Navigace

Obsah

Vítání občánků

Kulturní a sociální komise ve spolupráci s obcí Žlutava uspořádala v sobotu slavnostní vitání občánků. Místostarostkou obce Kateřinou Kašpárkovou byly přivítány tyto děti: Gabriela Hanáčková, Veronika Šišková a Jennifer Giudici.