taková byla beseda s MVDR. Václavíkem.
Foto: ZO ČZS Žlutava

 

 
UKÁZKY ŘEZU STROMKŮ
 
V závěru března se v sadu u pálenice Vlastimila Slavíka ve Žlabech uskutečnily praktické ukázky řezu stromků, které již tradičně předvedl Jiří Marčík ze Sadů Žlutava. Poděkování patří rovněž majiteli žlutavské pálenice příteli Slavíkovi, který pro přítomné uspořádal krátkou besedu a ochutnávku slivovice.
Foto: Antonín Kocián
. .

 

PODSEDKY ZDOBÍ OKRASNÉ STROMY

Nová alej okrasných třešní zdobí od pátku 29. března 2019 náves naší obce. Ve snaze zvelebit a oživit místní část Podsedky ji po dohodě s vedením obce Žlutava vysadili členové místní základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Celkem bylo pod odbornou garancí Jiřího Marčíka ze Sadů Žlutava vysazeno 13 okrasných třešní (Prunus avium). Stromky mají výšku přibližně čtyř metrů a hodnota jednoho činí 1 3OO korun.

Okrasné aleje tvoří nový krajinotvorný prvek naší obce a výsadba byla realizována na pozemcích v jejím vlastnictví. Stromořadí bylo vysazeno v souladu s územním plánem Žlutavy. Stromky věnovali žlutavští zahrádkáři obci. Všem, kteří se na sázení ve svém volném čase podíleli, patří velké poděkování.

 

.                                        Zahrádkáři na brigádě na návsi. Foto: Dana Burešová


 

NOVÉ TŘEŠNĚ VE ŽLUTAVĚ

V úterý 26. března 2019 se uskutečnila v pořadí již druhá brigáda členů ZO ČZS Žlutava v letošním roce. Parta devíti žlutavských zahrádkářů se sešla již v 9 ráno a během dopoledne vysadila deset nových třešní v ovocné aleji u silnice směrem ke Kamenolomu. Stromky zakoupili zahrádkáři z prostředků spolku a věnovali je Obci Žlutava. Výbor ZO ČZS Žlutava děkuje všem členům organizace, kteří se jarní brigády i přes chladnější počasí zúčastnili.

 

Zahrádkáři vysadili třešně.

 


 

VÝROČNÍ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ – 8. března 2019

Jaro je časem nových začátků. V tomto slavnostním duchu se v pátek 8. března 2019 uskutečnila zahrádkářská výroční členská schůze, na níž se konala i volba výboru na další pětileté období. Členové spolku poděkovali za práci, ochotu a podporu nových projektů jejímu předsedovi Bohuslavu Mišurcovi, který povede organizaci i v dalším období.

V letech 2014 až 2018 odpracovali členové sdružení ve prospěch obce Žlutava 1387 hodin. Jde o úctyhodné číslo a stojí za ním poctivá a odpovědná práce všech členů spolku. Také pro letošek mají zahrádkáři naplánovanou bohatou činnost. Uskuteční se řada tradičních akcí, z nichž stěžejní bude výstava ovoce dne 28. září 2019.

Pokračovat ve své práci bude zahrádkářský kroužek - v těchto dnech děti vysely do školního skleníku první salát. Uskuteční se 1O. ročník soutěže Rozkvetlá Žlutava. Půjde o ročník jubilejní a bude zaměřen na léto. Zahrádkáři na schůzi vyslovili poděkování také starostovi obce ing. Stanislavu Kolářovi za ochotu, pomoc a podporu, které se ze strany obce zahrádkářské organizaci dostává.

Součástí výroční schůze byla i oslava MDŽ, na němž vedení spolku poděkovalo členkám za jejich práci. Poděkování je dále určeno všem aktivním a pracovitým členům výboru a spolku, kteří dobrovolně ve svém volném čase pracují ve prospěch ZO a tím pro krásu a rozvoj naší obce. Zahrádkáři rovněž děkují Radkovi Kromsiánovi za výborné pohoštění a obsluhu.

VÝBOR ZO ČZS ŽLUTAVA

.                                        Zahrádkáři na výroční schůzi. Foto: Antonín Kocián


PRVNÍ BRIGÁDA ZAHRÁDKÁŘŮ - 2019

Zima 2019 pomalu odchází a zahrádkářská sezóna startuje. Současné předjaří využili členové základní organizace ČZS Žlutava k řadě aktivit. Již v únoru se uskutečnila procházka zahrádkářů po obci, jejímž cílem byla prohlídka a kontrola zeleně, která bude potřebovat jarní údržbu a to zejména na návsi. Dále členové spolku zkontrolovali stav ovocných alejí, o které pečují.

V sobotu 9. března 2019 se uskutečnila první letošní brigáda zahrádkářů a to u aleje směrem ke Kamenolomu. Konkrétně v úseku Na Súdnici členové spolku odstranili na březích kolem cesty náletové dřeviny tak, aby nové stromky, které zde budou vysazeny, dobře prospívaly.

Poděkování za práci patří: Bohuslavu Mišurcovi, Oldřichu Železníkovi, Cyrilu Burešovi, Josefu Štěpaníkovi, Vlastimilu Slavíkovi, Vladimíru Mišurcovi a Antonínu Kociánovi.

VÝBOR ZO ČZS

. .

První brigáda zahrádkářů. Foto: Dana BurešováVÝSTAVA OVOCE A ZELENINY 2018

Letošní podzim hraje všemi barvami a větve se stále prohýbají pod úrodou ovoce. Znát to bylo i na zahrádkářské výstavě, která se uskutečnila poslední zářijovou sobotu – 29. září 2018 v Sokolovně Žlutava. Členové spolku na ní připravili zajímavé a pestré vzorky ovoce a zeleniny včetně dekorací, zvláštní expozici tvořily ukázky jablek ze Sadů Žlutava. K hezké podívané přispěly i nápadité a velmi pěkné výtvarné práce dětí místní základní školy. Na výstavě byly předány ceny vítězkám 9. ročníku soutěže Rozkvetlá Žlutava. Ceny předal starosta obce inženýr Kolář, kterému Český zahrádkářský svaz děkuje za krásné dárkové koše.

Součástí výstavy bylo i ocenění zahrádkářům. Čestné uznání a titul nejlepšího „spíkra“ za dlouholeté moderování výstavy obdržel Cyril Bureš. Při příležitosti životního jubilea byl předsedou spolku Bohuslav Mišurcem za aktivní práci pro svaz oceněn Josef Štěpaník. Starosta obce ing. Stanislav Kolář vyslovil poděkování rovněž Daně Burešové za uspořádání 9. ročníku Rozkvetlé Žlutavy.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

JABLKO ROKU - 1. místo: Radek Očadlík (admirál). 2. místo: Vlastimil Slavík (jadernička). 3. místo: Antonín Kocián (melodie)

ZELENINA ROKU - 1. místo: Blažka Železníková. 2. místo: Anežka Krátká. 3. místo: Vladimír Mišurec z Lučiny a Dana Štěpaníková.

DEKORACE ROKU - 1. místo: Jiřina Menšíková. 2. místo: Dana Burešová. 3. místo: Hana Čejková a Luboš Bobek.

RARITA ROKU – 1. místo: Dana Štěpaníková (řepy). 2. místo: Vlasta Burešová (celery). 3. místo: Jiřina Mišurcová (řepy a melouny)

SLIVOVICE ROKU: 1. místo: ing. Petr Mišurec. 2. místo: PhDr. Jarmila Bilíková. 3. místo: František Krátký.

LETNÍ KVAS: 1. místo: Jana Valasová (meruňka). 2. místo: Jiří Talaš (meruňka). 3. místo: Bohuslav Mišurec (meruňka).

ZO ČZS ŽLUTAVA

.

Kromě tradičního receptáře nabídla výstava vynikající kuchyni šéfkuchaře Miroslava Mišurce. Návštěvníci mohli ochutnat řadu gastrospecialit a zejména to nejlepší z tradiční starožlutavské kuchyně – bramborové šišečky se zelím a uzeným. Laťka tak byla opět posunuta výše.

.

Ozdobou pódia bylo originální nazdobené kolo Jiřiny Menšíkové, které se stalo vítěznou dekorací. Vlastní nápady, umělecká tvořivost a výpěstky ze zahrádky, to se cení.

.

Díky sponzorům nabídla zahrádkářská tombola 14O cen.

. Kolekci slivovic a letních kvasů představil také majitel pálenice Vlastimil Slavík.
.

Bohatý animační program plný her, tance, zpěvu a dárků připravili pro děti „jahůdka“ Ivana Pisková a „jahodník“ Radek Očadlík.

.

Ocenění Dany Burešové od starosty obce ing. Stanislava Koláře

Foto: ZO ČZS ŽLUTAVA


VÝSLEDKY 9. ROČNÍKU ROZKVETLÉ ŽLUTAVY

CENY STAROSTY OBCE:

1.místo: Irena Šenovská

2.místo: Věra Kalčíková

3.místo: Miluše Švecová

ČESTNÉ UZNÁNÍ: Božena Šidlíková, manželé Pláškovi, František Mišurec (za pohostinstvím), Marie Prechtlová

CENA ZA DEKORACI: Zlata Krkošková

MIMOŘÁDNÁ CENA: Jarmila Vičánková (za novou výzdobu před Sokolovnou Žlutava)

CENA PRO NEJMLADŠÍ ÚČASTNICI: Veronika Kozáková

Prosíme všechny výše jmenované, aby se v sobotu 29. září 2018 v 18 hodin dostavili na zahrádkářskou výstavu do sokolovny Žlutava, kde se uskuteční slavnostní předání cen.MELOUNOVÉ KRÁLOVSTVÍ U OČADLÍKŮ

Žlutavské zahrádky jsou plné ovoce. Daří se švestkám, jablkům a dalším plodům, které jsou typické pro naše podnebí. Bát se však nemusíte ani subtropického ovoce, do jehož pěstování se v letošní sezoně pustil Radek Očadlík. Tento zahrádkář sklidil desítku melounů, přičemž ten nejtěžší měl úctyhodnou hmotnost – necelých sedm kilogramů. Podle pana Očadlíka není na pěstování nic složitého, chce to jen dodržet pár pravidel – melouny mají rády teplo, vláhu a půdu bohatou na živiny. Ideální je celodenní oslunění a úspěch je prý zaručen. Oblíbenou a osvěžující letní pochoutku si proto můžete vypěstovat příště i vy.

ZO ČZS ŽLUTAVA

.

Ačkoliv melouny patří mezi nejnáročnější plodovou zeleninu, lze je s úspěchem sklízet i v našich podmínkách. Na snímku nás o tom přesvědčil letošní „melounový rekordman“ Radek Očadlík, kterého jsme vyfotili na vlastní zahrádce.

Foto: ZO ČZS ŽLUTAVA


 

Nový zahrádkářský experiment ve Žlutavě

RAJČATA VZHŮRU NOHAMA

Manželé Dana a Josef Štěpaníkovi mají raritu, kterou by jim jistě záviděli i diváci Receptáře prima nápadů. Jde o pěstování rajčat novou metodou – rajská jablka se pěstují hlavou dolů. Zahrádkářka Dana Štěpaníková uvedla, že samotné zasazení není nikterak složitá záležitost. Rajčata se vysadí obvyklým způsobem do upravené pěstební nádoby. Pověsí se vzhůru nohama – hlavou dolů. K tomuto účelu je možné použít i speciální nádobu na visící rajčata, kterou lze zakoupit. Výhodou je skutečnost, že se živiny vlivem gravitace dostávají rychleji do zelené části. Zahrádkáři Štěpaníkovi navíc pěstují rajčata na terase se zastřešením. Na ní plody dobře odolávají rozmarům počasí a navíc se nemusíte bát, že sazenice přelejete. Inu, jde jistě o nápad hodný následování a Štěpaníkovi všem případným zájemcům poradí, jak na to.

ZO ČZS ŽLUTAVA – Dana Burešová

.

Pěstování zeleniny ve speciálních nádobách není jen módním trendem. Opravdu v nich vypěstujete chutná rajčata, přičemž i sběr je jednoduchý – vše máte ve výšce očí. Snímek visících rajčat u zahrádkářů Štěpaníkových.

.

Z každé nádoby letos Štěpaníkovi sklidili už čtyři kilogramy rajčat. Věříme, že nová metoda si v následujících letech nalezne i další příznivce.

Foto: ZO ČZS ŽLUTAVA


 

LETNÍ BRIGÁDA ZAHRÁDKÁŘŮ

V úterý 21. srpna se v naší obci uskutečnila brigáda zahrádkářů. Ti ošetřili především okrasné hrušně na návsi,        u nichž byl proveden pozdně letní - srpnový řez. Během něj je cílem odstranit výhony, které „konkurují“ hlavním větvím, čímž následně dojde k podpoře růstu a posílení koruny. Dále se zahrádkáři v úterý zaměřili také na místní hřiště. Tady fotbalistům vypomohli zejména odbornou radou, přípravou a zapůjčením zahrádkářského postřikovače i aplikací fungicidním prostředkem Ortiva. Ten slouží k ochraně trávníku proti houbovým chorobám a to nejen ve stádiu nezbytné prevence.

ZO ČZS – Dana Burešová

.

Okrasné hrušně na návsi vytvořily nežádoucí výhony, které odebírají stromkům sílu. Výhony žlutavští zahrádkáři odstranili. Na snímku Bohuslav Mišurec, Vladimír Mišurec a František Krátký.

.

Žlutavští zahrádkáři vypomohli na místním hřišti fotbalistům s přípravou zahradního postřikovače i preventivním ošetřením části plochy proti plísni.

Foto: ZO ČZS ŽLUTAV


 

.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ VÝLET

V sobotu 26. května se uskutečnil zahrádkářský výlet. Členové spolku navštívili areál farmy Čapí hnízdo ve Dvoře Semtín na Benešovsku. Snímek je pořízen před známou dominantou areálu – multifunkční halou, která je pokryta dubovými a akátovými kmeny o celkové hmotnosti 210 tun.

. .

Součástí návštěvy areálu Čapí hnízdo byla příjemná a netradiční procházka po ekocentru a naučné stezce s lektorem a ochutnávka „Babišova obědového menu“, které se podávalo v Party stanu bistra U Čápa.

. .

Účastníci zájezdu navštívili dále významný český zámek Konopiště, v jehož blízkosti se svezli vyhlídkovým vláčkem a se zájmem si prohlédli i světoznámou střelnici s pohyblivými akustickými terči.

.

Po skupinkách se členové spolku zúčastnili první prohlídkové trasy konopišťského zámku, který je proslulý vnitřním vybavením s vzácnými uměleckými sbírkami a loveckou chodbou s trofejemi. Výlet se uskutečnil za pěkného počasí a zahrádkáři děkují autodopravě Gracla za profesionální a pohodovou jízdu.

Za ZO ČZS Žlutava Dana BurešováJARNÍ BRIGÁDA ZAHRÁDKÁŘŮ

Výbor ZO ČZS Žlutava děkuje všem zahrádkářům, kteří se v sobotu 7. dubna podíleli na úpravách a úklidu veřejných venkovních prostranství v naší obci. V průběhu sobotního dopoledne brigádníci pracovali na mnoha místech ve Žlutavě. K velkým prořezům zeleně se přistoupilo v části Podsedky a na dolním konci v blízkosti Kadlůbku. Vyčištěny byly ostrůvky na točně, odstraněny a uklizeny byly nepotřebné výhony u „dolní zastávky“, zkrácena byla zeleň podél chodníku směrem k Obecnímu úřadu. Dále brigádníci upravili nůžkami a pilami živý plot u základní školy.

Jarního úklidu a prostříhání se dočkal Památník vojínů I. světové války a mnoho dalších míst a stromů v naší obci. Předseda ZO ČZS Žlutava Bohuslav Mišurec děkuje pracovníkům obce Miroslavu Stokláskovi a Ladislavu Goišovi za průběžný i následný odvoz velkého množství zeleného odpadu a Luďkovi Trvajovi a Alexandru Daňkovi za práci s technikou. Výbor ZO ČZS dále děkuje Oldřichu Železníkovi za ochranné pracovní pomůcky a propagační předměty a Libě Mišurcové a Jitce Mišurcové za výborné domácí koláče pro brigádníky. Z průběhu brigády se v současnosti připravuje fotodokumentace, která bude od 13. dubna k vidění na zahrádkářské nástěnce.

Za ZO ČZS ŽLUTAVA DANA BUREŠOVÁ

.

V sobotu 8. dubna odpracovalo dvacet žlutavských zahrádkářů sto brigádnických hodin ve prospěch naší obce.

. .
. .
.

.

 


 

ZAHRÁDKÁŘI SE ZAMĚŘILI NA TŘEŠNĚ

V pátek 6. dubna vysadili žlutavští zahrádkáři v naší obci dvě desítky nových ovocných stromků. Výsadba se uskutečnila v lokalitách Slováčeny a podél cesty směrem ke Kamenolomu. Stromky třešní zakoupili zahrádkáři z prostředků spolku ve prospěch obce Žlutava. Brigády v třešňových alejích plánují členové základní organizace i v dalším období, kdy se zaměří zejména na kontrolu růstu včetně pravidelného zalévání.

VÝBOR ZO ČZS ŽLUTAVA

.

Kromě světla, otevřeného prostoru a vhodného stanoviště potřebují třešně dostatek vláhy. Žlutavští zahrádkáři si proto na brigádu připravili na pojízdnou frézku i sudy s vodou, které budou mladé stromky potřebovat také v následujícím období.

FOTO: ZO ČZS ŽLUTAVAZAHRÁDKÁŘSKÉ UKÁZKY VE ŽLABECH

Praxe i teorie v terénu. Takové byly zahrádkářské ukázky řezu starých ovocných odrůd, které se uskutečnily v pátek 23. března 2018 v sadu zahrádkáře Cyrila Bureše ve Žlabech. Odborná instruktáž, kterou zorganizovala základní organizace ČZS Žlutava, byla připravena pro úplné laiky. Praktický nácvik, do něhož se s vlastním nářadím zapojili samotní zahrádkáři, se uskutečnil na šedesát let staré hrušce – máslovce. Součástí odpoledních ukázek bylo i následné „tvarování“ mladších slivoní tak, aby byly stále v kondici. Nemalá část dotazů byla zodpovězena na téma jak pomoci slivoním, které byly dlouhodobě zanedbány. Akce, na níž přišli také přespolní, se i přes chladnější, ale slunečné počasí vydařila.

ZO ČZS – Dana BUREŠOVÁ

.

.

Na zahrádkářském setkání u Cyrila Bureše ve Žlabech se uskutečnily ukázky řezu stromků, které předvedl Jiří Marčík.

.

Po praktických ukázkách následovala odborná beseda v pěstitelské pálenici Vlastimila Slavíka.

FOTO – Antonín KOCIÁN


 

VÝROČNÍ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ – 1O. BŘEZNA 2018

Úprava zeleně v obci, výsadba Lípy svobody a přátelství ke 1OO. výročí založení republiky, revitalizace a údržba ovocných alejí ve Žlutavě. To je jen malá část úkolů žlutavských zahrádkářů na rok 2018, v němž členové ZO uspořádají i několik kulturních či společensko-tematických akcí. Půjde například o ukázky ošetření stromků včetně odborné instruktáže nebo 9. ročník soutěže Rozkvetlá Žlutava 2018 – letos se zaměřením na jaro, která bude zahájena v nejbližším období. Stěžejní akcí bude opět výstava ovoce a zeleniny v sobotu 29. září 2018.

Jak dále zaznělo na zahrádkářské výroční členské schůzi v sobotu 1O. března 2018, členové organizace pod vedením předsedy Bohuslava Mišurce odpracovali ve prospěch obce v loňském roce úctyhodných 379 brigádnických hodin. Za ty jim na schůzi a dále za loňskou vzornou reprezentaci při soutěži Vesnice roku 2017 vyslovil poděkování také starosta obce ing. Stanislav Kolář. Součástí zahrádkářské schůze konané v místním Pohostinství bylo i udělení dvou vyznamenání územního sdružení ČZS, které po zásluze obdrželi členové Cyril Bureš a Oldřich Železník. Zahrádkáři závěrem děkují Radku Kromsiánovi za pohoštění. Další poděkování náleží členu Miroslavu Mišurcovi a René Slavíkové, kteří pro žlutavské zahrádkářky připravili k svátku žen chutné domácí zákusky a pěkné jarní květiny.

ZO ČZS ŽLUTAVA - DANA BUREŠOVÁ 

.

.

Jaro je pro žlutavské zahrádkáře ve znamení příprav na novou sezónu
. .
Součástí schůze byla i bohatá diskuse.  
.

 FOTO: ANTONÍN KOCIÁN

                                        

 

BESEDA S BYLINKÁŘKOU

Příroda se probouzí a je čas na sbírání a užívání jarních bylin. Na toto téma se v pátek 23. února uskutečnila v kavárně Pohostinství Žlutava přednáška Jaroslavy Divilkové z vizovického bylinářství Petrklíč, kterou navštívilo pět desítek občanů. Besedu uspořádala ZO ČZS Žlutava a její součástí byly i individuální konzultace. Posluchači se zajímali o to, jaké bylinky nejlépe poslouží k jarní očistě a jak působením bylinných a ostatních přírodních prostředků zlepšit bez vedlejších účinků stav organismu. Ke spokojenosti všech přítomných přispěl prodej bylinných produktů, zejména mastí.

ZO ČZS ŽLUTAVA – BUREŠOVÁ

.

O besedy bylinkářky Jaroslavy Divilkové je v našem kraji velký zájem. Na tematicky jarně zaměřené přednášce se hovořilo nejen o využití tradičních bylin - kopřivy, pampelišky a medvědího česneku, ale také o bylinkách z jiných než středoevropských pásem např. o méně známé vilcacoře a lapachu.

Foto: Antonín KOCIÁN

.

Předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec přivítal bylinkářku Divilkovou v naší obci již podruhé. Pořadatele potěšilo, že o „medicínu z bylin“ byl velký zájem.

Foto: Antonín KOCIÁN

.

V každém věku buď fit a budeš mít radost ze života. V prevenci nemocí a při ní Ti pomohou bylinky. Tato skromná, obyčejná a pravdivá slova patří vizovické bylinkářce Jaroslavě Divilkové, která po roce a půl přijela opět do Žlutavy.

Foto: Antonín KOCIÁN


 

PODĚKOVÁNÍ ZA BRIGÁDU

Předseda ZO ČZS Žlutava Bohuslav Mišurec děkuje všem členům spolku, kteří se pravidelně zúčastňují brigád. Poslední z nich se konala v sobotu 4. listopadu 2017 v třešňové aleji na Slováčenách, v níž byly odstraněny náletové dřeviny. Zkontrolovány byly také chrániče stromků. Z důvodu mrazů, sucha a větru byly poškozeny dvě třešně, které budou v průběhu listopadu odstraněny a na jejich místo přijdou nové, mladé stromky. Alej na Slováčenách byla první alejí ve Žlutavě, kterou v roce 2012 založili členové ZO ČZS a pokřtili zde i památný kámen. Teď už nezbývá než se těšit, že na jaře celá řada stromků rozkvete sněhobílými květy a brzy se dočkáme i sladké úrody.

ZO ČZS Žlutava

.

Sobotní slunečné počasí dne 4. listopadu 2017 využili žlutavští zahrádkáři k brigádě. S pilami a sekačkami se vydali na Slováčeny, kde ošetřili třešňovou alej s pětadvaceti šlechtěnými stromky.                                                                                               Foto: Dana Burešová


 

BABÍ LÉTO ZPESTŘILA VÝSTAVA OVOCE

V sobotu 3O. září 2017 se v sokolovně Žlutava uskutečnila tradiční výstava ovoce a zeleniny. Od jejího uspořádání neodradil žlutavské zahrádkáře ani letošní výrazný pokles úrody všech druhů ovoce, kterou již druhým rokem poškodily mrazy. Snad právě proto pomocí vlastní fantazie a zajímavých nápadů připravili členové základní organizace krásné a nápadité expozice a zhotovili tak celkově pěkné aranžmá ovoce i zeleniny, které obohatily ukázky bylin a podzimních hřibů.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

JABLKO ROKU: 1. Antonín KOCIÁN (Rosana). 2. Josef ŠTĚPÁNIK (Gala). 3. Jiří MENŠÍK (Zvonkové)

ZELENINA ROKU: 1. Vlasta BUREŠOVÁ. 2. Miluše ŠVECOVÁ. 3. Vladimír MIŠUREC.

DEKORACE ROKU: 1. Jiřina MENŠÍKOVÁ. 2. Dana ŠTĚPÁNIKOVÁ. 3. Lubomír BOBEK.

RARITA ROKU: 1. Dana ŠTĚPÁNIKOVÁ (kalaba). 2. František MIŠUREC (pýchavka). 3. Lubomír BOBEK (hřiby).

LETNÍ KVAS: 1. Vladimír MIŠUREC z Lučiny (meruňka). 2. František KRÁTKÝ (meruňka). 3. Cyril BUREŠ (hruška).

SLIVOVICE ROKU: 1. Vlastimil SLAVÍK. 2. Jarmila BILÍKOVÁ. 3. Ferdinand SUDICKÝ.

ROZKVETLÁ ŽLUTAVA LÉTO 2017 - VÝSLEDKY SOUTĚŽE

CENY STAROSTY OBCE:

1. místo: Ilona Zámečníková
2. místo: Žaneta Fišerová
3. místo: Zdena Wagnerová

ČESTNÉ UZNÁNÍ: Zlatka Krkošková, Blažka Železníková, Milena Juřenová a manželé Polišenstí.

SPOLEČNÁ CENA PRO NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE: holky Piňkovy a Menšíkovy.

Základní organizace ČZS děkuje dětem a pedagogickým pracovníkům ZŠ Žlutava za výtvarné práce a zvlášt pěkné originální, ručně vytvořené kreativní výrobky z ovocných plodů. Předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec děkuje za účast a pomoc všem členům komise koštu slivovice, který se v rámci letošní výstavy již po jedenadvacáté uskutečnil. Výbor ZO dále děkuje Cyrilu Burešovi za moderování celé výstavy, na které žlutavské zahrádkáře za jejich práci a prezentaci při celostátním kole Vesnice roku 2017 pochválil také starosta naší obce. Starostovi Žlutavy inženýru Stanislavu Kolářovi vyjadřují zahrádkáři rovněž poděkování a to nejen za krásné dárkové koše pro soutěž Rozkvetlá Žlutava, ale i za ochotu, pomoc a zvláštní podporu, které se z jeho strany základní organizaci dostává. Z příjemné atmosféry výstavy, k jejímuž zdárnému průběhu přispěla večer také taneční hudba kapely Eso, se v současnosti zpracovává fotodokumentace. Ta bude od 15. října k vidění na zahrádkářské nástěnce.

Za ZO ČZS Žlutava Dana Burešová

. .

V sobotu 30. září se žlutavští členové ČZS představili na výstavě v nových stejnokrojích a připravili návštěvníkům ukázky ovoce, zeleniny, rarit a dekorací z vlastních zahrádek

.

Kuřecí rarášci, vepřové nudličky, banán v čokoládě s pěnovou čepicí a jiné. Kromě tradičního receptáře nabídla výstava nové zahrádkářské menu. Čerstvé a výtečné gastrospeciality teplé kuchyně s úspěchem připravil šéfkuchař Miroslav Mišurec

.

V rámci zahrádkářského podvečera se v sále představili nejmenší účastníci výstavy. Ti předvedli milou tanečně- písničkovou show na téma Šel zahradník do zahrady. Výbornému nápadu Ivany Piskové, která za doprovodu hudební produkce toto překvapení pod názvem „Tralala“ připravila, tleskáme.

.

Žlutavští zahrádkáři děkují všem sponzorům, díky nimž mohli na výstavu připravit více než 14O cen. Hlavní cenu – motorovou sekačku s pojezdem získaly holky Švecovy z Kozince. Blahopřejeme.

.

Za zásluhy o rozvoj, propagaci a popularizaci zahrádkářského hnutí při příležitosti 6O. výročí založení celostátního ČZS a za dlouholetou práci ve prospěch ČZS Žlutava udělila Republiková Rada Českého zahrádkářského svazu ČESTNÉ UZNÁNÍ Daně Burešové, které dále za organizaci soutěže Rozkvetlá Žlutava 2017 poděkoval na výstavě také starosta obce ing. Stanislav Kolář.

.

Košt slivovice 2017 – hodnotící komise složená z odborníků posuzovala 26 vzorků slivovic a 12 letních kvasů.

.

Vítězka soutěže Rozkvetlá Žlutava – léto 2017 Ilona Zámečníková.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ROZKVETLÁ ŽLUTAVA 2017

CENY STAROSTY OBCE:

1. místo: Ilona Zámečníková. 2.místo: Žaneta Fišerová. 3. místo: Zdena Wagnerová

ČESTNÉ UZNÁNÍ: Zlatka Krkošková, Blažka Železníková, Milena Juřenová a manželé Polišenstí.

SPOLEČNÁ CENA PRO NEJMLADŠÍ ÚČASTNICE SOUTĚŽE: holky Piňkovy a Menšíkovy.

Ceny byly vítězkám předány dne 30. září 2017 na výstavě ovoce a zeleniny v sokolovně Žlutava.


 

V ÝSADBA NOVÝCH STROMŮ TŘEŠNOVÉ ALEJE

V pátek 7. dubna se uskutečnila v pořadí již druhá jarní brigáda zahrádkářů. Zaměřena byla na výsadbu nových třešní podél cesty ke kamenolomu. Ke stávajícím stromům osmičlenná skupina zahrádkářů vysadila 18 nových třešní. Stromky věnovali žlutavští zahrádkáři obci Žlutava. Smyslem výsadby nového stromořadí je zachovat krásu a ráz naší krajiny. V průběhu roku se zahrádkáři zaměří ještě na péči o uvedené ovocné stromy. ZO ČZS Žlutava děkuje Jiřímu Marčíkovi za sponzorskou a odbornou pomoc při výsadbě.

ZO ČZS ŽLUTAVA

.

I přes chladné počasí vysadili žlutavští zahrádkáři v pátek 7. dubna v naší obci nové třešně.

 

 

 

 

Foto: Dana Burešová


 

UKÁZKY ŘEZU STROMKŮ
 
Jak omladit koruny slivoní, aby plodily co nejvíce? Praktickou instruktáž na toto téma předvedl v pátek 31. března 2017 pan Jiří Marčík ve švestkovém sadu u žlutavské pálenice. Součástí pátečního podvečera byla i beseda, při které si přítomní vyměnili poznatky o pěstování jednotlivých odrůd slivoní. Za organizaci besedy děkují žlutavští zahrádkáři panu Vlastimilu Slavíkovi.
                                                                                   Výbor ZO ČZS
.
 

 

JARNÍ ÚKLID ZAHRÁDKÁŘŮ

Od osmé ranní do čtrnácté hodiny odpolední trvala jarní brigáda zahrádkářů ve Žlutavě, která se konala v sobotu 25. března 2017. Zúčastnilo se jí 25 členů ČZS, kteří se tentokrát zaměřili na přerostlou zeleň v obci a s pomocí pracovníka obce Ladislava Goiše vyklidili, naložili a odvezli osm avií s odpadem. Brigáda byla mimořádně náročná – pracovalo se na mnoha místech a to zejména v úseku od žlutavského Pohostinství, prostranství nad kostelem, na Podsedkách a dále před některými rodinnými domy na Dolním konci, kde byla zeleň přerostlá. Kompletně uklizen byl také školní dvůr včetně ořezu jabloně a přípravy jahodníku na letošní sezónu.

Prostříhán byl živý plot nad základní školou, uklizen je prostor před pomníkem vojínů 1. světové války, omlazeny jsou některé lípy a jedna nová byla v centru obce zasazena. Potřebné proměny se zejména pokud jde o průřez stromů a keřů dočkal ostrůvek na dolním konci. Předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec děkuje všem účastníkům brigády za mimořádnou ochotu a nasazení. Za odbornou garanci zahrádkáři děkují Jiřímu Marčíkovi, za průřez a odstranění stromů a keřů Luďkovi Trvajovi a Alexandru Daňkovi, za domácí zákusky a koláče pro brigádníky Miroslavu Mišurcovi a Libuši Mišurcové a za pracovní pomůcky Oldřichu Železníkovi.

ZA ZO ČZS DANA BUREŠOVÁ

. .
. .
...
.

 
JARNÍ SBĚR ŽELEZA
 
V březnu 2017 uspořádala ZO ČZS Žlutava svoz železa. Žlutavští zahrádkáři děkují všem občanům, kteří nachystali do sběru kovový šrot. Výtěžek sběru bude sloužit k rozvoji zahrádkářské činnosti v obci.
Foto: Dana Burešová
. .

 

ZAHRÁDKÁŘI OŠETŘILI ŠKOLNÍ VINOHRAD

.

 

Před nástupem jara je třeba ostříhat vinnou révu. Praktická přednáška na toto téma se pro žlutavské zahrádkáře uskutečnila v pátek 10. března 2017 ve školním vinohradě.

.

 

Výbor ZO ČZS vyslovuje poděkování Jiřímu Marčíkovi za odbornou přednášku a besedu o víně.

 

 

 

 

 

 

Foto: Antonín Kocián

 


 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ - 3. BŘEZNA 2017

Letošní rok je pro žlutavské zahrádkáře jubilejní. Připomínají si v něm 6O. výročí založení Českého zahrádkářského svazu na celostátní úrovni. K dobrým výsledkům svazu přispěla i ZO ČZS Žlutava, jejíž členové odpracovali vloni pro obec 239 brigádnických hodin. Kromě devíti brigád na zvelebení obce a údržby ovocných alejí uspořádala ZO ČZS pod vedením jejího předsedy Bohuslava Mišurce tři přednášky pro zvýšení odborné úrovně svých členů, uspořádány byly 7. ročník soutěže Rozkvetlá Žlutava a soutěž Strom roku 2017. Bohatá byla také činnost zahrádkářského kroužku při ZŠ Žlutava, v němž si děti osvojují zahrádkářské dovednosti. Kroužek bude pokračovat v práci i v letošním roce.

Také v roce 2017 se budou zahrádkáři brigádami aktivně podílet na zvelebování obce a uspořádají řadu kulturních akcí. Jak dále zaznělo na výroční členské schůzi v pátek 3. března, první brigáda na návsi se uskuteční v sobotu 25. března. Na návrh členky ZO ČZS Ivany Piskové, vyzývají žlutavští zahrádkáři i další organizace, aby se do brigády zapojily. „Tato obec je naše a bydlíme v ní všichni“, zdůvodnila I. Pisková. Také letos se uskuteční soutěž Rozkvetlá Žlutava, která bude zaměřena na léto – fotit se bude v červnu a v červenci. Zahrádkáři naplánovali termín výstavy – 3O. září 2017. Výbor ZO ČZS děkuje Radkovi Kromsiánovi za dobré pohoštění, dále Miroslavu Mišurcovi, který pro ženy k jejich svátku připravil výborné domácí zákusky a Renatě Slavíkové za pěkné jarní květiny.

ZA ZO ČZS ŽLUTAVA DANA BUREŠOVÁ

 
 
 
.

Podrobnou zprávu o činnosti základní organizace přednesl její předseda Bohuslav Mišurec. Na výroční členské schůzi poděkoval zahrádkářům za jejich práci také starosta ing. Stanislav Kolář.

Foto: Antonín Kocián

 
.

Bronzovou medaili Republikové rady ČZS za dlouholetou aktivní činnost převzal od předsedy územní rady Zlínského kraje dr. Františka Němečka Vlastimil Slavík (vpravo na snímku). Čestné uznání Republikové rady ČZS dále obdrželi: František Krátký, Vladimír Mišurec, Jiří Menšík a Miluše Švecová.

Foto: Antonín Kocián

 
.

Jaro je za dveřmi - na výroční členské schůzi oslavily žlutavské zahrádkářky MDŽ. Hovořilo se nejen o pěstitelských úspěších a zkušenostech, ale také o úkolech, které naše zahrádkáře čekají v roce 2017.

Foto: Antonín Kocián

 

 

SEMÍNKO JAKO ZÁKLAD VŠEHO

PŘEDNÁŠKA ZAHRÁDKÁŘŮ

Zimní měsíce jsou obdobím výsadby semínek. ZO ČZS Žlutava proto uspořádala v pátek 17. února
pro veřejnost přednášku pod názvem „ Semínko jako základ všeho.“ Přednášející ing. Jaroslav Čajka
ze Seva Moravia Valtice podrobně hovořil o druzích zeleniny a o jejím vhodném sázení v různých
oblastech a půdách. Organizátoři devadesátiminutové přednášky děkují všem přítomným za hojnou
účast a dotazy v diskusi.

Za ZO ČZS Dana Burešová

.

 

Čekání na jaro je letos dlouhé, a tak si jej žlutavští zahrádkáři zkrátili besedou. Přednášejícího ing. Jaroslava Čajku (na fotografii vlevo) a všechny přítomné přivítal předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec.

 

Foto: Antonín Kocián  
.

Za okny je sice ještě sníh, ale žlutavští zahrádkaři již začali s výsadbou semínek. Kavárna žlutavského Pohostinství byla zaplněna do posledního místa.

Foto: Antonín Kocián  

 


 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ROZKVETLÁ ŽLUTAVA 2016

 

Ceny starosty obce:

1. místo: Věra Mertlíková
2. místo: Zlatka Krkošková
3. místo: Iveta Antošová
 

Za Rozkvetlou Žlutavu Dana BurešováBYLINKÁŘKA VE ŽLUTAVĚ

Bylinky mají léčivé schopnosti a lidé, kteří je užívají, prospívají svému zdraví. Na toto téma si ve středu
12. října přijela na Žlutavu povídat jedna z nejvyhledávanějších bylinářek v našem kraji paní Jaroslava Divílková
z bylinářství Petrklíč ve Vizovicích. Paní Divílková je absolventkou botaniky na farmaceutické fakultě
v Hradci Králové a žačkou známých, již zesnulých bylinářů Josefa A. Zentricha a Jiřího Janči.
Nyní spolupracuje s otrokovickým farářem a bylinářem mgr. Ing. A. J. Pleskačem. O její besedu byl velký zájem
a kromě bylinek se hovořilo i o léčivých schopnostech ovoce a zeleniny. Účastníci besedy vysoce hodnotili
také vstřícnost přednášející a individuální, osobní odborné poradenství, které zájemcům poskytla.

ZO ČZS – DANA BUREŠOVÁ

.

Jaroslavu Divílkovou její práce naplňuje a obohacuje tím nejen sebe, ale i ty, kteří o byliny mají zájem. Bylinkářku na Žlutavě přivítal předseda ZO ČZS Žlutava Bohuslav Mišurec.

.

Většina lidí si vaření bez bylin a koření neumí představit - velký zájem byl o koupi kořenících směsí ze sušených bylin a zeleniny a o léčivé čajové směsi, masti i kapky. Vše bez chemie. Ty nabídla přítomným Marie Jurčáková – vlevo na snímku.

.

Jaroslava Divílková (na snímku vpravo) při přednášce.

.

O přírodní léčitelství a bylinkovou poradnu projevila zájem také řada mužů.ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA

Jubilejní, dvacátý ročník koštu slivovice, který byl součástí výstavy ovoce a zeleniny, se „odehrál“ v sobotu
1. října 2016 v sokolovně ve Žlutavě. Přihlásilo se do něj 23 „modrých vzorků“ a 12 letních kvasů. Návštěvníci
výstavy mohli zhlédnout výpěstky členů ZO ČZS, mezi nimiž bylo široké zastoupení zeleniny, ovoce, květin
a bylin. Kromě jejich nápaditých aranžmá vyzdobily sál sokolovny krásné výtvarné exponáty dětí místní
základní a mateřské školy, kterým ČZS Žlutava děkuje. Dík patří také Cyrilu Burešovi za moderování večera.
 

 

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

SLIVOVICE: 1. Ivan Josef. 2. Vlastimil Slavík. 3. Ing. Petr Bureš

LETNÍ KVAS: 1. Vladimír Mišurec – Lučina (meruňka). 2. Cyril Bureš (špendlík, rynglót). 3. Jiří Talaš (meruňka)

JABLKO ROKU: 1. Antonín Kocián (Rubín). 2. Cyril Bureš (Zvonkovo). 3. František Mišurec (Ontario)

ZELENINA ROKU: 1. Vlasta Burešová. 2. Blažka Železníková. 3. Miluše Švecová

DEKORACE ROKU: 1. Jiřina Menšíková. 2. Blažka Železníková. 3. Dana Burešová

RARITA ROKU: 1. Radek Očadlík (žampión na kládě). 2. Václav Polišenský (cibule Globo a celer). 3. Josef Štěpaník (dýně)

STROM ROKU: 2016: 1. Lípa u kapličky. 2. Hrušeň pod pálenicí u Vlastimila Slavíka. 3. Smuteční vrba pod domem Ireny Šenovské.

Na výstavě byly předány ceny vítězkám soutěže Rozkvetlá Žlutava a pořadatelé děkují starostovi obce
ing. Stanislavu Kolářovi za krásné dárkové koše, které věnoval do soutěže. Za kolekci vítězných fotografií
v soutěži Strom roku 2016 získal poděkování Antonín Kocián a Jiřina Menšíková. Dík za obětavou práci pro svaz
obdržel předseda ZO Bohuslav Mišurec. Za zásluhy o rozvoj ČZS byl oceněn Vlastimil Slavík a za odbornou
pomoc Jiří Marčík. Pořadatelé děkují všem sponzorům, díky nimž mohla zahrádkářská tombola nabídnout
krásné ceny.
 

ZO ČZS – DANA BUREŠOVÁ

.

Ve Žlutavě se v sobotu 1. října konal dvacátý ročník koštu slivovice.

.

Za zásluhy o rozvoj ČZS obdržel poděkování Vlastimil Slavík.

.

Mottem letošní zahrádkářské výstavy bylo: radost-krása-užitek.

.

Za zeleninové exponáty obdržel cenu nejmladší vystavovatel – Karel Mišurec.

.

Starosta obce ing. Stanislav Kolář vyslovil poděkování Daně Burešové za organizaci květinové soutěže Rozkvetlá Žlutava a Strom roku 2016.

.

Raritou roku se stal žampión na kládě od Radka Očadlíka.

.

Návštěvníci obdivovali i obří dýně od Josefa Štěpaníka.

.

Receptář nabídl řadu specialit.

.

Sál sokolovny zaplnili návštěvníci výstavy do posledního místa.


BESEDA V SADU

.

ZO ČZS Žlutava děkuje panu Jiřímu Marčíkovi a jeho manželce Marii na srdečné přijetí a přednášku, kterou zorganizovali v pátek 9. září v Ovocných sadech Žlutava. Odborný výklad, jehož součástí byly podrobné odpovědi na otázky o pěstitelství, měl vysokou a mimořádnou úroveň a líbil se všem zúčastněným. Manželé Marčíkovi připravili i originální překvapení - ochutnávku řady druhů švestek, a přítomní tak měli možnost ochutnat a vybrat nejchutnější odrůdu.

.

Procházka mezi dozrávajícími jabloněmi za krásného počasí byla příjemně stráveným odpolednem pro účastníky vycházky do sadu. Velký zájem byl o rady týkající pěstování nejoblíbenějších druhů jablek.

.

Topas, Admiral, Gold Star, Rubín, Bohemia….. patří v současnosti mezi nejžádanější jabloně. Jak o ně pečovat a zamezit jejich nejčastějším škůdcům? Na to si pěstitelé přišli pro radu do místního žlutavského sadu.


BRIGÁDY ZAHRÁDKÁŘŮ V ROCE 2016

 
V jarních a  letních měsících roku 2016 uskutečnili žlutavští zahrádkáři celkem 6 brigád
v katastru obce Žlutavy. V jejich rámci členové vysekli trávu kolem třešňových alejí
u cesty směrem ke Kamenolomu Žlutava a v místní části Slováčeny. 
Velká část brigád - celkem čtyři - se dále uskutečnily v měsíci červnu. Upraven byl ostrůvek na točně a část pozemku nad místním kostelem. Obě prostranství byla uklizena, pokryta netkanou textilií a uskutečnila se tu nová výsadba. Celkově  bylo vysazeno 9O kusů skalníků, 21O kusů mochny a 3O ks lonicery. Celková částka za tyto dřeviny činí 8 25O korun a žlutavští zahrádkáři ji věnovali Obci Žlutava. ZO ČZS děkuje manželům Marii a Jiřímu Marčíkovi za sponzorskou a odbornou činnost.

 

. .

ROZKVETLÁ ŽLUTAVA 2016

ZO Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci s obcí Žlutava vyhlašuje soutěž Rozkvetlá Žlutava 2016. Letošní, již 7. ročník bude zaměřen na jarní květiny. Své fotografie můžete posílat na emailovou adresu: rozkvetlazlutava@seznam.cz. Soutěž s podtitulem JARO V ZAHRADĚ má také telefonický kontakt: 6O6 22 6O 77. Nejpěknější výzdoby budou oceněny na výstavě ovoce a zeleniny dne 1. října. Vítězové obdrží ceny starosty obce ing. Stanislava Koláře. Děkujeme předem za zaslané fotografie. Uzávěrka soutěže bude v měsíci červnu 2016.

ZO ČZS - DANA BUREŠOVÁ
 


POSEZENÍ U VÍNA

V pátek 22. července se v přísalí naší sokolovny uskutečnilo přátelské posezení žlutavských zahrádkářů. Program byl spojen s ochutnávkou vína, na níž naši zahrádkáři pozvali majitele rodinného vinařství Zbyňka Němce. Ten představil devět vzorků vín z Čejkovic včetně jejich charakteristik. Na tuto kvalitní nabídku vín navazovala přednáška Jiřího Marčíka, který připravil další degustaci sedmi vzorků z vinařské obce Perná. Všichni přítomní mohli proniknout do nejrůznějších odrůd vín a dozvědět se od obou přednášejících zajímavosti o pěstování, ošetřování a zpracování vína včetně kultury jeho pití.
Akce se uskutečnila jako poděkování členům ZO ČZS za jejich práci na brigádách pro obec v letošním roce. Výbor ZO ČZS Žlutava děkuje Cyrilu Burešovi za příjemnou atmosféru večera, v jehož průběhu zazpíval a zahrál řadu moravských písniček o víně a ke zdaru akce připravil i originální zpěvník. Dále vyslovujeme poděkování předsedovi ZO ČZS Bohuslavu Mišurcovi a Jiřině Menšíkové za dobrý nápad a výbornou organizaci celé degustace.

Za výbor ZO ČZS Dana Burešová

.

Pro výboru vína je základem kvalitní hrozen. To nejlepší z nich ochutnali naši zahrádkáři na přátelském posezení.

.

Košt nabídl rozmanité vzorky z moravských vinohradů.

.

V pátek 22. července strávili žlutavští zahrádkáři příjemný společenský večer.


ZAHRÁDKÁŘI NA VÝLETĚ

Krásné, téměř letní počasí provázelo účastníky zahrádkářského výletu do Moravského krasu a Botanické zahrady v Brně. Kromě návštěvy Macochy a plavby po řece Punkvě si žlutavští zahrádkáři přišli na své na tradiční každoroční jarní výstavě kosatců Iris v brněnském arboretu, v jehož sbírce je neuvěřitelných tři sta druhů velkokvětých kultivarů. Ke zhlédnutí tu dále bylo pět tisíc dřevin, dva tisíce trvalek a dva tisíce orchideí. ZO ČZS děkuje ing. Petru Burešovi za organizaci zájezdu a dále firmě Gracla za pohodovou jízdu.                                                                    ZO ČZS Žlutava

.

V sobotu 21. května 2016 se uskutečnil zájezd zahrádkářů na Macochu a do brněnského arboreta. Výlet byl pro členy odměnou za jejich celoroční práci.


UKÁZKY VE ŠKOLNÍM VINOHRADU

Jak často a kdy správně řezat vinou révu? Jaké jsou způsoby řezu včetně další péče? Odpovědi na tyto otázky včetně praktické instruktáže získali členové ZO ČZS Žlutava. Ukázky se konaly v pátek 11. března 2016 ve vinohradu na školním dvoře základní školy, kde je vysazeno devět hlav stolní vinné révy. Zahrádkáři děkují panu Jiřímu Marčíkovi za odbornou instruktáž včetně ochutnávky vína z oblasti Pálavských vrchů.

Výbor ZO ČZS Žlutava

.

Řez vinné révy je prvním letošním úkonem ve vinohradě. Ukázky řezu zorganizoval pro zahrádkáře pan Jiří Marčík.

.

Když zima končí, je čas postarat se o vinohrad. A protože je školní vinohrad po zimě již ošetřen, zahrádkáři uspořádali na školním dvoře i malou besedu, jak o vinnou révu pečovat v dalším ročním období.


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ

Nová výsadba ostrůvku na točně autobusu a celková revitalizace prostranství včetně okrasných úprav nad kostelem. To budou dvě velké letošní akce žlutavských zahrádkářů, díky nimž získá obec Žlutava důstojná a nově zbudovaná zelená prostranství. Na obou projektech již začali členové spolku pracovat a brigády budou dále pokračovat na jaře a v dalším období. I tyto úkoly zazněly na výroční členské schůzi žlutavských zahrádkářů, která se konala 4.3. 2O16 v Pohostinství u Bílků.
Jak dále uvedl předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec, který přednesl obsáhlou hodnotící zprávu za uplynulý rok, vloni odpracovali členové dvě stovky brigádnických hodin ve prospěch obce. Za to patří všem velké poděkování. Zahrádkáři uspořádali také řadu společenských akcí a nejinak tomu bude i letos. Letošní výstava ovoce a zeleniny se bude konat 1. října. Novinkou je fotosoutěž Strom roku 2O16 a osmý ročník květinové soutěže Rozkvetlá Žlutava bude letos zaměřen na jaro. Z dalších úkolů jmenujme celkovou údržbu dosud vysazených ovocných alejí, sběry železa, instruktáž jarních ořezů peckovin u místní pěstitelské pálenice, vycházku do žlutavských sadů a další.
Zvláštní dík za pomoc a odborné zkušenosti byl na schůzi vysloven panu Jiřímu Marčíkovi z Ovocných sadů Žlutava. Za tři desítky let aktivní práce pro svaz zaznělo poděkování panu Vlastimilu Slavíkovi. Pochvalu si zaslouží PaedDr. Jarmila Bilíková za vedení zahrádkářského kroužku pro děti naší základní školy, které s výsadbou květin pomáhá Jiřina Kociánová a dále Miluši Švecové za vedení kroniky. Poděkování za řízení páteční výroční schůze, která pokračovala oslavou MDŽ, patří zakládajícímu členu Františku Mišurcovi. Zahrádkáři děkují také Radku Kromsiánovi za pohoštění a dále členu ZO Miroslavu Mišurcovi, který pro zahrádkářky k svátku žen připravil domácí zákusky.

ZA VÝBOR ČZS DANA BUREŠOVÁ

Dne 4. března se konala výroční členská schůze zahrádkářů. Dne 4. března se konala výroční členská schůze zahrádkářů.
. .

Součástí zahrádkářské schůze bylo i udělení dvou vyznamenání Republikové rady Českého zahrádkářského svazu. Z rukou předsedy územní rady ČZS dr. Františka Němečka jej po zásluze obdrželi předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec a zakládající člen žlutavské organizace František Krátký.


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

STROM ROKU 2016

Víte ve Žlutavě o krásném nebo zajímavém stromu, aleji nebo sadu? Nebo o dřevině neobvyklého druhu anebo jednoduše o stromu, k němuž se váže nějaký nevšední příběh? Pokud ano, přihlaste se do soutěže Strom roku obce Žlutavy 2016. Soutěž vyhlašuje základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žlutava. Jde výhradně o fotografickou soutěž, v níž se její účastníci mohou dále zaměřit například na druh dřeviny, letitost, významnost nebo památnost stromu, obvod kmenu, na zvláštnost místa, kde dřevina roste, plodnost stromu či jakékoliv jiné další zajímavosti.

Podmínkou soutěže je, že strom nebo alej se musí nacházet v katastru obce Žlutava. Fotografie s krátkou charakteristikou můžete posílat do 15. září 2016 na emailovou adresu: rozkvetlazlutava@seznam.cz. Nejkrásnější a nezajímavější stromy budou zveřejněny a vyhodnoceny na výstavě ovoce a zeleniny dne 1. října 2016. Při vyhodnocení bude kladen důraz zejména na nápad včetně jeho zpracování. Autoři nejlepších fotografií budou oceněni pěknými věcnými cenami. Z došlých fotografií bude připravena také fotogalerie do Infokanálu Žlutava a na webové stránky ČZS. Soutěž je určena všem občanům Žlutavy. Bližší informace získáte na telefonním čísle 6O6 22 6O 77.

ZO ČZS – STROM ROKU – DANA BUREŠOVÁ


ROZKVETLÁ ŽLUTAVA 2015 – VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Ceny starosty obce:

TOP OCENĚNÍ – NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRÁDKA: Pavla a Václav Polišenští

1. místo: Jiřina a Jiří Menšíkovi
2. místo: Pavla Kotásková
3. místo: Iveta Pšenčíková

Mimořádné ocenění ZO ČZS – zájezd na Flóru Olomouc: Anna a Antonín Vojtáškovi.

Prosíme výherce, aby se dostavili na výstavu ovoce a zeleniny v sobotu 26. září k převzetí cen. Vyhlášení výsledků se uskuteční v čase od 18 do 19 hodin.

ZO ČZS – Dana Burešová


ŽLUTAVŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI OSLAVILI 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY ZAUJALA ROZMANITOSTÍ

Stoly bohatě prostřené ovocem, zeleninou a barevnou škálou krásných dekorací přivítaly v sobotu 26. září 2O15 ve 13 hodin návštěvníky výstavy ovoce a zeleniny, která se uskutečnila v sále sokolovny Žlutava. Součástí výstavy byl košt pálenek, v němž se „sešlo“ 26 vzorků slivovice a 16 vzorků letních destilátů. K dobré atmosféře přispěl společenský večer se skupinou Eso. Žlutavští zahrádkáři děkují dětem a pedagogickému sboru ZŠ Žlutava za pěkné výtvarné práce na téma Od semínka ke sklizni. Výbor ZO ČZS dále vyslovuje poděkování Vlastimilu Slavíkovi ze žlutavské pálenice za kolekci slivovic a ovocných destilátů a Jiřímu Marčíkovi za vystavená jablka z Ovocných sadů Žlutava.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

SLIVOVICE ROKU: 1. Vladimír Mišurec (č.p.3OO). 2. Antonín Kocián. 3. Ing. Petr Mišurec.
LETNÍ DESTILÁTY: 1. Josef Štěpaník (meruňka). 2. Oldřich Železník (meruňka). 3. Vlastimil Slavík (meruňka).
JABLKO ROKU: 1. Jiří Menšík (red devil). 2. Antonín Kocián (rubín). 3. Bohuslav Mišurec.(Bohemia)
ZELENINA ROKU: 1. Vlasta Burešová. 2. Luboš Bobek. 3. Vladimír Mišurec.
DEKORACE: 1. Miluše Švecová. 2. Dana Burešová. 3. Blažena Železníková.
RARITA ROKU (fotosoutěž): 1. Dana Burešová. 2. Jiřina Menšíková. 3. Vladimír Mišurec. 4. Václav Polišenský. 5. Jarmila Štěpaníková.

U příležitosti 5O. výročí založení organizace bylo uděleno Poděkování Bohuslavu Mišurcovi, Cyrilu Burešovi, Oldřichu Železníkovi, Stanislavu Jeřábkovi, Luboši Bobkovi a Daně Burešové.

Za výbor ZO ČZS Dana Burešová


 

Dekorace

Zahrádkářská výstava, konaná letos již v září, přispěla k odlišné, lepší skladbě vystavovaných plodin a stala se tak ukázkou šikovnosti žlutavských zahrádkářů a zahrádkářek.

Dekorace Výstavu zpestřily desítky vzorků jablek.
Žlutavský krtek

Ocenění Žlutavský krtek a Poděkování za práci u příležitosti padesáti let založení spolku dostal po zásluze předseda ZO ČZS Bohuslav Mišurec (na snímku vpravo). GRATULUJEME.

Nejlepší slivovice

Nejlepší slivovici roku 2015 ve Žlutavě má Vladimír Mišurec, majitel Kamenolomu Žlutava (na snímku vpravo).

Poděkování D. Burešové

Ve Žlutavě se letos konal již 6. ročník květinové soutěže Rozkvetlá Žlutava. Starosta obce ing. Stanislav Kolář poděkoval organizátorce Daně Burešové za její práci.

Dětský koutek

Na výstavě se nenudili ani nejmenší návštěvníci. Nově pro ně byl připraven dětský koutek, který měl velký úspěch. Starší děti se zapojily do zahrádkářského kvízu.

Barmani

Bohaté a pestré občerstvení v kuchyni, i to nabídla zahrádkářská výstava. Hodně práce měli také žlutavští barmani. Burčák, víno i „tekuté trnky“ se rychle vyprodaly.

Tombola

Žlutavští zahrádkáři děkují všem sponzorům, díky nimž připravili do tomboly 137 cen.

Receptář

Receptář žlutavských zahrádkářek zval návštěvníky na „domácí dobroty“.

Poděkování C. Burešovi

Moderátorem a bavičem výstavy byl Cyril Bureš (na snímku vlevo), kterému bylo uděleno Poděkování za práci u příležitosti 5O. výročí založení organizace.

Poděkování O. Železníkovi

Poděkování u příležitosti 5O. výročí založení základní organizace obdržel také další aktivní člen výboru Oldřich Železník (na snímku vlevo). Ocenění mu předal pokladník organizace Vlastimil Slavík (vpravo).

A. Kocián

Oceněn byl i Antonín Kocián, znalec odrůd jablek. Jeho „rubín“ skončil v soutěži Jablko roku na druhém místě. Diplom dostal i za slivovici, která se umístila rovněž na „stříbrném místě“


Zpívání krojovaných

Celý pátek pozorovali žlutavští zahrádkáři zataženou oblohu s bouřkovými mraky nad Žlutavou a obávali se, zda nebudou muset vystoupení krojovaných pod širým nebem zrušit. Jenže počasí naštěstí vyšlo a mužské pěvecké soubory mohly předstoupit před diváky na prostranství nad žlutavským kostelem. Zpěváci se po necelém dvouhodinovém vystoupení dočkali dlouhého potlesku. Výbor ZO ČZS děkujeme sponzorům – manželům Marčíkovým za výborné víno a dále Kateřině Kašpárkové, Vlastimilu Slavíkovi a ing. Petru Burešovi za podporu této akce.

 

.

Soubory Lajbl a Chlapčiska si v pátek 19. června připravily známé i méně známé slovácké a valašské písně.

.

Někteří posluchači měli i to štěstí, že si mohli sednout.

.

Koncert v centru obce umocnila i atmosféra zeleně.


Brigáda zahrádkářů

S příchodem jara se v sobotu 21. března uskutečnila brigáda zahrádkářů na návsi. Jarního úklidu se dočkala především levá část Podsedků, kde členové základní organizace vyhrabali a vyčistili travnaté plochy. Před domy č.p. 8 a 1O byly odstraněny přerostlé stromy a dřeviny. Do další práce se zahrádkáři pustili také na okraji cesty směrem ke Kamenolomu. Zde byla zahájena první etapa výsadby třešňové aleje. Zasazeno bylo celkem 16 třešní. Před Kamenolomem je vysazena nová lípa.

Kompletní jarní údržba se konala také ve školním dvoře. Tady se letos brigáda konala již podruhé. Záhony a skleník jsou zryty a kompletně vyčištěny. Vysazeny jsou ředkvičky a salát, záhony jsou osázeny trvalkami například echinaceou, kopretinami aj. Při základní škole pracuje zahrádkářský kroužek, kde děti pod vedením dr. Jarmily Bilíkové do květináčů již vyseli semínka rajčat a paprik, které budou poté zasazeny na školní zahrádce.

Výbor ZO ČZS


Zahrádkáři bilancovali

Výsadba ovocné aleje na cestě ke kamenolomu, údržba zeleně na návsi a další brigády na pomoc obci. To je jen zlomek úkolů, které si žlutavští zahrádkáři vytýčili v sobotu 7. března na výroční členské schůzi. Ta se konala v Pohostinství u Karasů a k jejímu slavnostnímu charakteru přispěla i oslava padesáti let založení organizace.
Na schůzi, která byla zároveň svátkem MDŽ, byl schválen termín výstavy ovoce a zeleniny v sobotu 26. září. Těšit se můžete také na třetí ročník červnového Zpívání pod lípou, které je určeno všem, kdo mají rádi lidové písničky a kroje. V plánu je rovněž uspořádat každoroční ukázky řezu stromků, které bude svaz organizovat koncem března v sadu u žlutavské pálenice.                                         Výbor ZO ČZS

. Žlutavští zahrádkáři letos slaví půl století. Záslužnou práci členů základní organizace ocenil starosta obce ing. Stanislav Kolář.
. Za dlouholetý aktivní podíl byl Republikovou radou Českého zahrádkářského svazu vyznamenán jeden ze zakládajících členů žlutavského spolku pan František Mišurec.

Milovníci zahrádek se sešli na výstavě

Tradičnímu koštu pálenek, který se konal v sobotu ve žlutavské sokolovně, vévodila opět slivovice. Ta od Antonína Kociána se stala šampionkou letošní výstavy ovoce a zeleniny, přičemž druhé místo získal „vypálený vzorek“ Bohuslava Mišurce a jako třetí skončil Luděk Kuchař. Kořalku hodnotily anonymně dvě komise, přičemž posuzována byla především vůně, chuť, jemnost a perzistence (délka chuťového vjemu).
Součástí výstavy byla i soutěž Jablko roku, kde nejlépe uspěli Jiřina Menšíková s odrůdou Gloster, Cyril Bureš (Idared) a František Mišurec (Ontario). Zelinářkou roku byla vyhlášena Honoráta Zíková, kterou následovala Vlasta Burešová a jako třetí se umístil Luboš Bobek. Ocenění Dekorace roku obdržela Blažka Železníková a Raritu roku vystavovala Dana Štěpaníková. Zahrádkáři děkují ZŠ Žlutava, která pro výstavu připravila originální výzdobu zvířátek z kaštanů, papírové květiny, výkresy na stěnu a rovněž miniexpozici dýní před naší školou.
Poděkování patří rovněž sponzorům, jejich zásluhou se podařilo do tomboly připravit 162 cen a dále moderátorovi večera Cyrilu Burešovi. Akce se zdařila, přičemž o spokojenosti svědčil i večerní roztančený sál a slova, která jsme náhodně odposlechli od některých návštěvníků. „Jsme tady poprvé a je to tu skutečně skvělé.“ Tak se na ně a další hosty budou žlutavští zahrádkáři těšit zase za rok…

Za výbor ZO ČZS   Dana Burešová

Vzorky jablek a jejich označení vyhodnotili předseda územní rady ČZS RNDr. František Němeček (vpravo) a předseda ZO ČZS Žlutava Bohuslav Mišurec.

Vzorky jablek a jejich označení vyhodnotili předseda územní rady ČZS RNDr. František Němeček (vpravo) a předseda ZO ČZS Žlutava Bohuslav Mišurec.

.

Sto lidí, sto názorů… Znalci a znalkyně v hodnotících komisích se však shodli, že celková úroveň žlutavských kořalek je výborná.

.

Překvapením výstavy byly letos originální cedule se žlutavskými žertovnými epigramy. Poděkování za ně je určeno Oldřichu Železníkovi, který je zajistil.

.

Rarita roku v podobě dýně se líbila zejména nejmladším účastníkům výstavy.

.

Receptář žlutavských zahrádkářek nabídl řadu pochoutek.


Na školní zahradě budou jahody

Již příští rok si žáci ZŠ Žlutava pochutnají na jahodách. Zásluhu na tom mají členové ZO ČZS Stanislav Jeřábek a Jarmila Bilíková, kteří nové sazenice z odnoží, které zajistil Oldřich Železník, zasadili. Měsíc září je pro výsadbu vhodným obdobím. Rostliny důkladně zakoření, brzy využijí ranní rosu a nižší noční teploty působí příznivě na jejich růst. ZO ČZS děkuje manželům Kulíškovým za sladkosti, které poskytli dětem, které při výsadbě pomáhaly.

Výbor ZO ČZS

.


Zahrádkáři na Valašsku

V sobotu 23. srpna se uskutečnil výlet žlutavských zahrádkářů do Rožnova pod Radhoštěm. První částí programu byla návštěva Dřevěného městečka, v němž návštěvníky zaujala roubená radnice z roku 177O, Vlčkova palírna a fojtství z Velkých Karlovic. Neméně zajímavá byla návštěva Mlýnské doliny, v níž jsou technické stavby převážně na vodní pohon. K vidění byla valcha, mlýn, pila, lisovna oleje a kovárna. Výlet pokračoval v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Tamější empírový zámek s prohlídkou zámeckých pokojů, výstavou skla, gobelínů a expozicí hraček ze zámku a podzámčí byl pěkným ukončením zájezdu.

Výbor ZO ČZS

.

V hamerní části Mlýnské Doliny rožnovského skanzenu se nachází roubená zvonice z Dolní Bečvy.

.

Jak se žilo na zámku? Členové ČZS Žlutava si prohlédli dobově zařízené pokoje na Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.


 

Odborné ukázky zahrádkářů

 

V pátek 28. března 2014 se ve švestkovém sadu u pálenice ve Žlabech uskutečnily praktické ukázky řezu stromků. Akce, k níž přispělo krásné jarní počasí, byla přítomnými zhodnocena kladně. Výbor ZO ČZS Žlutava děkuje Vlastimilu Slavíkovi a Jiřímu Marčíkovi za hlavní podíl při organizaci akce.

Výbor ZO ČZS

.

Odborné ukázky řezu slivoní přilákaly nejen zahrádkáře, ale i řadu žlutavských občanů.

.

O praktické zkušenosti sadaře Jiřího Marčíka byl velký zájem.


Náves se dočkala proměny – sobotní brigáda zahrádkářů

Na návsi přibudou v březnu nové okrasné stromy. Jejich výsadba je součástí obnovy Žlutavy, která začala vloni, kdy byl upraven ostrůvek před základní školou. Devět přestárlých smrků, 1 borovici a 3 túje vytrhali žlutavští zahrádkáři v rámci své první jarní brigády v sobotu 15. března. Vykácené a ořezané stromy včetně kořenů odvezli a pozemek kompletně uklidili. „Nyní přijde na řadu výsadba okrasných hrušní a javoru“, uvedl Jiří Marčík, který obci jako sponzorský dar dodá stromy, které budou opatřeny i chrániči a kůly.
V rámci sobotní brigády zahrádkáři uskutečnili řadu dalších prací. Počasí, které jim jednoznačně nahrálo, dovolilo ořezat lípu před školou a blízký jinan dvoulaločný. Okopali i zeminu ve školním skleníku, v níž jsou již zasazeny ředkvičky. Upraven byl záhon vedle něj, na němž se počítá s výsadbou další zeleniny pro děti naší základní školy. Vyčištění se dočkal i trávník ve školním dvoře.

.Náves se dočkala zásadní proměny, na níž se v rámci sobotní brigády podílela osmnáctičlenná skupina zahrádkářů.
 

.Přerostlé stromy musely k zemi. Jejich odpadem zaplnili členové spolku téměř čtyři korby nákladního auta.

. Před základní školou „omladil“ památnou lípu Luboš Hubáček.

Výroční schůze zahrádkářů

Údržba zeleně v obci, zřízení zahrádkářského kroužku pro děti ZŠ Žlutava, praktické ukázky řezu stromků a termín letošního konání Výstavy ovoce a zeleniny dne 25. října 2O14. To je jen část úkolů, které schválili členové ZO ČZS na výroční členské schůzi v pátek 7. března. Jak bylo dále na schůzi uvedeno, žlutavští zahrádkáři odpracovali vloni ve prospěch naší obce 296 brigádnických hodin. Úkoly se podařilo splnit jen díky mimořádnému úsilí členů organizace, přičemž vyzvednut byl i velký podíl Jiřího Marčíka ze Sadů Žlutava.

Na schůzi nebyla hodnocena jen práce loňska. Protože se jednalo o schůzi volební, bilancována byla i práce za uplynulé období 2OO9-2O14, kdy mj. byli žlutavští zahrádkáři oceněni bronzovou medailí ústředního výboru ČZS Praha. Předsedu pro nadcházející volební období nadále zastává Bohuslav Mišurec, schválen byl i nový výbor spolku. Bohatá byla i diskuse, následovaná oslavou svátku žen, která byla závěrem schůze. Zahrádkáři děkují manželům Karasovým za připravené a velmi dobré občerstvení.

Výbor ZO ČZS

.

  Poděkovat za práci přišel zahrádkářům starosta obce ing. Stanislav Kolář.

 

.

  Člen výboru ZO Oldřich Železník seznámil přítomné s usnesením výroční schůze.


 

Zahrádkáři uspořádali tradiční výstavu

V sobotu 12. října se v sokolovně Žlutava uskutečnila zahrádkářská výstava ovoce a zeleniny. Oblíbená akce již tradičně nabídla ochutnávku specialit ze žlutavského receptáře, rozsáhlou expozici jablek a dalších výpěstků a košt slivovice. Organizátoři díky sponzorům připravili bohatou tombolu s celkovým počtem 148 cen. Poděkování si zaslouží i moderátor výstavy Cyril Bureš.

Výsledky soutěží:

JABLKO ROKU: 1. Jiří Menšík (rubín). 2. Antonín Kocián (princ Albrecht). 3. Paní Studená (malinové).

ZELENINA ROKU: 1. Honoráta Ziková. 2. Vlasta Burešová. 3. Miluše Švecová.

DEKORACE ROKU: 1. Dana Burešová. 2. Vladimír Mišurec (Lučina). 3. Dana Štěpaníková.

RARITOU ROKU byly vyhodnoceny tykve Dany a Josefa Štěpaníkových.

LETNÍ KVAS: 1. Cyril Bureš (hruška). 2. Ladislav Plesník (meruňka). 3. Jiří Menšík (meruňka).

SLIVOVICE ROKU: 1. Vladimír Mišurec. 2. Aleš Marčík. 3. Jiří Kašík.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ:
První ročník: 1. Eva Dudíková. 2. Michal Stříteský. 3. Tomáš Benedík.

Druhý a třetí ročník: 1. Hana Horáková. 2. Anita Vojtášková. 3. Nikol Svobodová.

Čtvrtý a pátý ročník: 1. Marcela Janušková. 2. Markéta Lacinová. 3. Kristýna Vičánková.

Výbor ZO ČZS

. K podzimu již tradičně patří pěstitelská výstava zahrádkářů s bohatou kolekcí jablek.
. O víkendu „vyrostlo“ před základní školou dýňobraní. Výbor ZO ČZS děkuje dětem a zaměstnancům školy za originální výzdobu. Na snímku největší exponát.
. Návštěvníci obdivovali prezentaci dobového zahrádkářského nářadí Jiřiny Menšíkové.
.  

Nejlepší slivovici v obci má Vladimír Mišurec č.p. 3OO.

. Výstava nabídla gastroreceptář, který připravily členky a členové žlutavského zahrádkářského svazu.
. K dobré atmosféře výstavy přispěla hudební kapela ESO.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ROZKVETLÁ ŽLUTAVA

Celkem 52 fotografií se zúčastnilo letošního ročníku květinové soutěže. Výsledky jsou následující:
Ceny starosty obce
1. Milena Štěbrová (absolutní vítězka)
2. Ivona Kozáková
3. Pavel Švec

Ceny ZO ČZS
1. Kateřina Goišová
2. Manželé Polišenští
3. Miroslav Mišurec
4. Milada Juřenová
5. Ilona Zámečníková

Další uznání: Alois Petřík, Pavla Kotásková, Marie Prechtlová, Pavla Pinková, Vlasta Dvořáková, Božena Zámečníková - Žlaby, Antonín Vojtášek, Iveta Pšenčíková, Kateřina Lučanová, Zlata Krkošková, Brázdilovi – č.p. 217.

Prosíme všechny jmenované účastníky, aby se dne 12.1O v 18 hodin dostavili na výstavu ovoce a zeleniny v sokolovně, kde budou uděleny ceny.

Květinová komise ČZS


Brigáda zahrádkářů

V pátek 9. srpna se uskutečnila brigáda zahrádkářů na prostranství před základní školou. Sedmičlenná skupina prokypřila a srovnala terén tak, aby ještě v tomto měsíci došlo k výsevu trávníku. Stanoviště bude poté osázeno několika stromky a doplněno o další okrasné prvky.

                                                                                                              výbor ZO ČZS


Ukázky letního průřezu peckovin

Praktické ukázky letního průřezu peckovin se v pátek 2. srpna uskutečnily v ovocné zahradě u předsedy ZO ČZS Bohuslava Mišurce. Kromě průklestu stromů zahrádkáři zkontrolovali také jejich „kondici“ a zaměřili se zejména na příznaky napadení ze strany škůdců a další parazitní nemoci. Ukázky průřezu meruněk a broskvoní včetně poučného výkladu zajistil sadař Jiří Marčík.

Průřez peckovin

Meruňky a broskvoně jsou po sklizni. Aby se jim dařilo i v příštím roce, je třeba nyní udělat letní průřez stromů.
 


Rozkvetlá Žlutava – 4. ročník soutěže

Konečně máme pěkné počasí - ZO ČZS Žlutava ve spolupráci s Obecním úřadem vyhlašuje 4. ročník soutěže Rozkvetlá Žlutava. Přihlásit se do ní mohou všichni občané obce, kteří chtějí ukázat krásnou zahrádku, květinovou výzdobu okna nebo balkonu či celkovou úpravu okolí svého domu. Soutěž se uskuteční v termínu od 15. června do 15. září 2O13.
Hodnocena bude výzdoba nejen takzvaně „do ulice“, ale přihlásit je možné také fotografie z Vašich zahrádek za domem nebo ve dvorku. Posuzována bude estetika, barevnost a kompozice. Přihlásit je možné 1 až 2 vlastní fotografie na e-mailové adrese: rozkvetlazlutava@seznam.cz
Zavolat můžete také na telefon 6O6 22 6O 77 a organizátoři výzdobu vyfotí.
Vyhodnocení soutěže se uskuteční na podzimní zahrádkářské výstavě ovoce a zeleniny dne 12. října 2O13 v místní sokolovně. Vyhlášeny budou tři hlavní ceny – Ceny starosty obce Žlutava ing. Stanislava Koláře.

ZO ČZS – Rozkvetlá Žlutava

Dana Burešová
 


Brigáda zahrádkářů

V pátek 14. června se uskutečnila  brigáda na úpravě terénu před základní školou. Dvanáctičlenná skupina skupina ručně odkopala a poté odvezla zeminu tak, aby na prostoru vznikly dvě roviny. Přivezen byl také kámen z místního kamenolomu na vybudování zídky.
 

Brigáda u školy .


Otevření ovocné alej
"K SRNÍMU KAMEŇU"

Zpěv krojovaných, pěkná procházka obcí a přátelské posezení v Pohostinství u Karasů byly součástí slavnostního otevření ovocné aleje "K Srnímu kameňu", které se uskutečnilo 17. května . Akci, která chtěla připomenout začátek hlavní zahrádkářské sezóny, připravili žlutavští zahrádkáři.

Letošní oslavy, které navázaly na loňské otevření třešňové aleje v místní části Slováčeny, se konaly u žlutavského sadu Jiřího Marčíka. Právě zde členové ZO ČZS  dobrovolně vybudovali alej s 5O stromky, které budou za několik málo let sloužit občanům obce. "Jde o slivoně, hrušně, jabloně a třešně", uvedl předseda zahrádkářského spolku Bohuslav Mišurec, který dodal: "Jsem rád, že v naší obci je stále ještě dost pracovitých lidí, kteří v této době nerezignovali a snaží se změnit věci k lepšímu. A to je - snad mi dáte za pravdu - ta nejlepší zpráva." Za vybudování aleje poděkoval členům ZO ČZS i starosta Stanislav Kolář.   

.

K slavnostnímu otevření ovocné aleje ve Žlutavě přispěly i mužské pěvecké sbory Chlapčiska ze Spytihněvi a Lajbl z Kostelan nad Moravou.
 
.
  Akce je zúčastnili nejen občané Žlutavy, ale i blízkého okolí.

 

ZAHRÁDKÁŘI DOKONČILI OVOCNOU ALEJ

V dubnu 2013 dokončili žlutavští zahrákáři  výsadbu ovocné aleje "K srnímu kameňu". Nová alej se nachází u sadu, podél motokrosu a končí u Dubníku. Ke stávajícím 3O stromkům bylo členy ZO ČZS dosázeno dalších dvacet ovocných stromů. Smíšená alej se skládá z hrušní, jabloní, třešní a slivoní. Výbor ZO ČZS děkuje panu Jiřímu Marčíkovi za dodané stromky a chrániče k nim.

.

Nová ovocná alej, kterou vybudovali žlutavští zahrádkáři, bude sloužit občanům naší obce.

.

Zahrádkáři zajistili a připravili ke stromkům také opěrné kůly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozšířené vyhledávání

Organizace

Mapový portál

.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
1
2 3 4

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat