Obec Žlutava
Žlutava

Děti a mládež

Úspěchy žlutavských dětí :

16.11. se závodní děvčata ze žlutavského oddílu sportovní gymnastiky vydala na závod do Dobříchovic u Prahy - Poberounský dvojboj. V obrovské konkurenci si všechna vedla velmi dobře. Nejlepší výkon podala Dominika Řezníčková, která svou kategorii vyhrála. Medailový úspěch zaznamenala i Karolínka Antošová, která si domů odvážela bronz. Dvě čtvrtá místa v podání Julie Swiatkové a Andrey Lacinové a další hezká umístění ostatních děvčat zajistila pro žlutavskou gymnastiku úspěšný den v našem hlavním městě. Děkujeme holkám za krásnou reprezentaci našeho klubu i vesnice.

 

Závod ve sportovní gymnastice

Dne 22.4. 2018 se konal ve žlutavské sokolovně závod ve sportovní gymnastice pořádaný oddílem SK Žlutava. Závodu se účastnilo celkem 68 gymnastek a z toho 21 bylo z domácího oddílu.
V dopoledních hodinách soupeřily závodnice mladší, které předvedly rozhodčím své dovednosti na lavečce, akrobacii a přeskoku. 

Výsledky dopoledního závodu:.

Kategorie 2014 a mladší.
1. Místo - Julinka Swiatková
2. Místo - Beáta Zeťková3. Místo - Julie Přikrylová

Kategorie ročník narození 2013
1. Místo Kristýna Zeťková
2. Místo - Karolínka Antošová
3. Místo - Verunka Taušová 
( další domácí závodnice v této kategorii byla Ema Mikešová 4. Místo a Anitka Pšenčíková 5. Místo)

Kategorie 2012
1. místo - Jolanka Swiatková
2. místo - Anetka Flekačová (Napajedla)
3. Místo - Majďa Matuzsková
( v této kategorii závodila také domácí závodnice Anetka Bílková, která si odnesla ze závodu krásné 7. Místo) 

Kategorii 2011 s přehledem vyhrály Žlutavské gymnastky, kdy se v konkurenci devíti závodnic umístila na 
1. Místě Verunka Marčíková a na 2. Místě Karolínka Mišurcová 

V kategorii začínajících gymnastek měl náš oddíl jedinou závodnici Terezku Kotáskovou, která svým podařeným výkonem dosáhla na metu nejvyšší a to zlatou medaili za gymnastiku, kterou dozdobila stříbrnou medailí za šplh. 

V odpoledních hodinách se o zbylé sady medailí popraly naše zkušenější závodnice, a ačkoli to byl boj těžký a vyrovnaný, ukázalo se, že žlutavské gymnastky cvičit prostě umí, a po zásluze si odnášely domů nejcennější kovy. Závodilo se na hrazdě, přeskoku, akrobacii, kladině a zvlášť se hodnotil šplh.

Kategorie 2010-2009 z celkového počtu deseti závodnic
1. Místo - Dominika Řezníčková
2. Místo - Marika Antošová

Kategorie 2008
1. Místo - Sára Paseková
2. Místo - Míša Holubová, která také přidala bronzovou medaili za šplh.
Na 7. Místě skončila Sabča Strmisková, které se bohužel nepovedla kladina, a po třech pádech všechny šance na medaile opadly.

Kategorie 2006-2007 byla velmi úspěšná, kdy všechny přední příčky obsadily žlutavské holky.
1. Místo - Andrejka Lacinová ( přidala i 3. Místo za šlh)
2. Místo - Kristýnka Cahajlová ( Otrokovská rodačka, závodící za náš oddíl)
3. Místo - Barča Lidincová

Poslední kategorií byla skupina Elite, kde závodily gymnastky, kterých zkušenosti sahají dále než na krajské přebory. V této kategorii měl náš oddíl zastoupení v Anitě Vojtáškové, krerá si i přes dva pády z kladiny vyzávodila krásné 3. Místo.  

Všem závodnicím velmi gratulujeme k úspěchům, kterými byl doprovázen krásný jarní nedělní den v naší Žlutavské tělocvičně.

Jménem trenérek děkuji rodičům za krásné sponzorské dary pro děti, rozhodčím za bystrý úsudek a spravedlivé rozhodvání, a všem občanům Žlutavy, kteří se rozhodli přijít a podpořit nás v tom, co děláme. 

Teď nezbývá než popřát našim svěřenkyním více takových úspěšných závodů. Starší závodnice čeká v příštích týdnech příprava na republikové Finále ve sportovní gymnastice, konané v Doubí u Třeboně. 

Za trenérky Aneta Mészárosová

. .
. .

 

MIA festival

13. ledna 2018 se děvčata z našeho oddílu zúčastnila soutěže MIA festival. Semifinálové kolo se konalo na otrokovicné besedě. Mladší gymnastky soutěžily v kategorii “Hobby” kde obsadily krásné 1. Místo. Starší děvčata bojovala v kategorii “Profi” kde již byla konkurence větší, ale i přesto se holkám podařilo zaslouženě získat 2. Místo. Obě družstva postoupila na finálové kolo do Prahy. Děkujeme holkám za vzornou reprezentaci. 

Trenérky Mája a Aneta

. .

 

. Dne 12.1. 2018 se šest gymnastek ze žlutavského oddílu zúčastnilo vystoupení na plese střední zdravotnické školy ve Zlíně. Děvčatům se toto vystouspení velmi povedlo a stalo se tak velkou zkušeností i zážitkem.
. .
   

Dne 17. 11. se zúčastnily gymnastky ze žlutavského oddílu závodů teamgym. Závod se konal
v Olomouci a účastnilo se ho 35 týmů z celé Moravy.
Tým starších gymnastek zaznamenal velký úspěch v podobě zlatého umístění ve své kategorii,
kde porazil všech 12 soupeřů.
Naše mladší gymnastky se umístily ve svém premiérovém závodě na krásném 3.
Místě a staly se jak nejmladšími účastnicemi závodu, tak velkými miláčky olomouckého publika.
Všem gymnastkám patří velká pochvala a gratulace za reprezentaci našeho oddílu i naší  obce. 

Starší gymnastky: Sára Paseková, Andrejka Lacinová, Anita Vojtášková, Kristýnka Cahajlová,
Marička Antošová, Domča Řezníčková, Míša Holubová, Sabča Strmisková a Terezka Kotásková.  

Mladší gymnastky: Julinka a Jolanka Swiatkovi, Kristýnka Zeťková, Anetka Bílková, Karolínka Mišurcová,
Majďa Matuzsková, Verunka Taušová, Anitka Pšenčíková a Karolínka Antošová

 

. .
. .

 

Ve dnech 21.-27.8. 2016 se gymnastky z oddílu sportovní gymnastiky zúčastnily letního soustředění
na Janově hoře ve Vizovicích. Celý týden děvčata poctivě trénovala a připravovala se na novou závodní
sezonu, ale i přesto zbyl čas na výlety do okolí a zábavu v krásném prostředí Janova hradu.
Poslední večer byl zakončen táborákem společně s rodiči našich gymnastek. Mnohokrát děkujeme
všem rodičům a dalším lidem, kteří se na soustředění podíleli a především manželům Horkovým
za výborné jídlo. 
 

. .
. .
. .

Soutěž všestrannosti

V sobotu 18.6.2016 se v Uherském Hradišti konala Sokolská soutěž všestrannosti předškolních dětí a dětí první třída.
Děti soutěžily v gymnastickém trojboji - přeskok přes švédskou bednu, prostná (koberec) a sestava na lavičce. A dále v atletice - hod tenisovým míčkem, skok daleký a běh na 20 metrů.
SK Žlutava reprezentovali: Cyril Marušák, Václav Nápravník, Jonáš Swiatek, Petr Vojtášek, Marika Antošová, Anna Dudíková, Karolína Mišurcová a Dominika Řezníčková.
V gymnastice, kategorie dívky z celkového počtu 16 soutěžících obsadila naše děvčata tato místa. 1. místo Marika Antošová, 2. místo Anna Dudíková a 3. místo Dominika Řezníčková a 7. místo Karolína Mišurcová.
Umístění děvčat v atletice 5.místo Marika Antošová, 9.místo Dominika Řezníčková, 11.místo Anna Dudíková a 16. místo Karolína Mišurcová.
Po součtu bodů se celkově na 1.místě umístila Marika Antošová, 4.místo obsadila Anna Dudíková, 6. místo Dominika Řezníčkoá a 12.místo Karolína Mišurcová.

V chlapecké kategorii se z 12 soutěžících umístil v gymnastice na 3. místě Petr Vojtášek, 4. místo obsadil Václav Nápravník, 10. místo Cyril Marušák a 11. místo Jonáš Swiatek.
V atletice se o 5. místo dělili Petr Vojtášek a Cyril Marušák,9. místo obsadil Vašek Nápravník a 12. místo Jonáš Swiatek.

Celkově se na 3 místě umístil Petr Vojtášek, 7. místo obsadil Václav Nápravník, 9.místo Cyril Nápravník a 11. místo Jonáš Swiatek.
Všem dětem gratulujeme, děkujeme za pěknou reprezentaci a přejeme hodně dalších pěkných úspěchů :-).

Trenéři

. .
. .
. .

 


Jarní gymnastický čtyřboj

Dne 13.3. 2016 se na žlutavské sokolovně konal Jarní gymnastický čtyřboj. Změřit síly na nářadí a ve šplhu si přijely i holky z Napajedel. Závodu se zúčastnilo celkem 19 gymnastek, které závodily ve čtyřech kategoriích.

Mezi nejmladšími závodnicemi zvítězila v gymnastice i šplhu domácí Barbora Řehová a druhé místo taktéž v gymnastice i šplhu vybojovala Dominika Řezníčková. Třetí místo v gymnastice obhájila Marika Antošová. Velmi pěkně zacvičila také děvčata Anička Dudíková (5. místo) a Denisa Doleželová. (6.místo) 

Ve druhé kategorii s přehledem porazila své soupeřky ve šplhu i gymnastice domácí Michaela Holubová a druhé místo obsadila Sára Paseková. Krásným třetím místem za gymnastiku se může chlubit i další domácí závodnice Sabina Strmisková.

Ve třetí kategorii bojovala jediná žlutavská gymnastka a to Andrea Lacinová, která dokázala obhájit krásné první místo.

V kategorii nejstarších děvčat se na prvním místě v gymnastice i šplhu umístila Anita Vojtášková. Poslední domácí závodnice Veronika Horková obsadila druhé místo ve šplhu a třetí v gymnastice. 

Všem holkám moc gratulujeme a přejeme ještě hodně vydařených závodů!

. .
. .

Soutěž podiových skladeb

Dne 17.1. se děvčata z oddílu sportovní gymnastiky zúčastnila soutěže podiových skladed v Otrokovicích. Ve své kategorii se Andrea Lacinová a Michaela Holubová umístily na krásném prvním místě a vybojovaly tak pro sebe pohár. Anita Vojtášková a Sára Paseková obsadily druhé místo. Všem holkám moc gratulujeme. 

Sára Paseková, Anita Vojtášková Andrea Lacinová a Michaela Holubová

 


Soutěž v atletice

V sobotu 16.5.2015 se ve Zlíně uskutečnilo krajské kolo soutěže v atletice, kterou pořádala KASPV Zlín.Soutěž se konala na nově rekonstruovaném atletickém stadionu za pěkného slunečného počasí. SK Žlutava reprezentovalo v 5-ti kategoriích 11 závodníků, kteří závodili ve sprintu, hodu, skoku dalekém a vytrvalostním běhu.
Umístění našich závodníků dle kategorií:
I.kategorie -  2.místo Sabina Strmisková
II.kategorie - 2.místo Andrea Lacinová, 3.místo Šárka Štěpáníková, 4.místo Zuzana Zouharová
III.kategorie - 1.místo Lucie Mišurcová
IV.kategorie -  2.místo Viktorie Goišová, 5.místo Kristýna Vičánková, 7.místo Markéta Lacinová
V.kategorie. - 1.místo Natálie Vičánková
Dorost. - 1.místo Nikola Daňková
Všem gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci.
Mimo naše soutěžící se závodů zúčastnili i rozhodčí: Šárka Večerková, Michal Stoklásek, Michaela Vičánková, Barbora Kašpárková a Strmiska, kterým patří také velké poděkování.

. .
. .

Závody ve sportovní gymnastice

V sobotu 28.3.2015 se ve Valašském Meziříčí uskutečnil Moravský pohár  ve sportovní gymnastice. Tohoto závodu se zúčastnily pod vedením svých trenérek dvě mladší závodnice z oddílu sportovní gymnastiky při SK Žlutava, z.s. - Sára Paseková a Michaela Holubová. Ve velké konkurenci 157 závodnic ze 14 oddílů se ve své nejmladší kategorii umístily na 28. místě Sára Paseková a na 30. místě Michaela Holubová.
K dosaženým výsledkům a pěkné reprezentaci gratulujeme oběma děvčatům.
Poděkování za přípravu na závody patří trenérkám Anetě, Viole a Johaně.

.

..

 Sára Paseková a Michaela Holubová

 

 

 

 


Gymnastický závod

V sobotu 6.12.2014 se zúčastnila děvčata z oddílu sportovní gymnastiky při SK Sokol Žlutava, Mikulášského gymnastického závodu v Hulíně.
Závodilo se ve dvou disciplínách, prostná a kladina. Pro některá děvčata to byl vůbec první "velký" závod, při kterém si mohla zacvičit na  profesionálním nářadí a porovnat dovednosti se závodnicemi  z dalších 6-ti moravských oddílů. Svoji premiéru měly i trenérky Aneta Mészárosová a Johana Němečková, v rolích rozhodčích.
Všem závodnicím k dosaženým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci!

Anita  Vojtášková - prostná Barbora Lidincová - kladina
Natálie Vičánková - kladina závodnice s trenérkami

Atletický čtyřboj

V úterý 6.5.2014 se zúčastnily děvčata z oddílu gymnastiky při SK Sokol Žlutava a chlapci FC Žlutava Regionálního kola atletického čtyřboje ve Zlíně na atletickém stadionu. Soutěžilo se ve sprintu, skoku dalekém, hodu a dálkovém běhu. V konkurenci oddílů z Neubuzi, Trnavy a Napajedel si žlutavské děti vedly velmi dobře.

Pořadí jednotlivců podle kategorií:


Mladší žákyně I. - 15 závodnic
1. místo    Vendula Rulfová
7. místo     Anita Vojtášková
11. místo   Barbora Lidincová


Mladší žákyně II. - 8 závodnic
1. místo    Kristýna Vičánková
6. místo    Lucie Mišurcová

Starší žákyně IV. - 7 závodnic
4. místo    Natálie Vičánková
5. místo    Nikola Daňková


Mladší žáci II. - 10 závodníků
5. místo    Petr Bureš

Starší žáci III. - 5 závodníků
3. místo    Martin Rulf

.

.

..

 


Medvědí stezka

V sobotu 31.5.2014 se v Nivnici u Uherského Brodu konalo Krajské kolo soutěže Medvědí stezkou, kterou uspořádala Zlínská krajská asociace sportu pro všechny.
Této soutěže se zúčastnily i 4 dvoučlenné hlídky ze Žlutavy, které na trati dlouhé cca 4 km plnily různé úkoly jako např.: zdolání lanové překážky, zeměpisné a přírodopisné poznávání, úkoly ze zdravovědy, vázání uzlů, rozluštění šifry, aj..
V konkurenci 24 hlídek se žlutavské děti ve svých kategoriích umístily na předních místech.
Kategorie mladší žáci
1. místo  Štěpán Riessler a Jonáš Daněk

Kategorie mladší  žákyně
1. místo  Eliška Riesslerová a Kristýna Vičánková
2. místo  Lucie Miišurcová a Vendula Rulfová

Kategorie starší žákyně
4. místo  Natálie Vičánková a Nikola Daňková

K dosaženým výsledkům všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za velmi pěknou reprezentaci !

 

. .
Starší žákyně na azimutovém úseku Žlutavská výprava s vedoucím Otou Riesslerem
. .
Úspěšná žlutavská děvčata Vítězové mladší kategorie žáků

 


 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat