Obec Žlutava
Žlutava

Mladí hasiči

Mladí hasiči


Od školního roku 2008/2009 vznikl kroužek Mladých hasičů, za vedení Ing. Petra Šamši a Františka
a Marty Potočných. Každou středu se schází družstvo 10 žáků, aby se seznamovalo se Směrnicemi hry Plamen.
Posláním hry je rozvíjet dětské znalosti, vytvářet dovednosti z požární ochrany. Cílem hry je podporovat celoroční mimoškolní pestrou činnost dětí - soutěžní formou. Na schůzkách si děti vyzkoušely požární útok, uzlování a znalost z topografických a hasičských značek. Zařazovány jsou i zábavné činnosti a hry na rozvíjení paměti a myšlení.

 


Štípský beránek

V sobotu 13.4. 2024 se družstvo starších žáků ve složení Matěj Slováček, Adam Kochetkov, Natálie Slunečková, Ema Mikešová a Anička Kochetkova zúčastnilo závodu hasičské všestrannosti a brannosti Štípského beránka. I po ne úplně vydařené střelbě stáhlo naše družstvo velmi pěkným běžeckým časem a minimem trestných bodů na ostatních stanovištích náskok ostatních družstev a v celkovém pořadí se umístilo na krásném 7. místě z 18 družstev. Odměnou jim byl sladký beránek od místní pekárny. 

. .
. .

Železný hasič

V sobotu 13.4. 2024 se naši mladší žáci Patrik Vychodil, Elenka Štěpánková, Tom Bílek, Markétka Konvalinková, František Mikeš, Pepa Slováček a Julča Slunečková zúčastnili závodu železného hasiče v Rudimově. Úkolem každého závodníka bylo překonat postavenou trať v co nejkratším čase. Mezi překážkami byla mimo jiné překonání bariery a kladiny, proskakování pneumatik, přenesení barelů s vodou, uzlování, zapojení a roztažení hadic. Z našich hasičů se nejlépe umístil Pepa Slováček na 7. místě a Markétka Konvalinková na 12. místě z celkem 57 mladších žáků. Všichni závodníci obdrželi krásné dřevěné pamětní medaile. 

. .
. .

V roce 2022 obdržel SH – ČMS Sbor dobrovolných hasičů Žlutava od Národní sportovní .agentury rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na základě výzvy Můj klub 2022. Přidělené dotační finanční prostředky byly použity na nákup sportovního materiálu. Z dotace byl pořízen 1 ks 8metrové stavitelné kladiny od firmy KOVPAL VLČEK s.r.o. v celkové ceně 46 827 Kč. Z toho 43 920 Kč bylo hrazeno z poskytnuté dotace a 2 907 Kč z vlastních zdrojů. Zakoupená překážka je důležitým prvkem k provedení sportovních disciplín Hry Plamen a požárního sportu. 
 

Soutěž železný hasič

V sobotu 22.4. 2023 se mladí hasiči zúčastnili Železného hasiče v Rudimově. Úkolem každého závodníka bylo překonat připravenou trať v co nejkratším čase. Na cestě se plnily nejrůznější úkoly jako je výnos kanystrů s vodou do schodů, uzlování, přenos hasicího přístroje, údery kladivem, přiřazování technických prostředků požární ochrany, slalom, šroubování koše na savici, spojování a roztahování hadic a překonání překážek. Všechny děti za své výkony obdržely pamětní medaile.

. .
. .
Novoroční vycházka

Novoroční vycházka

V sobotu 28.1. se uskutečnila tradiční novoroční vycházka mladých hasičů s rodiči a vedoucími. Účastníci se v hojném počtu vydali trasou kolem Žlutavy až na Dubník, kde si opekli špekáčky.

Uzlovací soutěž

V sobotu 12.3. 2022 se konala uzlovací soutěž I. okrsku Napajedla. V soutěži sborů obsadili naši mladí hasiči celkově 4. místo. Mladší žáci si vybojovali krásné 3. místo. V jednotlivcích se nejlépe umístila Kristýna Prechtlová na 3. místě a Markéta Plášková na 5. místě v dorostech, Julča Pekařová na 9. místě v mladších žácích a Ondra Prechtl na 15. místě ve starších žácích. Nejlépe umístění postupují dále do okresního kola.

. .

Zkoušky odborností

V neděli 13.3. 2022 skládali mladí hasiči zkoušky odborností na hasičské zbrojnici v Kvítkovicích. Všechny děti uspěly jak v písemné, tak ústní části zkoušky. Máme dva nové kronikáře, dva strojníky a jednoho preventistu.


Uzlovací soutěž

V sobotu 19.2. 2022 se mladí hasiči zúčastnili uzlovací soutěže v Traplicích. Soutěž je zařazena do Uzlovací ligy Zlínského kraje. Za SDH Žlutava nás reprezentovalo celkem 14 dětí. Nejlépe se umístila Kristýna Prechtlová na 3. místě v kategorii dorostu, Ondra Prechtl na 6. místě v kategorii starších žáků a Julča Pekařová na 9. místě v mladších žácích. Děkujeme a blahopřejeme.


Vycházka mladých hasičů

V sobotu 19.2.  2022 se uskutečnila tradiční vycházka mladých hasičů s rodiči. Cesta směřovala do Kozince, přes Zeliska na Bělov k posedu a odtud přes fotbalové hřiště na Dubník. Společné odpoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků.

. .

 


V sobotu 29.1. 2022 se mladí hasiči zúčastnili soutěže Napajedelský uzlík. Obě naše družstva se umístila na medailových pozicích. Družstvo mladších žáků i družstvo dorostu se umístilo na krásném 3. místě. Gratulujeme. ..

Vycházka mladých hasičů

 

V sobotu 1.2. se konala tradiční novoroční vycházka mladých hasičů.  Spolu s rodiči obešli hasiči bělovský les směrem na Novou Dědinu, stavili se u Lojzovy studánky a na Popílku. Vycházce přálo krásné jarní počasí.
.

 

Mladí hasiči nezaháleli ani o prázdninách.

21.7. se pro všechny za odměnu za uplynulou sezonu konal výlet na Pustevny. Navštívili jsme stezku v oblacích Valašku, prošli se k soše Radegasta a na Radhošť. Celý den jsme zakončili dobrým jídlem v Osíčku. Výlet byl realizován z dotací MŠMT na volnočasové aktivity.  
. .  

 
25.-27.7. se konal již druhý ročník stanování na Dubníku. Spalo se ve stanech, vařilo v kotlině a pro děti byla připravena spousta her důležitých "pro přežití" jako luštění šifer, hledání pokladu nebo stezka odvahy. Zpestřením byla návštěva záchranáře Dana Nováka, který nám vysvětlil kdy a jak zavolat pomoc raněnému, jak mu poskytnout první pomoc do příjezdu sanitky. A to jsme si všichni i prakticky vyzkoušeli v hraných scénkách. Tímto mu za zajímavý a poučný program  moc děkujeme.  
. .  

 

 
30.8. se konal pro mladé hasiče výlet na kolech k Rybičce do Babic. Všichni jsme si na sebe mohli poprvé obléknout nová hasičská trička. Děkujeme firmě ForJob a Víťovi Daňkovi za návrh a zhotovení. Moc se nám líbí.  
. .  

 


Žlutavská uzlovačka

V sobotu 23.3.2019 se v místní sokolovně konal 5. ročník Žlutavské uzlovačky. Soutěže pro mladé hasiče se zúčastnilo celkem 269 dětí z 24 sborů. Závodilo se ve vázání pětice uzlů na čas. Naši hasiči měli zastoupení ve všech kategoriích. Za přípravku uzloval Kubík Ondráček a Vašík Vlkoš. Za mladší Pepík a Matěj Slováčkovi, Matěj Vlkoš, Míša Hostinský, Jonáš Swiatek, Bertík Malota a Janička Polášková. Za starší Kristýna a Ondřej Prechtlovi, Markétka Plášková, Kačka Kuchaříková, Vojta Vymětal a za dorost Eliška Strojilová. Nejlépe se umístila Kristýna, která si s časem 12.40 vybojovala 1. místo. Eliška si odnesla medaili za 3. místo.

Na konci soutěže proběhlo vyhlášení výsledků Uzlovací ligy Zlínského kraje.

.


Uzlovací liga Zlínského kraje

Naši mladí hasiči se od podzimu 2018 zúčastnili celkem 8 závodů v uzlování, na kterých sbírali body za umístění. Nejlepších 6 výsledků se pak počítalo do koncového hodnocení. Začalo se soutěží v Prštném-Loukách, pokračovalo se na Nové Dědině, Újezdu, Malenovicích, Pohořelicích, Napajedlích, Traplicích a velké finále proběhlo právě u nás na Žlutavě. Několikrát se nám podařilo stát na stupních vítězů. I proto se družstvo starších žáků umístilo celkově na 10. místě a dosáhlo tak na TOP 10 týmů. Z jednotlivců se pak nejlépe umístila Eliška Strojilová na 5. místě, Markétka Plášková na 5. místě a Matěj Slováček na 15. místě.

..


Velké okresní uzlování

V neděli 24.4. se mladí hasiči zúčastnili Velkého okresního uzlování na Březůvkách, kam postoupili ti nejlepší z okrskových kol. Reprezentovali nás Matěj Slováček, Ondřej Prechtl, Kristýna Prechtlová, Markéta Plášková a Kateřina Kuchaříková. Nejlépe se umístila Kristýna na 5. místě. Družstvo starších bylo taktéž 5.Od pátku 10.8. do neděle 12.8. proběhlo na Dubníku soustředění mladých hasičů. Celkem se akce zúčastnilo 11 dětí. Mladí hasiči spolu s vedoucími přespávali ve stanech, vařili si na ohni a v kotlině a ve volném čase hráli spoustu her. Největší úspěch sklidila hra po vzoru faktoru strachu a stezka odvahy. Konala se i vycházka k řece Moravě a studánce. I přes počáteční nepřízeň počasí jsme si společně užili krásný víkend a už teď se těšíme na příští rok. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli.

. .
. .

 

.

V sobotu 12.5. se družstvo mladých hasičů zúčastnilo Slavičínského Plamínku. Jako nejvzdálenější účastníci jsme porovnali síly ve štafetě dvojic, závodu požární všestrannosti a požárním útoku s družstvy místního okrsku.

 

Ve dnech 18.-20.5. se konalo v Otrokovicích na stadionu jarní kolo hry Plamen.
V pátek bylo klání zahájeno závodem jednotlivců v běhu na 60 m překážek. Zde se nejlépe umístil Ondra Prechtl na 8. místě.
V sobotu probíhala soutěž družstev. Své síly mezi sebou poměřila družstva z celého okresu Zlín. V disciplínách štafeta CTIF, štafeta 4x60 m, štafeta požárních dvojic a požárním útoku se našemu družstvu dařilo. Všechny pokusy byly platné. V koncovém součtu bodů spolu s podzimním kolem a body za celoroční činnost kolektivu mladých hasičů se naši žáci umístili na velmi krásném 9. místě, a dostali se tak mezi nejlepších 10 družstev v okrese.
V neděli byla hra Plamen ukončena dorosteneckou soutěží. Té se zúčastnily naše dorostenky Markétka Plášková a Eliška Strojilová, které doplnily družstvo Malenovic. Umístily se na krásném 2. místě, čímž si zajistily postup na krajské kolo, které bude 10.6. v Otrokovicích.

Všem děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme.

. .

Soutěž v požárním sportu

V sobotu 5. května se na fotbalovém hřišti uskutečnilo I. kolo soutěže v pžárním sportu 1. okrsku Napajedla.
V dopolední části závodila 3 družstva mladších žáků (Oldřichovice, Napajedla a Spytihněv) a 2 družstva starších žáků (Spytihněv a Žlutava). Naši starší žáci obsadili 2. místo.

. .
. .

Uzlovací soutěž

V sobotu 3. března 2018 se uskutečnil IV. ročník "Žlutavské uzlovačky", které se zúčastnilo celkem 192 mladých hasičů ze 17. sborů. Učastníci soutěžili ve čtyřech kategoriích, v co nejrychlejším uvazování pěti uzlů (lodní uzel, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka a úvaz na proudnici). V kategorii přípravka nás reprezentovali: Josef Slováček a Jakub Ondráček, v mladších žácích Matej Slováček, Vojtěch Vymětal, Diana Štanzlová a Vendula Pisková, za starší žáky Kateřina Kuchaříková, Kristýna Prechtlová a Markéta Plášková.

Z našich soutěžících získala Kristýna Prechtlová stříbrnou medaili a Markéta Plášková zlatou. Soutěže se zúčastnili také vedoucí, kteří se nenechali zahanbit a bojovali s velkou vervou a nadšením.

Sbor dobrovolných hasičů Žlutava děkuje všem sponzorům za poskytnutou podporu a  občanům za projevenou přízeň.

                              .                                                        Kristýna Prechtlová a Markéta Plášková
.
 

Pohořelská smyčka

V sobotu 3.2. se družstvo mladých hasičů zúčastnilo uzlovací soutěže "Pohořelská smyčka". V konkurenci 210 závodníků a 33 družstev si naši hasiči vedli velmi dobře. Kristýnka Prechtlová vybojovala 4. místo v kategorii starších žáků a Markétka Plášková skončila 10. Dále nás reprezentovala Kačka Kuchaříková a za mladší žáky Ondra Prechtl, Matěj Slováček a Vendulka Pisková. Všem moc děkujeme a blahopřejeme k úspěchu. 

.

 


Novoroční vycházka

V sobotu 20.1. se uskutečnila tradiční "Novoroční vycházka" pro mladé hasiče a jejich rodiče. Vedoucí si pro děti  připravili trasu, která vedla po katastru obce Žlutava. Za krásného zimního počasí se vydali přes kamenolom, Žlaby, kolem sadu až na Dubník. Zde si opekli špekáčky, které si museli sami najít, stříleli ze vzduchovky a překonávali překážku po vodorovném laně. Celý den pak zakončili posezením na zbrojnici.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Okresní kolo hry plamen

V pátek dne 19.5.2017 se tři mladé hasičky Kristýna Prechtlová, Markéta Plášková a Eliška Strojilová zúčastnily soutěže
jednotlivců jarního kola Hry Plamen, kde se utkaly s ostatními závodníky v běhu na 60 m překážek.
Nejlépe se umístila Kristýna Prechtlová na 13. místě.
V sobotu  20. 5. 2017 pokračovala Hra Plamen soutěží družstev. Závodilo se v disciplínách štafeta CTIF,
štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 m a požární útok. SDH Žlutava reprezentovalo družstvo mladších a družstvo starších žáků.
Družstvo mladších    se umístilo v celkovém součtu bodů i s podzimním kolem  na celkovém 20. místě.
Družstvo starších na 18. místě.

Závodili: Kristýna Prechtlová, Markéta Plášková, Eliška Strojilová, Kateřina Kuchaříková, Liliana Čablová,
Šimon Čabla, Ondra Prechtl ,Vojta Vymětal, Tadeáš Pšenčík, Alex Chytl, Matěj Slováček, Míša Hostinský a Šimon Plášek.

Dne 21.5. pokračovala Hra Plamen  v dorosteneckých soutěžích  kde naši obec zastupoval Ondřej Šamša,
který se po úspěšném absolvování testu hasičských znalostí, 100 m překážek a hasičském dvojboji umístil
na celkovém 6. místě.


Okresní kolo Hry Plamen

V sobotu 14. 10. 2017 se družstvo mladých hasičů zúčastnilo podzimní části okresního kola Hry Plamen v Lipové u Slavičína. Soutěžilo se v disciplínách Požární útok CTIF a Závod požární všestrannosti. Naši hasiči si v konkurenci bezmála 30 družstev vybojovali krásné 7. místo a získali tak výhodnou pozici pro jarní kolo. Blahopřejeme.

.

 

 

 

 

 

 

.


Slavičínský Plamínek

V sobotu 13.5. se Mladí hasiči zúčastnili soutěže Slavičínský Plamínek, kde plnili různé disciplíny jako je štafeta dvojic, překonání překážky po vodorovném laně, střelba ze vzduchovky, určení topografických značek nebo uzlování. Nakonec předvedli i požární útok. Družstvo mladších žáků si vybojovalo 5. místo a družstvo starších skončilo 6.

Společné foto


Soutěž v požárním útoku

V sobotu 6. května 2017 se konal na místním fotbalovém hřišti 6. ročník MEMORIÁLU KARLA PAVLÍKA  v požárním útoku.
V kategorii mladších žáků z 5 družstev naše získalo 2. místo.
Rovněž soutěžilo 5 družstev starších žáků. Žlutavští muži získali 2. místo a ženy také 2. místo.
Poháry předávali také synové bývalého velitele SDH K.Pavlíka. Putovní pohár si odvezlo družstvo z Pohořelic.
Soutěž byla dobře organizačně připravená a proběhla za příznivého počasí. Hasiči děkují za návštěvu
a povzbuzování soutěžících přihlížejícím hostům a příznivcům požárního sportu.


. .
. .
. .

Velké okresní uzlování

V neděli 2. dubna 2017, se dvě družstva našich mladých hasičů zúčastnila na Březůvkách „Velkého okresního uzlování“.
V kategorii mladších žáků nás reprezentovali Vojtěch Vymětal, Kateřina Kuchaříková a Matěj Slováček.

Za starší žáky závodily Kristýna Prechtlová, Markéta Plášková a Tadeáš Pšenčík.  Kristýna Prechtlová s nejlepším
dosaženým časem 13,73 sec. vybojovala první místo z celkových 57 závodníků. V kategorii družstev se  naši starší žáci
po součtu časů všech třech závodníků umístili na krásném druhém místě za prvními Pohořelicemi a před třetími Kvítkovicemi.

Blahopřejeme !!       Ing. Petr Šamša - vedoucí mladých hasičů

.


Štípský Beránek

Dne 1. dubna 2017 se dvě družstva našich mladých hasičů zúčastnila  branného závodu požárnické všestrannosti „Štípský Beránek“.
Mladší žáci ve složení Vojtěch Vymětal, Matěj Slováček, Šimon Jan Čabla, Šimon Plášek a Michael Hostinský se umístili    
na 24. místě z 38 družstev.
Družstvo starších žáků složené ze závodníků:  Kristýna Prechtlová, Markéta Plášková, Kateřina Kuchaříková, Tadeáš Pšenčík
a vypůjčená žačka z Bohuslavic se umístili ve velké konkurenci na 23 místě.

Blahopřejeme !!       Ing. Petr Šamša - vedoucí mladých hasičů

.

.
 


Okrskové uzlování

V sobotu 4. března 2017 se ve Spytihněvi uskutečnilo okrskové uzlování mladých hasičů. V letošním roce se ho
zúčastnilo celkem 6 sborů hasičů, včetně mladých hasičů z SDH Kvítkovice. Naše družstvo mladších žáků,
ve složení  Tadeáš Pšenčík, Vojtěch Vymětal, Ondřej Prechtl, Kateřina Kuchaříková a Matěj Slováček,
se umístnilo na 5. místě.
V kategorii starších žáků nás reprezentovaly Kristýna Prechtlová ( s časem 15,9) získala 1. místo a Markéta Plášková,
která obsadila pěkné 9. místo.
V celkovém hodnocení naše družstvo starších žáků obsadilo 2. místo. Z každého sboru budou ve své kategorii
vybráni 3 mladí hasiči, kteří postupují do okresního kola, které se uskuteční 2. 4. 2017 v Březůvkách.
 

. .
.

BrigádaV pátek  10. března 2017, v rámci pravidelné schůzky uklidili mladí hasiči prostor před hasičskou zbrojnicí.

. .

Žlutavské uzlování  2017

Dne 19.2.2017 se uskutečnil III. ročník „Žlutavského uzlování“, kterého se zúčastnilo celkem 148 mladých hasičů
a 27 vedoucích. Účastníci soutěžili v co nejrychlejším uvázání pěti uzlů (lodní uzel, tesařský uzel, plochá spojka,
zkracovačka a úvaz na proudnici). V kategorii družstev  mladších žáků zápolilo celkem 14 družstev.
Naši mladší žáci ve složení Katka Kuchaříková, Tadeáš Pšenčík, Vojtěch Vymětal , Ondřej Prechtl a Matěj
Slováček  dosáhli nejlepšího času ve své kategorii a to  37,14 sec. Díky 10 trestným sekundám, které jim
byly připočítány k dosaženému času se umístili na celkovém čtvrtém místě.  Před nimi se umístili na prvním
místě mladí hasiči z Mysločovic, na druhém místě mladí hasiči z Kvítkovic a na třetím místě mladí hasiči
z Napajedel.
V kategorii starších žáků jsme měli zastoupení pouze v kategorii jednotlivců, kdy se na startovní čáru  postavilo
celkem 60 borců  z 11 sborů dobrovolných hasičů. Naše barvy reprezentovaly závodnice Kristína Prechtlova
a Markéta Plášková. Po vyhodnocení disciplíny se Kristína Prechtlová umístila na druhém místě s časem 15,55 sec.
Před naší závodnici se na prvním místě umístil  Kryštof Pospíšil z Vrbky s časem 14,57 sec.  Markéta Plášková  
s časem 19,17 sec se umístila na velmi pěkném 8 místě. V kategorii družstev –starší žáci se na prvním místě umístili
mladí hasiči z Malenovic, na druhém místě mladí hasiči ze Spytihněvi a na třetím místě mladí hasiči z Kvítkovic.
Jako nejvzdálenější účastníci soutěžního klání zde byli vyhodnoceni mladí hasiči SDH Ublo.

Sbor dobrovolných hasičů Žlutava děkuje všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu  III. ročníku „Žlutavského uzlování “.  
Taktéž velký dík patří společnosti Fatra Napajedla a.s., společnosti Continental Barum Otrokovice a.s., společnosti
ProComputer.cz, panu Ferdinandu Sudickému, Sokolu Žlutava, Ing. Stanislavu Kolářovi a zejména obci Žlutava
za poskytnutou podporu při realizaci těchto závodů.

Mladí hasiči dále děkuji  občanům obce Žlutava  za projevenou přízeň.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     vedoucích mladých hasičů SDH Žlutava Ing. Petr Šamša

. .
. Více foto na:
Žlutavská uzlovačka 2017

Vycházka mladých hasičů

Dne 28. ledna 2017 si mladí hasiči vyšli na lednovou vycházku, která byla zaměřena na poznávání žlutavského
katastru a plnění disciplín hry PLAMEN. Trasa vedla od hasičské zbrojnice k pomníčku partyzánské skupiny
Bohuš, dále k Mrazíkovi a hájence na Divinách, kde byla přestávka s opékáním špekáčků.
V rámci vycházky museli jít mladí hasiči podle stanovených azimutů a překonávat terén po vodorovném laně.                         
Ing Petr Šamša vedoucí mladých hasičů

... .
. .

Junior Univerzita -vzdělávání mladých záchranářů

Neděle 2. října 2016 byla slavnostním dnem pro 32 mladých hasičů z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín, kteří byli hlavními aktéry promoce absolventů studia v rámci projektu „Junior Univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“ v přeplněném sále auly Vysoké školy báňské v Ostravě.
Realizátorem projektu byla Ústřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích. Projekt, garantovaný SH ČMS – Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje, byl součástí snahy vzbudit u mladých hasičů zájem o techniku, studium technicky a přírodovědně zaměřených oborů a přesvědčit je o tom, že jsou lákavé, perspektivní a využitelné v praxi. Navíc témata souvisela s činností záchranářů, kteří mají ve společnosti ten nejvyšší kredit, což je jistě také motivující. Junior univerzita byla koncipována jako multidisciplinární, jelikož oblast, zaměřená na záchranářství, spojuje mnoho z techniky a přírodovědných oblastí. Výuka byla plánována s důrazem na praktickou činnost, a proto bylo využito i laboratoří VŠB-TU Ostrava, zařízení a dílen Střední průmyslové školy Hranice a Střední školy techniky a služeb v Karviné.
Průběh slavnostního aktu promoce řídil Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák. V úvodním vystoupení starosta SH ČMS – KSH Zlínského kraje zhodnotil průběh realizace projektu a hlavně poděkoval všem, kteří se na jeho zdárném průběhu podíleli.

V další části převzali mladí hasiči z rukou spectabilis - děkana FBI prof. Pavla Poledňáka a člena Výkonného výboru SH ČMS Stanislava Pumprly účastnické listy o absolvování studia. Ing. Josef Bernátík předal ocenění těm, kteří v celém průběhu studia dosáhli nejlepších výsledků.
V závěru pozdravili účastníky děkan FBI prof. Pavel Poledňák a člen Výkonného výboru SH ČMS Stanislav Pumprla. Doc. Kvarčák poblahopřál absolventům k úspěšnému ukončení Junior univerzity.

Za SDH Žlutava se projektu "Junior Univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“ zúčastnili Markéta Plášková a Kristina Prechtlová.

. .
. .

 

.

 

 

 

Uzlovací soutěž na Březůvkách

Dne 3. 4. 2016 se mladí hasiči zúčastnili okresního kola finále velké uzlovací soutěže na Březůvkách. V kategorii mladších žáků nás reprezentovali Tadeáš Pšenčík a Ondřej Prechtl. V celkovém hodnocení se naši mladší žáci umístnili v okresním kole na 10 místě.

 

 

 

 

 

 


„Žlutavská uzlovačka“

Dne 5. 3. 2016 uspořádal SDH Žlutava v sále místní sokolovny soutěž v uzlování „Žlutavská uzlovačka“. Soutěže se zúčastnilo celkem 107 dětí z 12 hasičských sborů. Mezi nejvzdálenější soutěžící patřili mladí hasiči z SDH Ublo a SDH Čelčice.

Mladí hasiči se utkali v kategoriích Přípravka (do 6 let), Mladší žáci (6 -11 let), Starší žáci (11 – 15 let). Samostatnou kategorii tvořili vedoucí mladých hasičů. Předmětem soutěžní disciplíny bylo vázání pěti uzlů na čas. Jednalo se o uzly: Lodní uzel, Tesařský uzel, Plochá spojka, Zkracovačka a Úvaz na proudnici. V kategorii Přípravka vázali závodníci jeden uzel a to uzel Lodní. Z našich závodníků se v kategorii Přípravka na druhém místě umístil Matěj Slováček a na místě třetím Michal Hostinský. V kategorii mladší žáci nás reprezentovali Kateřina Kuchaříková, Tadeáš Pšenčík, Ondřej Prechtl, Alex Chytil a Šimon Čabla. Z mladších žáků se nejlépe umístila Kateřina Kuchaříková na 23 místě.

V kategorii starších žáků nás reprezentovali Natálie Jakšová, Nicole Kalčíková, Tereza Paseková, Kristýna Prechtlová, Markéta Plášková a David Jakša. Za starší žáky se nejlépe umístila Tereza Paseková na 14 místě.

V kategorii vedoucích náš sbor nejlépe reprezentoval Petr Bilík, který se umístil na pěkném druhém místě.

V této veliké konkurenci se v kategorii družstev naši mladší žáci umístili na 4. místě a starší žáci na pěkném 2. místě.'

. .
. .

„Velké okrskové uzlování“

Dne 6. 3. 2016 se v prostorách žlutavské sokolovny uskutečnilo „Velké okrskové uzlování“ I okrsku. Zástupci I. okrsku vyslali své mladé hasiče, aby si v soutěžním klání změřili své síly ve vázání uzlů na čas. Tak jako v předešlém dni soutěžily 4 kategorie ve vázání povinných uzlů. V kategorii Přípravka vázali závodníci jeden uzel a to uzel Lodní. Na startovní čáře se proti sobě postavilo celkem 106 mladých hasičů z SDH Halenkovice, SDH Napajedla, SDH Oldřichovice, SDH Spytihněv a SDH Žlutava. Jako hosté přijeli závodit mladí hasiči z SDH Kvítkovice. V kategorii přípravka nás reprezentovali Michal Hostinský, který se umístil na 2. místě a Matěj Slováček. V kategorii mladších žáků nás reprezentovali Kateřina Kuchaříková, Tadeáš Pšenčík, Ondřej Prechtl, Alex Chytil a Šimon Čabla.

V kategorii starších žáků závodili Natálie Jakšová, Nicole Kalčíková, Tereza Paseková, Kristýna Prechtlová, Markéta Plášková a David Jakša a v kategorii dorostu Miroslav Plášek.

Za vzornou reprezentaci čekala na žlutavské mladé hasiče sladká odměna v podobě dortu „Soptík“, který pro ně upekla paní Pavla Strojilová. Tři nejlepší soutěžící z každého zúčastněného sboru v kategorii mladších a starších žáků postupují do okresního kola a můžeme se s nimi setkat dne 3. 4. 2016 na Březůvkách.

Sbor dobrovolných hasičů Žlutava děkuje všem pořadatelům, Obci Žlutava, SK Žlutava, sponzorům panu Ferdinandu Sudickému, panu Janu Pavlíkovi, paní Pavle Strojilové, společnostem Continental Barum a.s. Otrokovice, Fatra, a.s. Napajedla a Deza a.s., Valašské Meziříčí za pomoc a podporu.

Všem zúčastněným srdečně blahopřejeme.

Ing. Petr Šamša  vedoucí mladých hasičů SDH Žlutava

. .
. .

 


 

 

Dne 14.2.2016 se zúčastnili naši mladí hasiči v Kvítkovicích odborných hasičských zkoušek. Po písemných testech a ústní obhajobě složili odbornou zkoušku "Preventista"mladí hasiči :Jakšová Natálie, Jakša David, Graclová Kristýna ,
Odbornou zkoušu "Kronikář" složila Kalčíková Nicole.
.
. .

Novoroční vycházka


Dne 23.1.2016 bylo -7 stupňů celsia a byl krásný den na vycházku. Mladí hasiči SDH Žlutava vyrazili na již osmý ročník tradiční novoroční vycházky na Kudlovskou dolinu, Po dobu vycházky plnili disciplíny hry "PLAMEN", jako je šplh na vodorovném laně, orientace mapy v terénu, chůze podle azimutu, střelba na pevný cíl a uzlování předepsaných uzlů na čas. V cíli pochodu je čekalo již tradiční opékání špekáčků.
Mladi hasiči děkují všem, kteří jim umožnili absolvování krásné novoroční vycházky.

.

.

.


"Pohár Štípského beránka"

Dne 28.3. 2015 se zúčastnila dvě družstva mladých hasičů SDH Žlutava branného závodu. Starší žáci se umístili na 10. místě z 21 družstev a mladší žáci na 16. místě z 19. družstev.

.


Velká uzlovací soutěž

V neděvi 29. března 2015 se v Březnici uskutečnilo finále soutěže organizované OSH Zlín.
SDH Žlutava reprezentovali v kategorii mladších žáků: Tadeáš Pšenčík, Markéta Plášková a Kristýna Prechtlová. V kategorii starších žáků nás reprezentovali: Eliška Strojilová, Nicole Kalčíková a Matěj Pavlík.
Z celkového počtu 13 družstev se naši mladší žáci umístili na krásném 5. místě a starší žáci z celkováho počtu 12 družstev obsadili pěkné 8. místo.
Mezi jednotlivci se v kategorii mladších žáků nejlépe umístila Kristýna Prechtlová na 6. místě z celkových 37. soutěžících a v kategorii starších žáků nás nejlépe reprezentovala Eliška Strojilová, která skončila na 19. místě z celkových 49. účastníků.

.

 


„Žlutavské uzlování 2015“

Dne 7. 3. 2015 se uskutečnilo ve žlutavské sokolovně uzlování mladých hasičů.
Před zahájením sportovního klání přišel všechny účastníky pozdravit starosta obce Žlutava Ing. Stanislav Kolář, který popřál závodníkům mnoho úspěchů ve sportovním zápolení.
Soutěže se celkem zúčastnilo 107 závodníků ze 14 oddílů mladých hasičů, kteří soutěžili v těchto kategoriích: mladší žáci, starší žáci a soutěžní družstva. Speciální disciplínou bylo uzlování vedoucích oddílů mladých hasičů. V kategorii jednotlivců se soutěžilo v rychlosti vázání lodního uzlu, tesařského uzlu, ploché spojky, zkracovačky a úvazu na proudnici. V soutěži družstev si každý účastník vylosoval jeden uzel a ten musel v co nejkratším čase uvázat. V rámci soutěže družstev se měřil čas od zahájení pokusu do uvázání posledního uzlu a vrácení se závodníka na startovní čáru.

Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků a vítězům předány ceny.

Kategorie družstev – mladší žáci
1. místo SDH Oldřichovice - čas 21,78
2. místo SDH Kvítkovice - čas 23,53
3. místo mladí hasiči SDH Žlutava s časem 29,93

Kategorie družstev – starší žáci
1. místo SDH Kvítkovice
2. místo SDH Bohuslavice
3. místo SDH Spytihněv

Kategorie jednotlivců – mladší žáci
1. místo Bára Konečná – SDH Oldřichovice (čas 21,78)
2. místo Adam Klimek - SDH Kvítkovice (čas 23,53)
3. místo naše závodnice Kristina Prechtlová (čas 29,93).

Kategorie jednotlivců – starší žáci
1. místo Lukáš Orság – SDH Malenovice (čas 18,75)
2. místo Vojtěch Trčala - SDH Malenovice (čas 19,56)
3. místo Nikola Zajvarová – SDH Kvítkovice (čas 19,88
naše závodnice Eliška Strojilová se umístila na krásném 4. místě s časem 21.25 sec.

Mezi vedoucími se na druhém místě umístil náš zástupce Petr Bilík s časem 20,48 sec. Jako speciální cena byla vyhlášena cena pro nejvzdálenějšího účastníka, kterým se stal oddíl mladých hasičů z SDH Slavičín a nejvzdálenějším účastníkem mimo Zlínský kraj byl vyhlášen oddíl mladých hasičů SDH Čelčice z Olomouckého kraje.
Ceny nejlepším závodníkům předal starosta SDH Žlutava bratr Daniel Fuksa a velitel SDH Žlutava bratr Jakub Goiš.
Na závěr všem přítomným poděkoval za účast a přístup fair play vedoucí mladých hasičů SDH Žlutava bratr Ing. Petr Šamša a popřál přítomným bezpečný odjezd domů a příjemné prožití jarních prázdnin.
 

. .
. .

 

V sobotu 3. ledna 2015 se mladí hasiči zúčastnili již tradiční vycházky na Budačinu a Kudlovskou dolinu.

. .
. .

Hra "Plamen"

V sobotu 11.října 2014 se mladí hasiči zúčastnili podzmního kola hry "Plamen" v Kaňovicích. Družstvo starších žáků se umístilo na 7. místě z 29 přihlášených.

. .
. .
. .


Mladí žlutavští hasiči pod vedením Ing. Petra Šamši a maželů Potočných navázali družební spolupráci s mladými hasiči SDH z Rudimova. V sobotu 28. června na ukončení školního roku nasvštívili společně s těmito hasiči hrad Malenovice a poté byli všichni přijati u starosty obce Ing. Stanislava Koláře, který všechny seznámil s životem v naší obci. Při této příležitosti byla tato družební spolupráce zaznamenaná oboustranným podpisem do kronik mladých hasičů. Mladí hasič i si pak vzájemně předali dárky. Poté se na schodech OÚ společně vyfotografovali a všichni se přesunuli na fotbalové hřiště.

. .
. .

 


.

Návštěva muzikálu


V neděli 23. března navštívili mladí hasiči muzikál Čert A KÁČI ANEB PEKLO V PEKLE. Roli čerta Barabáše představil Ondřej Šamša a roli dalšího čerta ztvárnila Markéta Stuchlíková.

.


.

Hasičské zkoušky

 

V neděli 23. února v hasičské zbrojnici v Kvítkovicích úspěšně absolvovali mladí hasiči hasičské zkoušky v těchto odbornostech: preventista a strojník Krištov Spěvák, kronikář Tereza Paseková, Martina Plášková a Petr Bureš.
. .
.

.


Okrskové uzlování

Této soutěže se naši mladí hasiči  zúčastnili 15. února 2014 v Pohořelicích.
Družstvo mladších žáku (T. Paseková, M. Plášková, B. Sukup, T. Pšenčík, N. Jakšová a P. Bureš)  obsadilo druhé místo.
Družstvo starších žáků (K. Spěvák, M. Plášek a O. Šamša) skončilo na třetím místě.
V jednitlivcích si nejlépe vedla T. Paseková, která obsadila čtvrté místo v mladších žácích a ve starších žácích se O. Šamša umístil na šestém místě.

.
 


Malenovický suk 2014

Dne 24. ledna 2014 se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže v uzlování. Družstvo starších žáků se umístilo na pěkném 9. místě. V jednotlivcích si nejlépe vedli Ondřej Šamša, který obsadil 19. místo a Tereza skončila na 36. místě z celkového počtu 81 závodníků.


Závod TFA

Dne 24. 8. 2013 se členové SDH Žlutava, Jakub Goiš, Vlastimil Sovadina a Lukáš trnka zúčastnili 3. ročníku závodu TFA (Tughest Firefighter Alive - Nejtvrdší hasič přežije) na horské chatě Kohůtka. Z bezmála sta přihlášených závodníků uhájili tato místa:    Lukáš Trnka               17. místo s časem 3:12:64
             Vlastimil Sovadina       21. místo s časem 3:14:44
             Jakub Goiš                  25. místo s časem 3:16:18

 

 

Jakub Šamša

Lukáš TrnkaVlastimil Sovadina a Lukáš Trnka


Plamen

Ve dnech 18. a 19. května 2013 se mladí hasiči zúčastnili okresního kola hry  Plamen, které se konalo v Otrokovicích. Reprezentovalo nás družstvo starších žáků, které se umístilo na pěkném 13. místě z celkového počtu 23. soutěžících družstev.

V soutěži jednotlvců nás reprezentovali 
V kategorii starších žáků:                                       
Jiří Václavič       15. místo
Ondřej Šamša     18. místo
V kategorii dorostenců:
Petr Bilík             11. místo
Radek Kocián      12. místo
Tomáš Hostinský 14. místo
Jaroslav Hána     15. místo                                
.

.

Splnění odznaku odbornosti mladých hasičů

Dne 12. 4. 2013 se zúčastnili mladí hasiči SDH Žlutava zkoušek odbornosti mladých hasičů, konaných v budově SDH Kvítkovice. Mladí hasiči plnili odbornosti preventista a strojník. Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům od 6 do 14 let a je součástí celoroční činnosti pro mladé hasiče.

Mladí hasiči se díky těmto zkouškám seznamují s požární tématikou. Dostávají se jim do podvědomí návyky požární ochrany, informace o jednoduchých hasebních prostředcích, základům techniky u odbornosti strojník. Seznamují se s tématem: znalost příčin požáru, telefonní čísla tísňového volání, časté požární závady a další. Zkoušky mají písemnou a ústní část. Po úspěšném absolvování zkoušky dostanou mladí hasiči potvrzení o splnění zkoušky a odznak splněné odbornosti. Naši mladí hasiči složily zkoušky na 100 procent a to v těchto odbornostech:

Preventista: Terezka Paseková, Markétka Plášková, Petr Bureš, Kryštof Zpěvák, Matěj Pavlík
Strojník: Miroslav Plášek

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

rozšířené vyhledávání

Organizace

Mapový portál

.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
1
23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1
1
2
1

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat