Navigace

Obsah

Oslavy 100 let vzniku ČSR

V sobotu 27. října proběhly ve Žlutavě oslavy 100 let vzniku ČSR. Oslavy byly zahájeny na prostranství za kostelem sv. Cyrila a Metoděje státní hymnou, kterou zazpívalo Trio MOL. Poté přednesli své projevy starosta obce Stanislav Kolář a starosta Otrokovic Jaroslav Budek. Učitelky ZŠ a MŠ si k této příležitosti připravily s dětmi pásmo básniček, písniček a tanečků. Ke stoletému výročí zasadili žlutavští občané lípu. Oslavy pokračovaly mší svatou v místním kostele, prohlídkou veřejných budov, položením kytic k pomníkům padlých hrdinů a lampionovým průvodem pro děti. Od 18.00 hodin se v sokolovně konalo Salonrevue - Československý projekt s prvorepublikovými melodiemi. Celé oslavy zakončil ve 20.00 hodin ohňostroj.