Obsah

Slet sokolek

V úterý 19. září odpoledne se sešly "sokolky" v restauraci "U Bílků" ke svému tradičnímu setkání - XXII. sokolskému sletu. Vzájemné srdečné vítání nebralo konce. Zúčastnilo se 25 členek tohoto spolku.