Obec Žlutava
Žlutava

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů


 

Stránky SDH Žlutava 
 

Historie SDH


Cvičení jednotek SDH

Dne 5. 9. 2020 se členové JSDH Žlutava společně s dalšími jednotkami z okolí zúčastnili cvičení jednotek SDH na letišti v obci Halenkovice. Cílem cvičení bylo získat odborné znalosti a praktické dovednosti při manipulaci a používání mobilních protipovodňových stěn.

.
. .

 

Soutěž v disciplinách TFA

V sobotu 9. 6. se konalo druhé kolo Zlínské ligy v disciplinách TFA v Litenčicích. Naše hasička Lucie Frančeová pokračovala v započaté medailové sbírce. Tentokrát si vybojovala 3. místo. Gratulujeme. 

. .

 


Soutěž v požárním sportu

V sobotu 5. května se na fotbalovém hřišti uskutečnilo I. kolo soutěže v pžárním sportu 1. okrsku Napajedla.  Odpoledne proběhla soutěž družstev mužů ( Žlutava, Pohořelice, Oldřichovice, Komárov a Napajedla) a žen (Pohořelice, Žlutava a Napajedla). Družstvo mužů skončilo na 5, místě a ženy vybojovaly 2, místo.

. .
. .


Výroční valná hromada

V sobotu 13. ledna 2018 se konala Výroční valná hromada SDH Žlutava s hojnou účastí členů. Vedení schůze se ujal náměstek starosty Pavel Gabryš. Zprávu o činnosti sboru za minulý rok a plán práce na rok 2018 přednesl starosta SDH Daniel Fuksa. S revizní zprávou seznámil bratr Boleslav Kašík. V diskuzi vystoupil garant 1. okrsku Martin Holčík a v závěru starosta obce ing. Stanislav Kolář.  Oba hosté kladně hodnotili velmi dobrou spolupráci jak s Okresním sdružením Zlín, tak s obcí. Do sboru byli přijati 3 noví členové. Po volné besedě bylo podáváno pohoštění z místního hostince od Radka Kromsiána.

Výroční schůze

 


MISTROVSTVÍ HASIČŮ ČR HRY PLAMEN A DOROSTU V POŽÁRNÍM SPORTU

Do této soutěže, která se konala ve dnech 1.. až 5. června ve Zlíně, se za Zlínský kraj probojovalo družstvo dorostenců z Pohořelic, kde závodil i Ondřej Šamša. Po dvoudenním zápolením v těžké konkurenci družstev z celé republiky vybojovali krásné 7. místo. Blahopřejeme !

.

 

 

 

 

 

.

Soutěž v požárním útoku

V sobotu 6. května 2017 se konal na místním fotbalovém hřišti 6. ročník MEMORIÁLU KARLA PAVLÍKA  v požárním útoku.
V kategorii mladších žáků z 5 družstev naše získalo 2. místo.
Rovněž soutěžilo 5 družstev starších žáků. Žlutavští muži získali 2. místo a ženy také 2. místo.
Poháry předávali také synové bývalého velitele SDH K.Pavlíka. Putovní pohár si odvezlo družstvo z Pohořelic.
Soutěž byla dobře organizačně připravená a proběhla za příznivého počasí. Hasiči děkují za návštěvu
a povzbuzování soutěžících přihlížejícím hostům a příznivcům požárního sportu.

 


. .
. .

.

.


Den otevřených dveří

Tradiční akce SDH Žlutava DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhla v pátek 28. dubna pro 36 dětí mateřské školy a 56 žáků
základní školy. Beseda měla preventivní, výukovou i praktickou část. Velitel sboru Jakub Goiš zaujal svým výkladem  
formou besedy a vyzval děti k živé diskuzi.  Následovala prohlídka garáže hasičské zbrojnice s pojmenováním názvů
a využitím jednotlivého vybavení a hasebních prostředků. Tato akce je oboustranně potřebná a užitečná, aby děti poznaly
náročnou a záslužnou činnost hasičů a čím ony samy mohou pomoci v předcházení požárů, popřípadě co dělat při jejich vzniku.

Poděkování patří členům SDH: Jakubu Goišovi, Petru Bilíkovi, Radku Kociánovi a Vlastimilu Sovadinovi.

. .
. .


Výroční valná hromada SDH Žlutava

V sobotu 7. ledna se konala Výroční valná hromada SDH na hasičské zbrojnici. Vedením byl pověřen místostarosta sboru Pavel Gabryš. Přítomné členy seznámil s programem. V úvodu byla uctěna minutou ticha památka zemřelých členek Josefy Pasekové a Marie Mišurcové. Zprávu o činnosti SDH a zprávu o hospodaření za rok 2016 přednesl starosta Daniel Fuksa. S revizní zprávou seznámil František Potočný. Součástí programu byl návrh akcí na rok 2017 a volba delegátů na okrskovou Valnou hromadu, které byly schváleny. V diskuzi vystoupili hosté: starosta obce ing. Stanislav Kolář, který poděkoval hasičům za jejich práci a chválil i dobrou spolupráci s OÚ. Starosta okresního a krajského sdružení hasičů ing. Josef Bernátík se pochvalně vyjádřil k práci žlutavského SDH, zejména poděkoval za práci s mládeží.Závěrem proběhla volná beseda s pohoštěním.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

Pohárová soutěž

V neděli 6. září se družstva mužů a žen z SDH Žlutava zúčastnila soutěže "O putovní pohár města Napajedla", kde družstvo žen obsadilo 2. místo a muži vybojovali 3. místo.

.
   

Soutěž TFA - "Nejtvrdší hasič přežije"

V sobotu 27. října 2014 uspořádal SDH Žlutava na fotbalovém hřišti 1. ročník této požární soutěže. Zúčastnilo se 19 mužů a 6 žen a to z Halenkovic, Halenkova, z Huslenek, z Napajedel, ze Spytihněvi a ze Žlutavy.

Výsledky muži:
1. Januš Martin - SDH Halenkov
2. Šimek Jan - SDH Spytihněv
3. Bětík Antonín - SDH Spytihněv

Pořadí domácích:
4. Lukáš Trnka, 6. Jakub Goiš, 7. Petr Bilík, 9. Radek Kocián, 11. Petr šamša.

Výsledky ženy:
1. Kučerová Helena - SDH Huslenky
2. Kašpárková Jana - SDH Halenkovice
3. Paseková Kateřina - SDH Žlutava
4. Bůžková Marie - SDH Žlutava
5. Horková Veronika - SDH Žlutava
6. Bilíková Markéta - SDH Žlutava

Soutěž v disciplínách TFA patří mezi nejnáročnější a divácky nejatraktivnější sportovní klání hasičů. Úspěšné absolvování všech úskalí soutěže v těžkém zásahovém obleku a s dýchací technikou vyžaduje vynikající fyzickou kondici, obratnost, houževnatost a psychickou odolnost.

. .
. .

Pohárová soutěž

Žlutavští hasiči se zúčastnili v sobotu 6. 9. 2014 pohárové soutěže v Napajedlích. Po lítých bojích se muži umístili na 3. místě, ženy pak vyhrály a ovládly celou soutěž a přivezly domů putovní pohár starostky města Napajedel.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Schůze SDH

Výroční valná hromada SDH Žlutava proběhla v sobotu 11. ledna 2014 ve 14 hodin v hasičské zbrojnici v hojné účast členů a hostů – starosty obce ing. Stanislava Koláře a zástupce Okresního sdružení Víta Blahy. Na programu byla výroční zpráva sboru, zpráva o hospodaření a revizní zpráva za rok 2013. Mladým členům byla předána čestná uznání za aktivní činnost. Závěrem se oba hosté pochvalně vyjádřili k bohaté činnosti našeho sboru.
. .
. .

 

Soutěž TFA

V sobotu 9. listopadu uspořádal SDH na hřišti za sokolovnou 0. ročník požární soutěže TFA - "Nejtvrdší hasič přežije", které se zúčastnilo 14 mužů a 3 ženy a to z Halenkovic, Halenkova a Žlutavy.
Výsledky muži Výsledky ženy
1. Závičák Stanislav - SDH Halenkov 1. Kašpárková Jana - SDH Halenkovice
2. Goiš Jakub - SDH Žlutava 2. Bilíková Markéta - SDH  Žlutava
3. Daubner Ondřej - SDH Halenkovice 3. Lišková Lucie - SDH Halenkovice
Soutěž TFA
Soutěž TFA

Zájezd SDH

SDH Žlutava podnikl v sobotu 19. 10. zájezd na Ostravsko. První zastávka byla návštěva Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě-Zábřehu. Vozový park, vybavení, ale i zázemí bylo na vysoké profesionální úrovni. Průvodce areálem ochotně seznámil naše hasiče s psychickou a fyzickou přípravou, výcvikem i zásahy v praxi. Jejich příslušníci slouží 24. hodinové směny, po nichž následuje 48 hodin odpočinku. Vnitřní i venkovní prostory objektu byly ve vzorném pořádku. Na fotografiích jsou záběry z této největší zbrojnice v České republice a z prohlídky vrtulníku, který je připraven k okamžitým zásahům. Celá prohlídka byla pro nás velkým nevšedním zážitkem s obdivem k profesionálním hasičům, kteří zachraňují životy a majetky lidí při mimořádných událostech.
 

. .

Druhá zastávka – 3. a 4. foto, byla ve vítkovických železárnách. Hasiči byli vybaveni žlutými přilbami a řídili se bezpečnostními pokyny po celou dobu prohlídky, která byla i fyzicky náročná. Průvodce s velkým přehledem poutavě vyprávěl o historii i o využití těchto prostorů v současnosti.
Vítkovický areál, respektive jeho tak zvaná Dolní část byl v roce 2002 vyhlášen kulturní technickou památkou, jejíž součástí je Důl Hlubina, Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren.  Jedná se o zajímavou průmyslovou památku pocházející z první poloviny 19. století. Areál železáren byl vybudován v místech, kde v roce 1828 nechal olomoucký arcibiskup Rudolf postavit pudlovací pec. V roce 1836 se začalo se zpracováním železa v první postavené vysoké peci. V roce 1843 byla zahájena těžba uhlí v Dole Hlubina, který zásoboval železárny uhlím a byla vystavěna koksovna. Kromě staveb, které jsou chráněny jako technické památky, ale jsou zde i jiné zajímavé technické stavby, a to původní budovu staré ocelárny a kovárny. Tyto budovy byly postaveny z režného zdiva v 80. letech 19. století a to ve stylu vídeňské průmyslové architektury.

Z jedinečných technických památek se zachovala například gigantická pístová plynová dmychadla vysokých pecí, strmotrubné kotle systém Garbe z let 1914 až 1916, náraží a oběh vozů, tzv. staré koupelny mužstva.
V roce 2002 byla železárna-koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren spolu se souborem technického vybavení v tzv. Dolní oblasti Vítkovice a Dolem Hlubina vyhlášeny národní kulturní památkou. Dolní oblast Vítkovic spolu s areály Dolu Anselm, Dolu Michal a Dolu Vrbice je uvažována k přihlášce k zápisu do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.
Celou dobu zájezdu provázelo slunečné a teplé počasí. Závěr zájezdu byl ve Žlutavě s večeří u Karasů, která přišla vhod.
Všichni účastníci spokojeně a kladně hodnotili celou úroveň zájezdu.

František Potočný, SDH Žlutava.
 


Soutěž o putovní pohár

V sobotu 11. května uspořádalo SDH Žlutava soutěž v požárním útoku. Po celý den tuto akci provázelo deštivé počasí.
UMÍSTĚNÍ DOSPĚLÍ                                          UMÍSTĚNÍ ŽÁCÍ
Z 9. družstev mužů - 1. Prštné                         Mladší žáci - 1. Pohořelice
                                  2. Hřivínův Újezd                             2. Žlutava
                                  3. Bělov                                           3. Prštné

Ze 3. družstev žen - 1. Pohořelice                     Starší žáci - 1. Žlutava
                                 2. Žlutava                                        2. Pohořelice
                                 3. Prštné

.


Valná hromada SDH

Valná hromada sboru dobrovolných hasičů se  konala v sobotu 12. ledna 2013 ve 14 hodin v hasičské zbrojnici. Ve svém programu byla zhodnocena bohatá činnost hasičů za rok 2012, naplánovány tradiční akce a přijato usnesení.           Práce hasičů byla oceněna i starostou obce ing. Stanislavem Kolářem, který předal starostovi sboru Františku Potočnému knižní dary s věnováním.                          Rovněž zástupce Okresního sdružení hasičů Zlín Vít Blaha tlumočil poděkování našemu sboru s udělením diplomu k medaili Za příkladnou práci.                                    V diskuzi dále vystoupil dlouholetý člen a bývalý starosta SDH Stanislav Kašík, který s potěšením kvitoval nárůst mladých členů ve sboru.  Závěr patřil neformální besedě všech členů.
 

 

rozšířené vyhledávání

Organizace

Mapový portál

.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat